KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ BAŞVURU VE ÖNKAYIT
İŞLEMLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı
kararı ekinde yer alan çizelgeye göre, pedagojik formasyon hakkı olan adayların 20
Ekim-3 Kasım 2014 tarihleri arasında online olarak ön kayıt başvuruları alınacaktır.
Ön kayıt için başvurabilecek adaylar:
1- 2014-2015 öğretim yılı itibariyle 4. sınıfta olan veya mezun olan, Pedagojik
Formasyon hakkı olan Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri,
2- Açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarında mezun ve mezuniyet
aşamasında olan adaylar.
3- Diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar.
Açıklamalar
1. Fakültemize tahsis edilen 800 kişilik kontenjanın %25’i diğer üniversitelerden
mezun olan adaylara ayrılacaktır.
2. Fakültemize tahsis edilen kontenjandan fazla önkayıt müracaatı olması
durumunda Formasyon Birimince belirlenen ve Senatoda onaylanmış kriterler
doğrultusunda sıralama ve yerleştirme yapılacaktır.
3. Ön kayıtlar Eğitim Fakültesi web sayfası Formasyon duyuruları kısmında yer
alan http://obs.kku.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx linkinden online olarak
gerçekleştirilecektir.
4. Ön kayıt işlemlerinde problem yaşanmaması için öncelikle ön kayıt başvuru
işlemleri kılavuzunda yer alan bilgilerin dikkatli olarak okunması ve daha sonra
başvurunun yapılması önemlidir.
5. Ön kayıt işlemlerinde mezun olan adayların diploma ve transkripti halen son
sınıfta lisans öğrenimi devam eden adayların ise transkriptlerini online olarak
sisteme yüklemeleri zorunludur.
6. Kesin kayıt hakkı kazananlar için Pedagojik Formasyon Eğitimi dönem ücreti
1.027 TL’dir. Ücretin kesin kayıt tarihlerinde yatırılması zorunludur.
7. Kesin kayıt tarihleri ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulacaktır.
8. Formasyon eğitimi programı 2015 yaz döneminde tamamlanacak şekilde iki
dönem halinde planlanacak ve dersler Cuma ve Cumartesi günleri
yapılacaktır.
Download

kırıkkale üniversitesi eğitim fakültesi 2014