İPEK ÜNİVERSİTESİ
ANİMASYON BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
18.08.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ nın web sayfasında 22554 ilan
numarası ile yayınlanan ilana istinaden yapılan başvuruları değerlendirmek üzere
gerçekleştirilen ön değerlendirme sonucunda yazılı sınava girmek için gerekli şartları
karşıladığı anlaşılan adayların listesi aşağıda sunulmuştur.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar:
Adayın
Yabancı Dil
ALES
Sonuçlar
Sıra
No:
Adı
Soyadı
Ales Puanı
(A)
Notun %60’ı
Y.Dil
Puanı
(B)
Puanın %40’ı
(A+B)
Değerlendirme
Puanı
Açıklama
1
Onur
Yayla
77,90947
46,745682
64
25,6
72,345682
Sınava
Girmesi
Uygundur
Giriş sınavı 04.09.2014 tarihinde saat 14.00’de İpek Üniversitesi’nde yapılacaktır.
Download

İPEK ÜNİVERSİTESİ ANİMASYON BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