ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
DEĞERLENDİRME TABLOSU
Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü başvuran uzmanın değerlendirilmesi;04.03.2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi gereğince; ALES notunun %30’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav
notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’ini, yabancı dil puanının %10’ini ve giriş sınavı notunun %30’ini alarak yapılmıştır.
Değerlendirme Tutanağı aşağıda isimleri yazılı sınav jürileri tarafından düzenlenerek imzalanmıştır.
Birimi
Bölümü
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih
MÜHENDİLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
UZMAN
6
1
14.10.2014
DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
S.No
1
T.C.NO
Adı ve Soyadı
42281073670 Volkan ÖZDEN
ALES
Puanı
70,14
(A) Puanın Yabancı
%30’u
Dil Puanı
21,04
88,75
(B)
Puanın
%10’u
8,88
Lisans (C) Notun
Mez.Notu
%30'u
73,82
22,15
Giriş
Sınavı
Notu
(D) Giriş
Sınavı
Notu'nun
%30'u
(A+B+C+D)
Değerlendirme
Notu
Sonuç
75,00
22,50
74,56
Kazandı
2
NOT:
1- Lisans Diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği
2- Lisans Transkriptinin aslı veya noterden onaylı örneği
3- ALES belgesinin aslı
4- Dil belgesinin aslı
5- Tecrübe belgesinin aslı
6- 8 adet fotoğraf
7- Tam teşekküllü devlet hastenesinden alınan sağlık raporu
8- Sabıka kaydı
9- Erkek adaylardan askerlik belgesinin aslı
Asil kazanan adayların yukarıda belirtilen belgeleri 1 hafta içerisinde teslim edip15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.
Download

1- Lisans Diplomasının aslı - Abdullah Gül Üniversitesi