HİTİT ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
I. SINIF (ZORUNLU TEORİK) DERS
2014-2015
Ders Adı / Kodu
:
Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri / BSE- 4830103
Ders Sorumlusu
:
Yrd. Doç. Dr. Zafer DOĞRU
AMAÇ
Beden eğitimi ve spor ile ilgili temel kavramları, yayınları ve meslek alanlarını tanıtmak, beden eğitimi ve sporun
diğer bilim dalları ile ilişkileri hakkında bilgi vermek, insan ile beden eğitimi ve spor arasındaki ilişkileri, beden
eğitimi ve spor ile çalışma alanlarının ilişkileri, beden eğitiminin ve sporun Dünya’da ve Türkiye’deki gelişimi,
farklı ülkelerdeki beden eğitimi ve sporun eğitimdeki yeri, beden eğitimi ve sporun performans gelişimine etkileri,
programdan mezun olacak olan öğrencilerimize sahip olmaları gereken mesleki yeterlikler olarak kazandırılması
amaçlanmaktadır.
İÇERİK
Beden eğitimi ve sporun; bilimsel temellerini, beden eğitimi ve spor alanındaki gelişmeleri etkileyen faktörleri,
kazandığı mesleki yeterliklerin diğer meslek alanları ile olan ilişki ve etkileşimlerini ve iş alanları gibi konularda
yetkin düzeyde donanıma ulaşma
KAZANIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Beden eğitimi ve sporun temel kavramlarını açıklar
Beden eğitimi ve spor alanındaki gelişmeleri takip eder
Beden eğitimi ve spor ile ilgili diğer bilim dalları arasında ilişki kurar
Beden eğitimi ve spor öğretmeninin sahip olması gereken mesleki yeterliklerin önemini bilir
Beden eğitimi ve spor ile ilgili iş alanlarını açıklar
Beden eğitimi ve spor ile ilgili konuları tartışır
Beden eğitimi ve sporun diğer ülkelerdeki durumunu karşılaştırır
Beden eğitimi ve spor ile performans arasındaki ilişkiyi açıklar
Beden eğitimi ve spor ile ilgili konularda araştırma yapar
Beden eğitimi ve spor ile ilgili konularda rapor yazar
Beden eğitimi ve spor ile ilgili olarak hazırladığı raporu sunar
KAYNAKLAR
1
2
3
4
5
6
Çoban, B. (2006). Okulöncesi Eğitimde Eğitsel Oyunlar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Günsel, A. M. (2011). Okul Öncesinde Beden Eğitimi ve Uygulamaları, Anı Yayıncılık, 2. Baskı.
Güven, N. M. (2005). Okulöncesi ve İlköğretimde Beden Eğitimi, Kök Yayınevi, 4. Baskı.
İnan, M. (2003). 3- 9 Yaş Çocukları İçin Uygulamalı Hareket Eğitimi. Morpa Yayıncılık, İstanbul.
Kale, R. (2003). Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Nobel Yayınevi, Ankara.
Topkaya, İ. ve Serbes, Ş. (2011). Okulöncesi Öğretmenliği Eğitiminde Beden Eğitimi Oyun Öğretimi, Kriter
Yayınevi.
1
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
I. SINIF (ZORUNLU TEORİK) DERS
2014-2015
Ders Adı / Kodu
:
Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri / BSE- 4830103
Ders Sorumlusu
:
Yrd. Doç. Dr. Zafer DOĞRU
H
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17.09.2014
24.09.2014
01.10.2014
08.10.2014
15.10.2014
22.10.2014
29.10.2014
05.11.2014
12.11.2014
19.11.2014
26.11.2014
03.12.2014
10.12.2014
17.12.2014
22.12.2014
KONULAR
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar
Beden eğitimi ve sporun genel eğitimdeki yeri, önemi ve amaçları
Beden eğitimi ve sporun bilim dalları ile ilişkisi (felsefe, sosyoloji, psikoloji, pedegoji, …)
Beden eğitimi ve sporun bilim dalları ile ilişkisi (felsefe, sosyoloji, psikoloji, pedegoji, …)
Beden eğitimi ve sporun bilim dalları ile ilişkisi (felsefe, sosyoloji, psikoloji, pedegoji, …)
Beden eğitimi ve sporun tarihsel gelişimi
Spor dallarının sınıflandırılması, beden eğitimi dersinin spor performansa etkileri
Ara sınav
Beden eğitimi ve spor ile ilgili meslek alanları
Beden eğitimi ve spor öğretmeninin mesleki yeterlikleri
Farklı ülkelerde beden eğitimi ve spor uygulamaları
Ülkemizde Beden eğitimi ve spor uygulamaları mevcut durum analizi
Spor eğitimi mi? Hareket eğitimi mi?
Araştırma ve projelerin sunulması / değerlendirilmesi
Araştırma ve projelerin sunulması / değerlendirilmesi
AÇIKLAMALAR
1
2
3
4
HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 4. Bölüm
Madde 22(1) uyarınca öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalı derslere %80 devam zorunluluğu
vardır. Bu maddede "Derse devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, yarıyıl/yıl sonu sınavına
giremez." İbaresi yer almaktadır. Dersi alan öğrencilerin bu hususu bilerek derse devam etmeleri önem
taşımaktadır. Teorik dört (4) hafta, uygulamalı derslerden üç (3) hafta devamsızlık yapan öğrenciler, yıl
sonu sınavına katılamayacaklardır.
Dersin yürütülmesi sırasında eksiklikler görülmesi durumunda destekleyici konular eklenebilir.
Spor eğitimi mi? Hareket eğitimi mi? Konusunu derste tartışılacak ve sonuç raporu yazılacak
Beden eğitimi ve spor öğretmeninin mesleki yeterlikleri küçük grup çalışması şeklinde derste yapılacak
gruplar ortaya çıkardıkları sonuçları sınıf ortamında paylaşarak sonuç raporu yazılacak
2
Download

HİTİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU