KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 24 KASIM 2014 TARİHİNDE 23868 NOLU İLANA GÖRE YAPILAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI SONUCU
ALES (SAY)
SOYADI, ADI
AYRANCI, İnci
YABANCI DİL
LİSANS MEZUNİYET
NOTU
GİRİŞ
SINAVI
EŞDEĞER
4'lük 100'lük
KPDS/ÜDS/YDS
PUAN 30% PUAN
10% Sistem Sistem 30% PUAN 30%
70.00 21.00 111.00 TOEFL-IBT
92.50
9.25
0.00
95.12 28.54 77.00 23.10
Prof.Dr. Halil KALIPÇILAR
Komisyon Üyesi
ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Prof.Dr. İsmail TOSUN
Komisyon Üyesi
ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
TOPLAM
SONUÇ
81.89
KABUL
Doç.Dr. Yusuf ULUDAĞ
Komisyon Üyesi
ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Download

Öğretim Görevlisi Alımı Giriş Sınavı Sonucu