T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek
ve değişiklikleri çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı
(KPSS) (B) grubu Mühendis ve Çözümleyici pozisyonları için KPSSP3, programcı pozisyonu
için KPSSP3 ve KPSSP93 puan türü esas alınmak suretiyle, aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru
şartları belirtilen toplam 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
S.NO:
1
2
Kadro Unvanı
Mühendis
(Bilgisayar)
Mühendis
(ElektrikElektronik)
Adedi
1
1
Nitelikleri
1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği
Bölümünden mezun olmak.
2. KPSSP3 Puan türünden en az 50 puan
almış olmak
3. YDS’ den İngilizce puan türünde en az
60 puan almış olmak. Geçerliliği devam
eden KPDS sınavından az 60, ÜDS
sınavından en az 60, TOEFL-IBT
sınavından en az 72, TOEFL-CBT
sınavından en az 198, TOEFL-PBT
sınavından en az 531 veya IELTS
sınavından en az 5 puan, PTE Akademik
sınavından en az 55, CAE sınavından en
az C notu alanların İngilizce dil düzeyleri
(60) olarak kabul edilir. Ayrıca CPT
sınavından alınan A-B-C düzey notları da
kabul edilecektir. (Yabancı Dil Sınav
Sonuçlarından KPDS/YDS ve ÜDS 5 yıl,
TOEFL ve IELTS ise iki yıl süreyle
geçerlidir.)
4. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak.(Söz
konusu çalışmanın mezuniyet tarihinden
sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş
olması ile çalışma pozisyonunun ve
sürelerinin çalıştıkları kurumlardan
alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi
ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmiş olması gerekmektedir.)
1. Üniversitelerin Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.
2. KPSSP3 Puan türünden en az 50 puan
almış olmak
3.YDS’ den İngilizce puan türünde en az 60
puan almış olmak. Geçerliliği devam
eden KPDS sınavından az 60, ÜDS
sınavından en az 60, TOEFL-IBT
sınavından en az 72, TOEFL-CBT
sınavından en az 198, TOEFL-PBT
sınavından en az 531, IELTS sınavından
en az 5 puan, PTE Akademik sınavından
en az 55, CAE sınavından en az C notu
alanların İngilizce dil düzeyleri (60)
olarak kabul edilir. Ayrıca CPT
sınavından alınan A-B-C düzey notları da
kabul edilecektir. (Yabancı Dil Sınav
Sonuçlarından KPDS/YDS ve ÜDS 5 yıl,
Açıklama
KPSSP3 Puan sıralamasına
göre yerleştirme
yapılacaktır. Puan eşitliği
halinde sırasıyla alanında
yüksek lisans mezunu
olanlar, İngilizce dil puanı
yüksek olanlar ve lisans
mezuniyet tarihi önce
olanlar öncelikle
yerleştirilecektir.
KPSSP3 Puan sıralamasına
göre yerleştirme
yapılacaktır. Puan eşitliği
halinde sırasıyla alanında
yüksek lisans mezunu
olanlar, İngilizce dil puanı
yüksek olanlar ve lisans
mezuniyet tarihi önce
olanlar öncelikle
yerleştirilecektir.
TOEFL ve IELTS ise iki yıl süreyle
geçerlidir.)
4. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak.( Söz
konusu çalışmanın mezuniyet tarihinden
sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş
olması ile çalışma pozisyonunun ve
sürelerinin çalıştıkları kurumlardan
alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi
ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmiş olması gerekmektedir.)
3
Çözümleyici
(Yazılım)
1
1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği,
Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Bilgisayar Öğretmenliği,
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,
Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,
Kontrol Öğretmenliği
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği,
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri
Mühendisliği, Fizik, İstatistik, İstatistik ve
Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve
Matematik-Bilgisayar, Bilgi ve Belge
Yönetimi, Dokümantasyon ve
Enformasyon,
Astronomi ve Uzay Bilimleri,
Fizik Mühendisliği, Matematik
Mühendisliği
Lisans Bölümlerinden mezun olmak,
2. .NET programlama dilini bildiğini
belgelemek (Bu alanda ders aldığını,
çalıştığını veya en az 6 ay eğitim aldığını
belgelemek)
3. Çözümleyici olarak Bilgi İşlem
Merkezinde çalıştırılacaklarda en az 1 yıl
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı
Kanunun 4/B maddesi veya 399 sayılı
KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler veya SGK’na tabi özel kesimde
bilişim personeli (Programcı) olarak Bilgi
İşlem Merkezinde çalışma şartı aranır.
