2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEMLİK KATKI PAYI VE
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ*
BİRİMLER
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
KATKI PAYI
ÖĞRENİM ÜCRETİ
(1.ÖĞRETİM)
(2.ÖĞRETİM VE
UZAKTAN EĞİTİM)
443,25
370,5
290,25
1146,75
Mühendislik Fakültesi (Bilgisayar
Mühendisliği Uzaktan Eğitim)
Mimarlık Fakültesi
290,25
Teknik Eğitim Fakültesi
210,75
Ziraat Fakültesi
290,25
Teknoloji Fakültesi
290,25
1146,75
Orman Fakültesi
290,25
1146,75
Su Ürünleri Fakültesi
237
1443
Güzel Sanatlar Fakültesi
237
1443
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen
Programları)
213
960,75
Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal
Programlar)
213
721,5
1146,75
860,25
Hukuk Fakültesi
234,75
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
234,75
866,25
İlahiyat Fakültesi
213
770,25
Eğitim Fakültesi
213
Sağlık Bilimleri Fakültesi
213
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(Çalışma Ekonomisi Uzaktan Eğitim)
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon)
770,25
210,75
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
142,5
866,25
Meslek Yüksekokulları
142,5
577,5
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
577,5+100*
* Bakanlar Kurulunun 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim
Kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı ve öğrenim ücretlerine dair
kararı henüz açıklanmadığı için kayıt sırasında 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı
öğrenim ücretleri tahsil edilecek olup, ilgili karar açıklandığında her hangi bir fark
olması durumunda bahar yarıyılında mahsup edilecektir.
** Web ortamında kişisel parola ile erişilen materyal ücreti. 14.08.2014 tarihli ve
600/18 Sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenmiştir.
Download

KATKI PAYI (1.ÖĞRETİM) ÖĞRENİM ÜCRETİ (2.ÖĞRETİM VE