MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS ve LİSANS PROGRAMLARI ARA SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ
ARA SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Halkbank Şubelerine yatırılması gerekmektedir.

Ders kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde aşağıda belirtilen açıklamalara göre işlem
yapılması ricasıyla ;

Program süreleri 2547 Sayılı Kanunun 44’üncü maddesinde
Meslek Yüksekokulları : 2 yıl,
Yüksekokullar ………. : 4 yıl,
Fakülteler ……………. : 4 yıl,
Veteriner Fakültesi ….. : 5 yıl olarak belirlenmiştir.
Buna göre öğrenciler;
(1) Katkı Payı / Öğrenim Ücretini yatırması gereken ara sınıf öğrencileri; 01-05 Eylül 2014
tarihleri arasında http://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden girerek ekranda
"Harç Bilgileri" menüsünden öğrenilen Katkı Payı / Öğrenim Ücretini, öğrenci numarasıyla
Halkbank Şubelerine yatırdıktan sonra ders kayıt ve kayıt yenileme işlemini yapabilirler.


İkinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarında kayıtlı tüm öğrenciler (hazırlık sınıfı
dahil) öğrenim ücretini yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemini yapabilirler.
Birinci öğretimde kayıtlı öğrencilerden program süresini tamamlamış (azami öğrenim
süresi içinde veya azami öğrenim süresini tamamlamış olan öğrenciler dahil) olan
öğrenciler Öğrenci Katkı Payını yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemini yapabilirler.
(2) Katkı Payı / Öğrenim Ücretini yatırmaması gereken ara sınıf öğrencileri;


Birinci öğretimde kayıtlı olan program süresi içinde okuyan öğrenciler Katkı Payını
yatırmadan ders kayıt işlemlerini yapabilirler.
Mezun olabilmek için sadece zorunlu stajı kalan öğrenciler, katkı payı / öğrenim ücreti
yatırmadan staj çalışmalarını yapabilirler
(3) Kayıt Yenileme İşlemleri;

Ders seçimi yapıldıktan sonra “Kontrol Et” butonu kullanılarak dersler kontrol
edildikten sonra "Kesinleştir" butonu kullanılarak işlem tamamlanır.

Danışman ile öğrenci eklenen veya çıkartılan dersleri birlikte belirler.

Ders seçimi yapan öğrencilerin ders kayıtları, danışmanın kontrolü ve onayından sonra
kesinleşir.

Danışman tarafından onay verilmeyen derslerin kaydı yapılamaz ve bu dersler kayıtlanmış
olarak kabul edilmez.
ÖNEMLİ : Ders Seçimi ve Kayıt Yenileme ile ilgili yapılan her işlem tarih, saat ve kullanıcı
bazında kayıt altına alınmaktadır. Bu nedenle tüm sorumluluk ders kaydı ve kayıt yenileme
yapan öğrenciye ve Akademik Danışmana aittir.

Bakanlar Kurulunun 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında
cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı ve öğrenim ücretlerine dair kararı henüz
açıklanmadığı için kayıt sırasında 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenim ücretleri tahsil
edilecek olup, ilgili karar açıklandığında her hangi bir fark olması durumunda bahar
yarıyılında mahsup edilecektir.
GEÇEN YIL BAKANLAR KURULU TARAFINDAN AÇIKLANAN 2013-2014 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
(TL)
AKADEMİK BİRİMLER
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İlahiyat Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor YO
Sağlık Yüksekokulu
Bucak Zeliha Tolunay Uyg. Tekn.
ve İşletmecilik. YO
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulları
Uzaktan Eğitim (TBMYO)
I.ÖĞRETİM
Program Süresini
Tamamlayan
Öğrencilerden
Alınacak
Katkı Payı
GÜZ YARIYILI
II. ÖĞRETİM
2013-2014 Yılı Güz
II. Öğretim
Yarıyılı II. Öğretim
Programlarında
ve Uzaktan Eğitim
%10’a Giren
Öğrenim Ücreti
Öğrencilerden
Alınacak Katkı Payı
GÜZ YARIYILI
GÜZ YARIYILI
142
142
193
194
157
142
95
95
95
514
578
578
385
578
142
157
95
385
-
95
-
385
385
95
-
AKADEMİK BİRİMLER
EGİTİM FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK–MİMARLIK FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK Y.O.
BUCAK ZELİHA TOLUNAY TUİYO.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BURDUR MESLEK YÜKSEKOKULU
BUCAK HIKMET TOLUNAY MYO.
BUCAK EMİN GÜLMEZ TEK.BIL. MYO.
GÖLHISAR MESLEK YÜKSEKOKULU
GÖLHISAR SAĞLIK HİZMETLERİ MYO.
AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU
TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇAVDIR MESLEK YÜKSEKOKULU
95
TELEFONLAR
213 40 00
213 20 00
213 30 00
213 27 00
213 25 00
213 29 20
213 35 00
213 44 00
325 65 34
213 11 00
213 43 00
213 45 45
213 45 45
213 21 56
325 58 43
325 99 00
411 63 82
411 64 67
731 33 21
491 24 50
427 20 61
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Download

Ara Sınıf Öğrencilerinin Kayıt Yenileme İşlemleri