T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM İLANI
KONTENJANLAR
ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI
SOSYOLOJİ
DOKTORA
ALES
PUAN TÜRÜ
BAŞVURU YAPABİLECEK LİSANS MEZUNİYET PROGRAMLARI
5
SÖZ-EA
•Bu Anabilim Dalı Doktora programına lisans veya yüksek lisans mezuniyetinin en az
biri Sosyoloji bölümü/anabilim dalı olanlar başvurabilir
1. Başvuru Tarihleri: 12-13-14 Şubat 2014 (Mesai saatlerinde)
2. Başvuru Şekli: Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvuru bürosuna şahsen veya (noter) vekili aracılığıyla başvurarak belgelerini teslim edecek daha
sonra http://ebs.kku.edu.tr/otomasyon/enstitu_yeni_ogrenci_kayit.php web adresinden online olarak kayıtlarını gerçekleştirerek sınav giriş belgelerini
başvuruda belirttikleri (mümkünse Hotmail dışında) e-posta adreslerinden alacaklardır. Adayların başvuru formunda belirttikleri alandan farklı bir alana
yapacakları online kayıtlar geçersiz sayılacaktır. Evraklar başvuru bürosuna teslim edilmiş olsa dahi başvuru süresi içerisinde internet üzerinden online kayıt
yapılmadıkça başvuru yapılmamış sayılacak, bu durumdakiler mülakata katılamayacaklardır.
3. Başvuruda İstenecek Belgeler:
• İlgili Enstitüden alınacak başvuru formu
• Mezuniyet Belgesi fotokopisi
• Transkript Belgesi fotokopisi (Yüksek lisans derslerinin başarı notlarını, kredilerini, mezuniyet not ortalamasını belirten belge (4’lü sistemdeki notların
100’lü sistemdeki karşılıklarının da belirtilmesi gerekir.) Çeviri yapılmamış not ortalamaları için “YÖK Not Dönüşüm Tablosun”daki karşılıkları kabul edilir.
• ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi internet çıktısı (Adayın başvuracağı programın puan türünden en az 55,000 standart
tam puan alması zorunludur. ALES Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır)
• YDS (Yabancı Dil Sınavı)’ndan 55 standart tam puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri puan almış olduğunu gösterir
belgenin internet çıktısı
• Bir adet fotoğraf
• Vakıf Bank Kırıkkale Şubesi, TR180001500158007301086992 no’lu hesaba 50.-TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair ödeme belgesi/banka dekontu.
(ATM’lerden yapılan ödemelere ilişkin ödeme fişleri kabul edilmeyecektir.)
4. Genel Açıklamalar
4.1 Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. (Bu madde, 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz
yüksek lisans programlarına kayıtlı olan/mezun olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.)
4.2 Başvurular şahsen veya vekil (noter vekaleti) aracılığı ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
4.3 Mezuniyet aşamasında olan adayların hesaplamalarda ara transkriptlerin de belirtilen not ortalamaları dikkate alınacaktır. Bu adaylardan kayıt hakkı
kazananlar kayıt tarihlerinde istenecek belgelerle birlikte mezuniyete esas( mezuniyet belgesi, transkript ..vb) belgeleri de ibraz etmek zorundadır.
4.4 Bir başka Yükseköğrenim Kurumunda Araştırma Görevlisi olarak görev yapanların bağlı oldukları Rektörlükten yazılı izin getirmeleri gerekmektedir.
5.Yabancı Dil Puanları ve ALES Eşdeğerlikleri:
5.1 Yabancı Dil Puanı Eşdeğerlikleri: Yabancı dil sınavları ve Eşdeğer puanlar, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkez.)’nin
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-61182/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri-10aralik2012.pdf adresinde belirtilmiştir. İngilizce, Almanca ve Fransızca
yabancı dilleri ve belirtilen adreste yer alan eşdeğerlikler kabul edilir.
5.2 ALES Puanı Eşdeğerlik Tablosu
BELGE
Sözel+Sayısal
GRE
950
GMAT
Analytical Witing
3,5
550
6. Başarı Puanı ve Hesaplamalar
6.1 Doktora Genel Başarı Puanı : ALES Puanının %60’ı + Mezuniyet Notu’nun %10’u + Mülakat/Yazılı Sınav’ın %30’u ≥ 65
7. Sınav Takvimi:
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Doktora Adaylarının Mülakatı
18 Şubat 2014 / Saat: 10.30 / Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Sonuçların İlanı
20 Şubat 2014
Kayıt Tarihleri
24-25-26 Şubat 2014
Yedek Listeden Boş Kalan Kontenjanların İlanı
26 Şubat 2014 (Saat 17.30’dan sonra)
Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları
27-28 Şubat 2014 (Mesai saatleri)
8. Adres: Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Merkez Yerleşke, (Güzel Sanatlar Fakültesi Binası, Zemin Kat) 71450, Yahşihan, KIRIKKALE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Download

tc kırıkkale üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü 2013