MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU REHBERİ
2014-2015 Akademik Yılı Değişim Takvimi:
30 Mart-14 Nisan 2014
15 Nisan-22 Nisan 2014
24 Nisan-2 Mayıs 2014
5 Mayıs 2014
12 Mayıs 2014
Duyuru İlan edilmesi
Başvuruların alınması
Başvuruların değerlendirilmesi
Sonuçların YÖK e iletilmesi
Değerlendirmelerin ilanı
Mevlana Değişim Programı için gereken asgari şartlar:
1. Öğrencinin YTU bünyesinde örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması
2. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının asgari 2.50/4.00 olması;
yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel not ortalamasının asgari 3.00/4.00 olması
***Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime
kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar.
*** Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile
hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas
eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
3. Son iki yıl içinde ÜDS/KPDS/YDS, TOEFL-IBT, sınav skorlarının veya resmi dil kursundan
alınmış sertifika sonucunun en az aşağıda belirtilen şekilde olması
ÜDS/KPDS/YDS/YTU İYS
TOEFL-IBT
KURS SERTİFİKASI
60
72
B1
Mevlana Değişim Programı için ön başvurunun alınması:
1. Aday Öğrenci Başvuru Formu eksiksiz bir şekilde doldurularak , transkript ve yabancı dil
sınav sonuç belgesi ile birlikte Mevlana Değişim Prog. Ofisine teslim edilir.
Değerlendirme:
1. Adayların genel not ortalamasının %50’ si ve dil seviyesinin %50’ si alınarak değerlendirilir
ve başarı sırasına göre kontenjan dâhilinde kabul görür.
2. Yabancı dil sınav skorları; ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosu kullanılarak
değerlendirmeye alınır.
ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri ile ilgili bilgi için tıklayınız:
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/GENEL/YabanciDilSinavlariEsdegerlikleri140
214.pdf
TOEFL-IBT sınavı randevu sistemi ile çalışmaktadır. Detaylı bilgi için;
http://www.ets.org/toefl/ibt/about
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (UNIVERSITY)
2014/2015 AKADEMİK YILI (ACADEMIC YEAR)
FOTO
(PHOTO)
ADAY ÖĞRENCİ
BAŞVURU FORMU
(CANDIDATE STUDENT APPLICATION FORM)
Adı – Soyadı
Name-Surname
Öğrenci No
Student ID
Öğrenim Durumu
Degree
Ön Lisans
Doktora
Associate Degree
Lisans
Yüksek Lisans
Bachelor Master's Degree
PhD
Fakülte
Faculty/College/Institution
Bölüm / Program
Department/Programme
Sınıf
Year of study
Not Ortalaması
Grade Point Average (GPA)
Gidilecek Yükseköğretim
Kurumu
Host Institution
E-posta
E-mail
Telefon
Telephone
Ekler
Additional Required
Documents
Tarih ve İmza
Date and Signature
1. Not Dökümü (Transcript of records)
2. Başvurduğunuz programın öğrenim dili yabancı bir dil ise, dil
düzeyinizi gösteren belge (Document showing your language level
if instruction language of host institution is a foreign language)
Download

Aday Öğrenci Başvuru Formu