İLAN
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLE ATATÜRK
ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARASINDA ORTAKLAŞA
AÇILAN ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR
YARIYILINDA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ, KONTENJANLARI VE KABUL
KOŞULLARI
Başvuru Tarihi Başlangıcı
15 Ocak 2014
Başvuru Tarihi Sonu
31 Ocak 2014
Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri
15 Ocak 2014-7 Şubat 2014
17 Şubat 2014
Türkçe Dil Sınavı
Saat 10:00
(Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)
(Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Sonuçların İlan Tarihi
03 Şubat 2014
Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar İçin
Yerleştirme Tarihleri
Boş Kalan Kontenjanlar ilanı
Boş kalan kontenjanlar için kesin kayıt
Ders Kayıt Tarihleri
03-11 Şubat 2014
12 Şubat 2014
13-14 Şubat 2014
17-23 Şubat 2014
Ders Başlangıcı
24 Şubat 2014
Yüksek
Lisans
İlköğretim
Sınıf
Öğretmenliği
Alan Dışı
Yüksek
Lisans
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği
Türkçe
Eğitimi
Türkçe
Öğretmenliği
Ortaçağ
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
5
1
1
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Programı Mezunu Olmak
3
-
-
Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Mezunu
Olmak
2
-
-
Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı
Mezunu Olmak
2
-
-
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
Lisans Programı Mezunu olmak
SÖZ
EA
EA
EA
Din
Kültürü ve
Ahlak
Bilgisi
Öğretmenli
ği
Yatay Geçiş
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyruklu
Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
Türkiye Cumhuriyeti
Uyruklu
İlköğretim
BİLİM DALI
ANABİLİM
DALI
Ales Puan Türü
T.C.
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2013-2014 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları
SÖZ
SÖZ
Yüksek
Lisans
SÖZ
Lisans
3
-
-
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
Öğretmenliği, İlahiyat veya İslami İlimler
Fakültesi Lisans Programı Mezunu Olmak
3
-
-
Türkçe Öğretmenliği
Mezunu Olmak
3
-
-
Fen Edebiyat Fak. Tarih ve Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Tarih Öğretmenliği Lisans
Programı Mezun Olmak
2
-
-
Fen Edebiyat Fak. Tarih ve Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Tarih Öğretmenliği Lisans
Programı Mezun Olmak
3
1
SÖZ
Yüksek
Lisans
Programlara Başvuru İçin Ön Koşullar
Lisans
Programı
Tarih
Türkiye
Cumhuriyeti
Tarihi
SÖZ
Alan Dışı
Yüksek
Lisans
-
İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri, Hukuk
Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler ve
Sınıf Öğretmenliği, Fen Edebiyat ve
Edebiyat Fakültelerin Sosyoloji, Arkeoloji
ve Sanat Tarihi, Türk Dili Bölümleri ve
Polis Akademisi ile Harp Okulu’ndan
Mezun olmak
Türk Dili
ve
Edebiyatı
Eski Türk
Edebiyatı
Yüksek
Lisans
Yeni Türk
Edebiyatı
Yüksek
Lisans
Türk Dili
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Türk Halk
Edebiyatı
Beden Eğitimi
ve Spor Eğitimi
Bilim Dalı
BEDEN
EĞİTİMİ
VE SPOR
EĞİTİMİ
Hareket ve
Antrenman
Bilim Dalı
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
SÖZ
Türk Dili ve Edeb., Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edeb., Türk Dili ve Edeb Öğt. Lisans
Programı Mezunu Olmak.
Türk Dili ve Edeb., Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edeb., Türk Dili ve Edeb Öğt. Lisans
Programı Mezunu Olmak.
1
-
2
-
1
SÖZ
2
-
-
Türk Dili ve Edeb., Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edeb., Türk Dili ve Edeb Öğt. Lisans
Programı Mezunu Olmak.
SÖZ
1
-
-
Türk Dili ve Edeb., Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edeb., Türk Dili ve Edeb Öğt. Lisans
Programı Mezunu Olmak.
SÖZ
SÖZ
10
-
1
SÖZ
10
-
-
1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına
Bağlı Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği,
Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve
Rekreasyon Bölümleri
2. Eğitim Fakültelerine Bağlı Beden Eğitimi
ve Spor Bölümü
3. Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksekokulu
Mezunu olmak
4. İlgili Anabilim Dalında Yüksek Lisans
yapıyor olmak
Sonuçlar 03 Şubat 2014 tarihinde aşağıdaki web adreslerinden yayımlanacaktır.
http://www.agri.edu.tr
http://sbe.agri.edu.tr
ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 1 adet fotoğraf
3. Lisans Mezuniyet Belgesi (Aslı, noter onaylı veya resmi kurum onaylı sureti)
4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi. (Başvurulan programın puan
türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilirler. ALES sınav sonuçları üç yıl süreyle geçerlidir.)
