FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ İLANI
KONTENJANLAR
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ
KONTENJANLARI
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
PUAN
TÜRÜ
Fizik
2
2
-
-
SAY
Kimya
28
8
2
1
SAY
Biyoloji
28
10
4
2
SAY
Matematik
25
-
3
-
SAY
Makine
20
5
2
-
SAY
İnşaat
12
-
1
-
SAY
Bilgisayar Mühendisliği
10
10
2
1
SAY
Endüstri Mühendisliği
17
7
2
-
SAY
İlköğretim (Fen Bilgisi Eğitimi)
10
-
1
-
SAY
Elektrik-Elektronik
6
3
-
-
SAY
Savunma Teknolojileri
10
-
-
-
SAY
Biyomühendislik
5
-
2
-
SAY
ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI
1.
Başvuruda bulunacak adaylar aşağıda belirtilen başvuru koşullarını ve istenilen belgeleri eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine
getirmeyen adayların başvuruları ve mülakat sınavları geçersiz sayılır.
2.
BaşvuruTarihleri: 26-27-28 Ağustos 2014
3.
Başvuru Şekli: Aşağıdaki adresten online olarak yapılacaktır. Başvuruda istenilen belgeler, mülakat sınavında jüriye teslim edilecektir. Bu belgeleri eksik olan
öğrencilerin kayıtları, mülakatı kazanmış olsalar dahi kesinlikle yapılmayacaktır.
TC Vatandaşları :
Yabancı Uyruklu :
http://obs.kku.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
http://obs.kku.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx
Başvuruda İstenecek Belgeler:
4.1. Türk Uyruklu Adaylardan İstenecek Belgeler:
• Online başvuru tamamlandığında alınacak başvuru formu.
• Mezuniyet Belgesi fotokopisi
• Transkript Belgesi fotokopisi (Lisans/Yüksek lisans derslerinin başarı notlarını, kredilerini, mezuniyet not ortalamasını belirten belge (4’lü sistemdeki
notların 100’lü sistemdeki karşılıklarının da belirtilmesi gerekir.)
• ALES sınav sonuç belgesi internet çıktısı (Adayın başvuracağı programın puan türünden en az 55,000 standart tam puan alması zorunludur. ALES
Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. (2011 Güz ve sonraki ALES belgeleri geçerlidir)
• Doktora adayları için YDS’den 55 standart tam puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri puan almış olduğunu
gösterir belgenin internet çıktısı
• İki adet fotoğraf
• Vakıf Bank Kırıkkale Şubesi, TR180001500158007301086992 no’lu hesaba 50.-TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. (ATM’lerden
gerçekleştirilen ödemeler ve ödeme fişleri kabul edilmeyecektir.)
4.2. Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenecek Belgeler:
• Online başvuru tamamlandığında alınacak başvuru formu.
• Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) dan alınacak mezuniyete ilişkin denklik belgesi
• Transkript Belgesi ve Türkçe tercümesinin fotokopisi (Lisans/Yüksek lisans derslerinin başarı notlarını, kredilerini, mezuniyet not ortalamasını belirten
belge (4’lü sistemdeki notların 100’lü sistemdeki karşılıklarının da belirtilmesi gerekir.)
• Doktora adayları için anadilleri dışında İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden YDS’den 55 standart tam puan veya Üniversitelerarası Kurulca
kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri puan almış olduğunu gösterir belgenin internet çıktısı
• İki adet fotoğraf
• Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların fotokopisi
• Vakıf Bank Kırıkkale Şubesi, TR180001500158007301086992 no’lu hesaba 50.-TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
(ATM’lerden gerçekleştirilen ödemeler ve ödeme fişleri kabul edilmeyecektir.)
5. Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. (Bu madde, 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek
lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.)
6. Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans ve Doktora Adaylarının Türkçe Yeterlik Dil Sınavı: 02 Eylül 2014, Saat: 10.30 Yer: Fen Edb. Fakültesi, Türk Dili ve Edb. Böl.
7. Türk ve Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans ve Doktora Adayları Mülakat Sınavı: 03 Eylül 2014, Saat: 10.30 Yer: İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları
8. Mezuniyet aşamasında olan adayların hesaplamalarda ara transkriptlerin de belirtilen not ortalamaları dikkate alınacaktır. Bu adaylardan kayıt hakkı kazananlar
kayıt tarihlerinde istenecek belgelerle birlikte mezuniyete esas transkript belgesi ibraz etmeleri zorunludur.
9. Bir başka Yükseköğrenim Kurumunda Araştırma Görevlisi olarak görev yapanların bağlı oldukları Rektörlükten yazılı izin belgesi getirmeleri gerekmektedir.
10. Yabancı Dil Puanları Eşdeğerlikleri:
10.1. Yabancı Dil Puanı Eşdeğerlikleri: Yabancı dil sınavları ve Eşdeğer puanlar, 23 Temmuz 2013 ve öncesi belgesi olanlar için, ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69111/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-240413.pdf adresinden, 23 Temmuz 2013 sonrası belgesi olanlar için ise
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69730/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-250713.pdf adresinde belirtilmiştir. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça Yabancı Dilleri ve belirtilen adreste yer alan eşdeğerlikler kabul edilir.
4.
10.2. ALES Puanı Eşdeğerlilik Tablosu
BELGE
Sözel+Sayısal
Analytical Witing
GRE
950
3,5
GMAT
550
11. ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
11.1. Adres: Kırıkkale Üniversitesi Kampüs Alanı Merkez Yerleşke, Ankara Karayolu 7. Km. (Eski Rektörlük Binası) Yahşihan/Kırıkkale
11.2. Tel: 90 318 357 24 77 Faks : 90 318 357 23 29
11.3. Web : http://fbe.kku.edu.tr Mail : [email protected]
Download

2014-2015 Başvuru İlanı - Fen Bilimleri Enstitüsü