Açıktan Atananlar İçin İstenen Belgeler:
1-Diploma lisans varsa yüksek lisans (noter tasdikli)
2-Nüfus cüzdan örneği (fotokopi)
3-Savcılık iyi hal kağıdı
4-İkametgah belgesi.
5-12 adet vesikalık fotoğraf
6-Askerlik belgesi.
7-ALES Sonuç belgesi
8-Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi. (KPDS, YDS)
9-Tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu
Download

Açıktan Atamalar İçin Hazırlanacak Belgeler