Sıra
No
Adı
Soyadı
1
2
3
4
5
Melih
Emre
Pınar
Necati
Bayram
Öder
Güler
Kefeli
Barutçu
Duman
Lisans (BS)
ODTÜ/BÖTE
ODTÜ/BÖTE
OMÜ/BÖTE
Sakarya Ü./BOTE
İnönü Ü./BÖTE
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans (MS)
(MS) GNO
ODTÜ/BÖTE
ODTÜ/BÖTE
KATÜ/BÖTE
Sakarya Ü./BOTE
İnönü Ü./BÖTE
Doktora
Devam ediyor
Devam ediyor
3,05
ODTÜ/BÖTE
Devam ediyor
Devam ediyor
GNO
GNO GNO Katkı
(4'lük (100'lük
Oranı
sistem) sistem)
30%
3,5
3,54
3,25
83,9
2,79
88,33
89,26
82,5
83,9
71,76
26,499
26,778
24,75
25,17
21,528
ALES
TARİHİ
ALES
(SAY)
23.11.14
11.05.14
23.11.14
12.05.13
11.05.14
82,101
76,801
75,294
75,424
83,914
İYS/TO
ALES (SAY)
İNG SINAV EFL/KP
Katkı Oranı
TARİHİ
DS/ÜD
30%
S
24,63
23,04
22,59
22,63
25,17
07.09.14
01.09.13
23.03.08
20.06.14
07.09.14
YDS
YDS
ÜDS
TOEFL
YDS
İNG
İNG
Katkı
Oranı
10%
BİLİM
SINAVI
82,50
80,00
82,50
76,00
78,75
8,25
8,00
8,25
7,60
7,88
65
47
GİRMEDİ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
BİLİM
SINAVI
TOPLAM
SONUÇ
Katkı Oranı PUAN**
30%
19,5
14,1
0
0
0
79
72
56
55
55
ASİL
YEDEK
Download

Tekirdağ İli Kamu Hastaneleri Birliği