5. Lisans not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. (Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük
sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
6. Başvuru İçin Vakıflar Bankası TR550001500158007295652386 nolu hesaba (Elli) 50 TL yatırılarak dekontun
Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Dekontta Adayın Adı soyadı, Enstitünün adı ve Başvuru Ücreti bedeli
ibaresi yer alacaktır.
7.Aday, müracaat tarihleri içerisinde, http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx Online Başvuru
linkindeki bilgileri doldurup başvurusunu yaptıktan sonra gerekli belgeleri teslim ederek, Enstitü Müdürlüğüne
başvurusunu onaylatmalıdır.
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1. Tasdikli Diploma veya Mezuniyet Belgesi
2. Not Transkriptinin Aslı veya Tasdikli Sureti
3. Nüfus Cüzdan Sureti
4. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (4,5x6 cm ebadında)
5. Erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınacak “Askerlik Durum Belgesi” (Askerliğini yapmayanlar için).
Askerlik yapanlar için Terhis Belgesi.
ADAYLARIN DİKKATİNE
1.
1. Başvurular, müracaat tarihleri içerisinde, http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx adresinden Online olarak
yapılacaktır. Adaylar, Online başvurudan sonra başvurusunu ve gerekli belgeleri müracaat tarihleri içerisinde Enstitü Müdürlüğüne
onaylatmalıdır. (ADRES: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yeni Kampüs/Eğitim Fakültesi Ek Bina
Zemin Kat/AĞRI ).
2. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Yüksek Lisans Programı ortak program değildir. Ortak programlardan İktisat,
İşletme, Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans programları Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü ile Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında; Türkçe, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf
Öğretmenliği ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programları ise Atatürk Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü arasında ortaklaşa yürütülecektir. Sekretarya işlemlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü yürütecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Tüm Yüksek lisans programlarına başvuran adayların; ilgili alanda alınan ALES puanının %60'ı ile lisans
AGNO’sunun %40'ının toplamı en az 55 olmalıdır. Başvuran adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere
sıralanır, ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.
2. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Yüksek Lisans Programında Yeterlilik Sınavı yapılmayacaktır. Değerlendirme
diğer programlarda olduğu gibi yukardaki şekilde yapılacaktır. (ALES puanının %60'ı ile lisans AGNO’sunun
%40'ının toplamı en az 55 olmalıdır).
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI
1. Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eş değer bir lisansüstü programda en az bir yarıyıl
okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla
kabul edilebilir.
2.Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından değerlendirilir. Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı, gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat
ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile
kesinleşir.
3.Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisan Programları arasında geçiş yapılamaz.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR
Başvuru Şartları
1) Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında),
2) Lisans Mezuniyet Belgesi ve Not Dökümlerinin sureti, ayrıca bu belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti
Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi,
3)
Yurt
dışındaki
alacağı Diploma
üniversitelerden
Denklik
mezun
olan
adayların, (varsa) Yükseköğretim
Belgesi veya (varsa) mezun
olduğu
lisans
Kurulundan
kurumunun
(YÖK)
Yükseköğretim
Kurulunca tanındığına dair belge.
Diğer Hususlar
1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı aranmaz.
2) Türkçe Dil Sınavı, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yapılır. Bu sınavdan başarılı
sayılmak ve derslere başlayabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak şarttır.
3) Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil puanının %30’u değerlendirmeye alınır.
4) Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek nottan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programa sırayla
yerleştirilir.
5) Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyi ve üzeri dil belgesine veya ilgili birim yönetim kurulu
tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılırlar.
6) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin mezun oldukları okul, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
tarafından denkliği veya tanınırlığı kabul edilmiş ise asıl kayıtları, eğer denkliği veya tanınırlığı bilinmiyorsa geçici
kayıtları yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Geçici kayıtları yapılan öğrencilerin mezun oldukları okul, Yüksek
Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği ve tanınırlığı kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde
adayların ilgili enstitü ile ilişkileri kesilir.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında)
2) Mezuniyet Belgesi, lisans not döküm belgelerinin Türkçe çevirileri (Çeviri onaylarının noter veya Türkiye
Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden yaptırılması gerekir),
3) “Öğrenim vizesi” bulunan pasaportun noter onaylı çevirileri,
4) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (Kesin kayıtlardan sonra),
5) Öğrenim Gideri dekontu (Pasaport numarası ile Vakıfbank'ın herhangi bir şubesinden Kurum Tahsilatları
İşlemleri olarak yatırabilirler),
6) Yabancı Uyruklu öğrenciler, talepleri halinde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sosyal Güvenlik
Kurumu Genel Sağlık Sigorta Pirim Ücretini bilahare belirtilecek hesap numarasına yatırabilirler.
7) Kayıt yaptıran öğrenciler, geçici Yabancı Uyruklu Vatandaş T.C. numarasını enstitüye bildirmek
zorundadırlar.
Download

ilan ağrı ibrahim çeçen üniversitesi sosyal bilimler