(çalışma pozisyonunun ve sürelerinin
çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı
belgelerle belgelenmesi ve bu sürede
sosyal güvenlik kurumlarına prim
ödenmiş olması gerekmektedir.)
4. YDS’ den İngilizce puan türünde en az
60 puan almış olmak. Geçerliliği devam
eden KPDS sınavından az 60, ÜDS
sınavından en az 60, TOEFL-IBT
sınavından en az 72, TOEFL-CBT
sınavından en az 198, TOEFL-PBT
sınavından en az 531 veya IELTS
sınavından en az 5 puan, PTE Akademik
sınavından en az 55, CAE sınavından en
Yerleştirme Yazılı
Uygulama Sınavı ile
yapılacaktır.
4
Programcı
2
az C notu alanların İngilizce dil düzeyleri
(60) olarak kabul edilir. Ayrıca CPT
sınavından alınan A-B-C düzey notları da
kabul edilecektir. (Yabancı Dil Sınav
Sonuçlarından KPDS/YDS ve ÜDS 5 yıl,
TOEFL ve IELTS ise 2 yıl sureyle
geçerlidir.) Ancak, yurt içi veya yurt
dışında İngilizce dili ile öğretim yapan
fakülte veya yüksekokullardan en az
lisans düzeyinde mezun olanların ve yurt
içinde lisans düzeyinde öğrenim
gördükten sonra ana dili İngilizce olan
yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master
veya doktora yapanların İngilizce dil
düzeyleri (60) puan olarak kabul edilir.
5. KPSSP3 puan türünden en az 50 puan
almış olmak.
6. Uygulama sınavından en az 50 puan
almış olmak.
1. Üniversitelerin; Bilgisayar Mühendisliği,
Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Bilgisayar Öğretmenliği,
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,
Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,
Kontrol Öğretmenliği
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği,
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri
Mühendisliği, Fizik, İstatistik, İstatistik ve
Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve
Matematik-Bilgisayar, Bilgi ve Belge
Yönetimi, Dokümantasyon ve
Enformasyon,
Astronomi ve Uzay Bilimleri,
Fizik Mühendisliği, Matematik
Mühendisliği
Lisans Bölümlerinden, iki yıllık bilgisayar
programcılığı
Ve ilgili ön lisans bölümlerinden mezun
olmak
2. Yükseköğretimi sırasında, yazılım
alanında ders aldığına ilişkin belge veya
Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar
Kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı
sertifika sahibi olmak.
3. .NET programlama dilini bildiğini
belgelemek (Bu alanda ders aldığını,
çalıştığını veya en az 6 ay eğitim aldığını
belgelemek)
4. YDS’ den İngilizce puan türünde en az
60 puan almış olmak. Geçerliliği devam
eden KPDS sınavından az 60, ÜDS
sınavından en az 60, TOEFL-IBT
sınavından en az 72, TOEFL-CBT
sınavından en az 198, TOEFL-PBT
Yerleştirme Yazılı
Uygulama Sınavı ile
yapılacaktır
sınavından en az 531 veya IELTS
sınavından en az 5 puan, PTE Akademik
sınavından en az 55, CAE sınavından en
az C notu alanların İngilizce dil düzeyleri
(60) olarak kabul edilir. Ayrıca CPT
sınavından alınan A-B-C düzey notları da
kabul edilecektir. (Yabancı Dil Sınav
Sonuçlarından KPDS/YDS ve ÜDS 5 yıl,
TOEFL ve IELTS ise 2 yıl sureyle
geçerlidir.) Ancak, yurtiçi ve yurtdışında
İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte,
yüksekokul ve bilgisayar programcılığı
alanında meslek yüksekokulu mezunu
olanların ve yurt içinde lisans düzeyinde
öğretim gördükten sonra ana dili İngilizce
olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde
master veya doktora yapanların İngilizce
dil düzeyleri (60) olarak kabul edilir.
5. KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden
en az 50 puan almış olmak.
6. Uygulama sınavından en az 50 puan
almış olmak.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A)
fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu
bulunmamak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, başvurulan pozisyon için zorunlu olan okuldan mezun
olunmasından sonra edinilmiş aynı konulu pozisyonlarda çalışmış olmak kaydıyla 657 sayılı
kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli
statüdeki hizmetler ile SGK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas
alınır.
Müracaat edecekler Bakanlığımızın internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) bulunan başvuru
formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle
beraber başvurularını 03.06.2014 tarihinden, en geç 20.06.2014 tarihi mesai bitimine kadar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km.
06530 Lodumlu/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 287 33 60/1250-1251) adresine şahsen veya
son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz
edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan, 2012 yılında
yapılan KPSS sınavının çözümleyici pozisyonu için KPSSP3, programcı pozisyonu için
KPSSP3 ve KPSSP93 sonucunun puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon
sayısının on katı; çözümleyici (yazılım) pozisyonu için (1x10=10), programcı pozisyonu için
(2x10=20) arasına girenler Kurumumuz Sınav Komisyonunca uygulama sınavına tabi
tutulacaktır. Uygulama sınavına katılacakların listesi 30.06.2014 tarihinde Bakanlığımız
internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) ilan edilecektir. Uygulama sınavına katılacak
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Programcı ve Çözümleyici pozisyonları için yapılacak uygulama sınavı 07.07.2014 tarihinde
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu/ANKARA adresinde
bulunan Bakanlık Misafirhane Kafeteryasında saat 15.00’da yapılacaktır.
10. Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadroları için yapılan uygulama sınav sonuçları ve bu
sonuçlara göre sözleşme imzalamaya hak kazananların listesi ile Mühendis unvanlı
kadrolarda sözleşme imzalamaya hak kazananların listesi 15.07.2014 tarihinde Bakanlığımız
internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) yayınlanacaktır. Ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
11. Programcı ve Çözümleyici pozisyonları için yapılan uygulama sınavında 50 ve üzeri puan
alanlar başarılı sayılacak, sınav sonuç puanı en yüksekten başlamak üzere ilan edilen
pozisyon sayısı kadar yerleştirme yapılacaktır. (Puan eşitliği halinde öncelik sırasına göre;
alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet
tarihi önce olanlar yerleştirilecektir).
12. Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların ya da
hakkından feragat edenlerin yerine, ilan edilen pozisyon sayısına göre en yüksek puandan
başlamak üzere yapılacak sıralamada, sözleşme yapılacak ilan edilen pozisyon sayısı
içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenlerden yerleştirme yapılacaktır.
13. Bu nitelikleri taşımayan ve belgelemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca,
herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge
düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile”
sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.
14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine
göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme
dönemi içinde, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe Bakanlığımızın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi
mümkün değildir. Başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince
sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun
anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.
15. Başvuru sırasında istenecek belgeler:
a) Başvuru formu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı internet sitesi
“http://www.tarim.gov.tr” internet sitesinden alınarak bilgisayar ile eksiksiz olarak
doldurulacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.)
b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi.
c) 2012 yılına ait KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
d) KPDS/YDS, ÜDS, TOEFL, IELTS, CAE, PTE, CPT sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
e) Tecrübesini belirtir belgeler.(madde 6’da belirtildiği gibi)
f) 2 Adet vesikalık Fotoğraf. (son 6 ayda çekilmiş)
g) Özgeçmiş.
h) Sözleşme imza aşamasında, başvuruda kopyası alınan belgelerin asılları veya Bakanlık
onaylı örneği istenecek olup, ibra edilmediği takdirde yedek listeden alım yapılacaktır.
GÖREV YERİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
UNVANI
Bilgisayar Mühendisi
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Çözümleyici (Yazılım)
Programcı
ADEDİ
1
1
1
2
Download

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM