ONLİNE BAŞVURU FORMUNU
http://obs.ybu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx adresinden sisteme giriş yaparak
doldurabilirsiniz. Sisteme kayıt için işlem sırası ve başvuru formunu doldurma aşaması aşağıda
görüntülü anlatılmıştır.
1- Kendinize ait e-posta adresini ve güvenlik kodunu yazarak “Kaydol” tıklayınız.
2- E- posta adresinize gelen şifre ile güvenlik kodunu yazarak sisteme giriş yapınız.
3- Aşağıdaki açılan sayfada, “Kişisel Bilgiler” bölümünün “Fotoğraf Yükle” satırından “Dosya Seç”
yaparak, taratılarak sisteme yüklenecek olan fotoğraf seçilir ve “Yükle” butonuna basılarak sisteme
yüklenir.
4- “Pasaport No” satırına pasaport numarası yazılır.( pasaportu olmayan adaylar, “Pasaportum Yok”
seçeneğini işaretler.)
5- “Pasaport” satırından “Dosya Seç” yaparak, taratılarak sisteme yüklenecek olan pasaportun resimli
sayfası seçilir ve “Yükle” butonuna basılarak sisteme yüklenir.
6-Diğer satırlarda istenen bilgileri büyük harflerle pasaportta yazdığı gibi doldurulur.
7- Bankaya yatırılmış olan başvuru ücretinin, dekont(makbuz) numarası ve tarihi ilgili satıra yazılır.
8- “Başvuru Ücreti Banka Dekontu” satırından “Dosya Seç” yaparak, taratılarak sisteme yüklenecek
olan banka dekontu seçilir ve “Yükle” butonuna basılarak sisteme yüklenir.
9-Sayfadaki bilgiler doldurulur ve “Sonraki Sayfa” butonuna basılarak diğer sayfaya geçilir.
10- Aşağıdaki açılan sayfada, İletişim Bil.” Bölümündeki bilgileri eksiksiz ve büyük harflerle
doldurulur ve “Sonraki Sayfa” butonuna basılarak diğer sayfaya geçilir.
11- Aşağıdaki açılan sayfada, “Lise Bil.” Bölümünün “Lise Diploması veya Mez. Belgesi” satırından
“Dosya Seç” yaparak, taratılarak sisteme yüklenecek olan Lise Diploması veya Mez. Belgesi seçilir ve
“Yükle” butonuna basılarak sisteme yüklenir.
12-“Lise Not Dökümü” satırından “Dosya seç” yaparak, taratılarak sisteme yüklenecek olan Not
Dökümü seçilir ve “Yükle” butonuna basılarak sisteme yüklenir.
13-Diğer satırlarda istenen bilgiler büyük harflerle doldurulur ve “Sonraki Sayfa” butonuna basılarak
diğer sayfaya geçilir.
14- Aşağıdaki açılan sayfada, Geçerli Sınav Sonucu olmayan adaylar; “Henüz Sınava Girmedim”
seçeneğini işaretler ve “Sonraki Sayfa Butonuna” basarak diğer sayfaya geçer.
15- Geçerli Sınav Sonucu olan adaylar ; “Sınav Sonuçları” bölümünün “Sınav Sonucu” satırından
“Dosya Seç” yaparak, taratılarak sisteme yüklenecek olan “Sınav Sonucu” seçilir ve “Yükle”
butonuna basılarak sisteme yüklenir.
16- Diğer satırlarda istenen bilgiler büyük harflerle doldurulur ve “Sonraki Sayfa” butonuna basılarak
diğer sayfaya geçilir.
17- Aşağıdaki açılan sayfada, “Seç.Programlar” bölümünden tercih yapmak istenen fakülteler seçilir
ve “Seçilen Programları Ekle” butonuna basılarak en fazla 3 tercih yapılır.”Tamam” butonuna
basılarak online başvuru işlemi tamamlanır.
18- Adayların Online Başvuruları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızca kontrolü yapılır. Online
başvurularını istenilen şekilde tamamlayan ve başvuru kriterlerini sağlayan adayların aşağıda gösterilen
“Onay Durumu” bölümünün “ Onay Durumu” satırına “ Değerlendirme Aşamasında” açıklaması
yazılır.
19- Değerlendirme Aşamasına alınan adaylar başvuru formunun çıktısını alır ve başvuru için istenen
diğer belgeleri de ekleyerek, Üniversitemiz yazışma adresine ulaştırır.
Online Başvuru Formunu Doldurmak için Tıklayınız.
Download

ONLİNE BAŞVURU FORMUNU http://obs.ybu.edu.tr/oibs/ogrsis