2014 – ÖSYS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİNE YERLEŞEN
ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT DUYURUSU
2014 ÖSYS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre, Muş Alparslan Üniversitesi’ ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin
kayıtları; aşağıda belirtilen tarih ve yerde, belirtilen usullere göre yapılacaktır.
KAYIT TARİHLERİ VE YERLERİ
Fakülte/Yüksekokul
Kayıt Tarihi
Eğitim Fakültesi
13-14 Ekim 2014
İslami İlimler Fakültesi
13-14 Ekim 2014
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
13-14 Ekim 2014
Fen Edebiyat Fakültesi
13-14 Ekim 2014
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
13-14 Ekim 2014
Sağlık Yüksekokulu
13-14 Ekim 2014
Meslek Yüksekokulu
13-14 Ekim 2014
Malazgirt Meslek Yüksekokulu
13-14 Ekim 2014
Kayıtların Yapılacağı Yer
Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Diyarbakır Yolu 7. Km.,
Kütüphane ve Dok. - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Binası, MUŞ
Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Diyarbakır Yolu 7. Km.,
Kütüphane ve Dok. - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Binası, MUŞ
Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Diyarbakır Yolu 7. Km.,
Kütüphane ve Dok. - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Binası, MUŞ
Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Diyarbakır Yolu 7. Km.,
Kütüphane ve Dok. - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Binası, MUŞ
Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Diyarbakır Yolu 7. Km.,
Kütüphane ve Dok. - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Binası, MUŞ
Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Diyarbakır Yolu 7. Km.,
Kütüphane ve Dok. - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Binası, MUŞ
Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Diyarbakır Yolu 7. Km.,
Kütüphane ve Dok. - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Binası, MUŞ
Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Diyarbakır Yolu 7. Km.,
Kütüphane ve Dok. - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Binası, MUŞ
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Ön kayıt formu, TIKLAYINIZ
2) ÖSYS sonuç belgesi veya internet çıktısı,
3) Lise diplomasının aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi,
Öğrenci 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı
diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge.
(METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı
yazılmaktadır.),
4) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5) 1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için, askerlik şubelerinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula
kaydolmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığı’’ na dair belge,
6) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda 6 adet fotoğraf,
7) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne kayıt yaptıracak öğrencilerin; tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim
süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen sağlık
raporu,
8) İkinci öğretim öğrencilerinin, öğrenim ücretinin birinci taksidini ödediklerine ilişkin banka dekontu.
ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ
Yeni Kayıt yaptıracak I. Öğretim öğrencilerimiz katkı payı ödemeyeceklerdir.
Yeni kayıt yaptıracak II. Öğretim öğrencilerimiz ise Ziraat Bankasının tüm şubelerinden, Ziraat Bankası internet
bankacılığından, Ziraat Bankası telefon bankacılığından (444 00 00) Muş Alparslan Üniversitesi hesabına, ödemelerini
öğrenci numaraları bildirmek suretiyle 09 - 14 Ekim 2014 tarihleri arasında yapabilirler. Öğrenim ücreti ödenmeden kesin
ders kaydı yapılamaz. (Öğrenci numarası olmadan ödeme yapılamamaktadır. Öğrenci numaraları Muş Alparslan
Üniversitesi’nin; http://ogrenciotomasyonu.alparslan.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx web adresinde verilmiştir).
II . ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN 1.TAKSİT MİKTARLARI
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADI
1. TAKSİT
Eğitim Fakültesi
513,50 TL
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programlar)
640,50 TL
Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Programlar)
481,00 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
577,50 TL
İslami İlimler Fakültesi
513,50 TL
Mühendislik Fakültesi
764,50 TL
Meslek Yüksekokulu
385,00 TL
Malazgirt Meslek Yüksekokulu
385,00 TL
KAYITLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
1) Üniversitemiz tarafından kayıt tarihinden önce, öğrencilere herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
2) Kayıt işlemleri için; her Fakülte veya Yüksekokul için yukarıda belirtilen tarihlerde öğrencinin şahsen
başvurması gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Zorunlu hallerde, belgelemek kaydıyla, noter
vekâleti ile kayıt yaptırılabilir.
3) Kayıt için istenen belgelerin, onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi
suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
4) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
5) Daha sonra yapacağınız kredi ve burs başvurularında kullanılmak üzere, Lise diploması ile ÖSYS sonuç
belgesinin onaysız 5 er adet fotokopisini yanınızda bulundurmanız gerekir.
6) Kayıtlar, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu için belirlenen tarihlerde ve yerde, 08.30–16.00
saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatlerde kayda gelmeyen öğrenciler, herhangi bir hak
talep edemezler.
7) Öğrencilerin askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusundaki sorunları için
ise; Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir
8) Öğrenci kayıtları ile ilgili her türlü soru için, Muş Alparslan Üniversitesi’nin (0436) 249 49 49/11511152-1153-1154 numaralı telefonundan bilgi alabilirsiniz.
9) Yurt durumu ile ilgili olarak, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Muş Müdürlüğünün (0436) 231
24 81 veya (0436) 231 24 82 numaralı telefonlarından bilgi alabilirsiniz.
Download

2014 - ÖSYS Ek Yerleştirme Kayıt Duyurusu