ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2013/2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KAYIT GÜNLERİ
Ön Kayıt: 11.08.2014 – 01.09.2014
Ön Kayıt yapmak için tıklayın : http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği(İ.Ö)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Müzik Öğretmenliği
Resim İş Öğretmenliği
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Rus Dili ve Edebiyatı
Fizik
Kimya
Matematik
Tarih
Tarih(İ.Ö)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı(İ.Ö)
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat
İktisat (İ.Ö.)
İşletme
İşletme(İ.Ö)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İslami İlimler
İslami İlimler (İ.Ö)
ELEŞKİRT CELAL ORUÇ HAYVANSAL ÜRETİM
YÜKSEKOKULU
Hayvansal Üretim
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Antrenörlük
Antrenörlük(İ.Ö)
MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı(İ.Ö)
Dış Ticaret
Elektrik
Elektrik(İ.Ö)
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Geleneksel El Sanatları
İklimlendirme ve Soğutma tek.
İşletme Yönetimi
Makine
BÖLÜMLERİN KAYIT GÜNLERİ
TARİHLERİ
01.09.2014
TARİHLERİ
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
02.09.2014
02.09.2014
02.09.2014
HERGÜN
HERGÜN
KAYIT GÜNLERİ
02.09.2014
02.09.2014
02.09.2014
02.09.2014
02.09.2014
02.09.2014
02.09.2014
02.09.2014
KONTENJANLAR
TOPLAM
40
TOPLAM
60
85
80
110
110
60
125
90
85
40
50
KONTENJANLAR
40
10
10
10
60
60
60
60
03.09.2014
03.09.2014
03.09.2014
03.09.2014
03.09.2014
55
55
60
60
55
03.09.2014
03.09.2014
120
100
03.09.2014
20
HERGÜN
HERGÜN
HERGÜN
KAYIT GÜNLERİ
03.09.2014
03.09.2014
03.09.2014
04.09.2014
04.09.2014
04.09.2014
04.09.2014
04.09.2014
04.09.2014
04.09.2014
50
40
40
KONTENJANLAR
50
50
30
50
50
20
50
30
30
40
Mekatronik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İ.Ö)
Organik Tarım
Organik Tarım (İ.Ö.)
Yerel Yönetimler
Posta Hizmetleri
Posta Hizmetleri (İ.Ö.)
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik
DOĞUBAYAZIT AHMED-İ MESLEK YÜKSEKOKULU
Dış Ticaret
SAĞLIK HİZ.MESLEK YÜKSEKOKULU
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi(İ.Ö)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İ.Ö.)
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım(İ.Ö)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İ.Ö.)
HERGÜN KAYITLAR
220
1- 01.09.2014 Kayıt Günü
545
2- 02.09.2014 Kayıt Günü
610
3- 03.09.2014 Kayıt Günü
655
4- 04.09.2014 Kayıt Günü
645
5- 05.09.2014 Kayıt Günü
520
TOPLAM
04.09.2014
04.09.2014
04.09.2014
04.09.2014
04.09.2014
04.09.2014
04.09.2014
40
95
30
30
50
50
50
04.09.2014
30
KAYIT GÜNLERİ
KONTENJANLAR
05.09.2014
50
KAYIT GÜNLERİ
KONTENJANLAR
05.09.2014
50
05.09.2014
50
05.09.2014
50
05.09.2014
50
05.09.2014
50
05.09.2014
50
05.09.2014
35
05.09.2014
35
05.09.2014
50
05.09.2014
50
GENEL TOPLAM :
3195
3195
KAYIT MERKEZİ
Merkezi yemekhanede yapılacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet
belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM
programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı
yazılmaktadır.)
c) 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) OSYS sonuç belgesi(İnternet çıktısı)
f) Diplomanın aslı veya yeni (2014) tarihli mezuniyet belgesi
g) Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden alınacak)
h) Sağlık Kurulu Raporu: Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünü kazanan Öğrenciler 2014 Yüksek Öğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Bk 87.maddesinden belirtilen Sağlık Raporu
ı) Ön Kayıt Formu (1 adet) link: http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx
i) Muafiyet sınavı ücreti ödendi belgesi(Muafiyet sınavına girmek isteyen öğrenciler)
ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından
http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite
rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim
programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle
üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri
yapmaya yetkilidir.
2014-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır.
Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları
programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden
bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir
KAYIT DANIŞMA HATTI
Eğitim Fakültesi
0472 216 20 35
Fen Edebiyat Fakültesi
0472 215 9994 dahili 41 33
Sağlık Yüksekokulu
0472 215 40 00 dahili 31 95
Meslek Yüksekokulu
0472 216 10 95 dahili 35 52
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
0472 216 20 10 dahili 32 15
İslami İlimler Fakültesi
0472 215 40 00
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0472 215 40 22
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0472 215 04 68 dahili 12 50
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
0472 215 98 63 – 0472 215 92 49 dahili 13 70 –13 97
NOT: Her öğrenci kendi kazandığı fakülteyi arayıp kazandığı bölüm ile ilgili bilgi alabilir.
Download

Ön Kayıt: 11.08.2014 – 01.09.2014