23868 NOLU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU
SOYADI, ADI
AYRANCI, İNCİ
ALES (SAY)
PUAN
60%
PUAN
70.00
42.00
111.00
Y.DİL
EŞDEĞER
YDS/ÜDS
TOEFL-IBT
92.50
40%
37.00
Yazılı sınav 24 Kasım 2014 Pazartesi günü Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Toplantı Odasında saat 09:00'da yapılacaktır.
Adayın yanında hesap makinası bulundurması gerekmektedir.
TOPLAM
79.00
SONUÇ
Yazılı Sınav
Download

23868 nolu öğretim görevlisi alımı ön değerlendirme sonucu