YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU
Öğrenci El Kitabı
T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2014
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 1 / 56
Bu kitapçık, Adnan Menderes Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran ve Yabancı
Diller Yüksekokulu’nda İngilizce hazırlık okuyacak olan öğrencileri bilgilendirme
amacıyla hazırlanmıştır.
Buradaki bilgiler Adnan Menderes Üniversitesi’nin yönetmelik ve yönergelerine
tabidir. Öğrencilerimizin eğitimleri süresince tüm düzenlemelere ait güncel
bilgileri resmi web sitemizden takip etmeleri sağlıklı ve doğru bilgiler edinmeleri
açısından yararlı olacaktır.
Bu kitapçıktaki bilgiler ile yönetmelik ve yönergeler arasında farklılık ya da
çelişki olması durumunda, mevcut yönetmelik ve yönergelerdeki bilgiler geçerli
sayılır.
Kanun ve yönetmeliklere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 2 / 56
İÇİNDEKİLER TABLOSU
I. TARİHÇE ................................................................................................................................................ 5
II. MİSYON VE VİZYON ............................................................................................................................. 5
MİSYONUMUZ: .................................................................................................................................... 5
VİZYONUMUZ: ..................................................................................................................................... 5
III. AKADEMİK TAKVİM ............................................................................................................................ 6
1. İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME ......................................................................................................... 6
2. ÖĞRENCİ KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ ................................................................... 7
3. ORYANTASYON (UYUM) HİZMETLERİ .............................................................................................. 7
IV. EĞİTİM BİLGİLERİ ................................................................................................................................ 8
1. ÖĞRENCİ PROFİLİ............................................................................................................................. 8
A. ÖRGÜN ÖĞRETİM ........................................................................................................................ 9
B. İKİNCİ ÖĞRETİM .......................................................................................................................... 9
C. BİRİMLERE GÖRE TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI................................................................................ 9
2. DERSLER ve DERS MATERYALLERİ ................................................................................................. 10
A. ÖNLİSANS (2 YILLIK) PROGRAMLAR .......................................................................................... 10
B. LİSANS (4 YILLIK) PROGRAMLAR................................................................................................ 11
3. DERSLİKLER .................................................................................................................................... 13
4. DEVAM ZORUNLULUĞU ................................................................................................................ 13
DERSLERE DEVAM NEDEN ÖNEMLİDİR? ....................................................................................... 14
5. SINAVLAR ....................................................................................................................................... 14
A. DÖNEM İÇİ SINAVLAR................................................................................................................ 14
B. İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI VE YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI ............................................... 15
C. BEKLEMELİ ÖĞRENCİLER İÇİN İYS .............................................................................................. 17
D. SINAV MAZERETLERİ ................................................................................................................. 17
E. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ............................................................................................. 18
6. HAZIRLIĞI GEÇMEK YA DA HAZIRLIKTAN MUAF OLMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE DİĞER
SEÇENEKLER....................................................................................................................................... 19
7. BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI .............................................................................................. 20
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 3 / 56
A. PROJE VE PORTFOLYO İÇERİĞİ NELERDEN OLUŞMAKTADIR? ................................................... 20
B. ÖNLİSANS ÖRNEK NOT HESAPLAMA ......................................................................................... 21
C. LİSANS ÖRNEK NOT HESAPLAMA .............................................................................................. 21
D. HAZIRLIK İŞLEYİŞ ŞEMASI (ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN)......................................................... 22
E. HAZIRLIK İŞLEYİŞ ŞEMASI (LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN) .............................................................. 23
8. YAZ OKULU .................................................................................................................................... 24
A. YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR? ........................................................................... 24
B. YAZ OKULU DERSLERİ ................................................................................................................ 25
C. YAZ OKULU SINAVLARI .............................................................................................................. 25
9. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ ................................................ 26
V. ÖĞRENCİ HİZMETLERİ ....................................................................................................................... 32
1. ULAŞIM VE BARINMA .................................................................................................................... 32
A. ULAŞIM ...................................................................................................................................... 32
B. BARINMA ................................................................................................................................... 34
2. SAĞLIK HİZMETLERİ ....................................................................................................................... 35
3. ÖĞRENCİ İŞLERİ ............................................................................................................................. 36
4. BURSLAR ........................................................................................................................................ 36
A. YEMEK BURSU ........................................................................................................................... 36
B. KİTAP BURSU: ............................................................................................................................ 36
C. KÜTÜPHANEDE KISMI ZAMANLI ÇALIŞMA ................................................................................ 36
D. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VAKFI (ADVAK)BURSU ........................................................ 37
5. AKADEMİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ......................................................................................... 37
6. SOSYAL AKTİVİTELER VE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI ....................................................................... 37
7. GENÇLİK SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (ADÜGENÇ) .................................... 38
8. KÜTÜPHANE .................................................................................................................................. 39
9. OBIS.net - ADÜ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ........................................................................................ 39
VI. İLETİŞİM ............................................................................................................................................ 40
A. MERKEZ BİRİM............................................................................................................................... 40
B. NAZİLLİ (DOĞU) KOORDİNATÖRLÜĞÜ .......................................................................................... 40
C. SÖKE (BATI) KOORDİNATÖRLÜĞÜ ................................................................................................. 40
VII. SIK SORULAN SORULAR ................................................................................................................... 41
A. SINAVLAR ...................................................................................................................................... 41
B. EĞİTİM ........................................................................................................................................... 43
C. DİSİPLİN CEZALARI VE GENEL KURALLAR ...................................................................................... 44
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 4 / 56
D. İZİNLİ VE BEKLEMELİ ÖĞRENCİLER ................................................................................................ 44
E. BAŞARI NOTU................................................................................................................................. 45
F. MUAFİYET ...................................................................................................................................... 45
G. YAZ OKULU .................................................................................................................................... 46
H. DİĞER SORULAR ............................................................................................................................ 47
EKLER ..................................................................................................................................................... 49
EK 1.SÖZLÜ SUNUM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ .......................................................................... 49
EK 2. DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (WRITING RUBRIC) ............................................................. 50
EK 3. PORTFOLYO KENDİNİ DEĞERLENDİRME FORMU ..................................................................... 51
EK 4. ÖRNEK PROJE (PORTFOLYO) TAKİP TABLOSU .......................................................................... 52
EK 5. İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) BAŞVURU FORMU ................................................................ 53
EK 6. ZORUNLU YABANCI DİL DERSLERİ MUAFİYET SINAVI BAŞVURU FORMU................................. 54
EK 7. İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI BAŞVURU FORMU.............................................. 55
EK 8. ÖĞRENCİ SORUŞTURMASI SONUÇ FORMU .............................................................................. 56
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 5 / 56
I. TARİHÇE
Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 14.03.2009 tarih ve 2009/27169 sayılı resmi
gazetede yayınlanan 2009/14725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup 03.09.2009 tarihinde
Müdür ataması yapılarak 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır
Yabancı Diller Yüksekokulu, 2012 yılına kadar hazırlık sınıfı eğitimini sadece merkezde yürütmüştür.
Ancak hazırlık sınıfı açan programların ve buna bağlı olarak öğrenci sayısının artması nedeniyle
merkez birimin fiziki alanının yetersizliği ve öğrenci memnuniyeti dikkate alınarak 2012-2013 eğitimöğretim yılından itibaren Nazilli (Doğu) ve Söke (Batı) Koordinatörlükleri’nde de hizmete geçilmiştir.
II. MİSYON VE VİZYON
MİSYONUMUZ:
Lisans ve önlisans öğrencilerinin eğitimleri boyunca ve sonrasında akademik ve iş yaşamlarında
ihtiyaç duyacakları temel İngilizce eğitimini öğrenci ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde gerekli
fiziksel ortamı ve teknolojik imkânları sağlayarak öğrencileri bölümlerine hazırlamak, aynı zamanda
da kültürel ve sosyal hayatta gerekli dil becerilerine ve dil öğrenme farkındalığına sahip öğrenciler
yetiştirmektir.
VİZYONUMUZ:
Yabancı Diller Yüksekokulu, Avrupa Ortak Kriterleri çerçevesine uygun bir şekilde İngilizce
becerilerini edinmiş, dili günlük ve akademik hayatta aktif ve etkili bir şekilde kullanabilen
öğrencileri bölümlerine kazandırma sürecinde dil öğretiminde kurumlar arasında üst sıralarda yer
alan ve tercih edilen, profesyonel bir öğretim kadrosuna sahip, yetkin dil öğretimini yapabilen,
kurumsal ve bireysel ihtiyaçlara cevap verebilen, eğitim kalitesi yüksek, akademik ve etik değerlere
bağlı bir kurum olabilmeyi hedeflemektedir.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 6 / 56
III. AKADEMİK TAKVİM
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
Akademik Takvimin tümüne bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
1. İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME
Üniversitemizde eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrenciler, www.adu.edu.tr adresini ziyaret
ederek kayıtlar hakkında bilgi edinebilirler. Bu sitede gerekli yönlendirmeler yapılacak ve gerekli bilgi
girişlerini eksiksiz olarak yapmanız sağlanacaktır. Kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak Ağustos
ayında ilan edilen kayıt tarihlerinde, ikinci öğretim öğrencileri öğrenim katkı bedelini ilgili banka
hesabına yatırdıktan sonra, kayıt işlemlerinin yapıldığı kendi fakülte, Meslek Yüksekokulu ya da
yüksekokullarına bizzat gelerek kayıt işlemini tamamlayacaklardır.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 7 / 56
Yabancı Diller Yüksekokulu Birimleri ve Hizmet Verdikleri Akademik Birimler
AYDIN MERKEZ
NAZİLLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
SÖKE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
19 derslik
15 derslik
10 derslik
Mühendislik Fakültesi
Nazilli İİBF
İşletme Fakültesi
İletişim Fakültesi
Karacasu Memnune İnci MYO
Söke MYO
Turizm Fakültesi
Davutlar MYO Turizm ve
Didim MYO
Otel İşletmeciliği *
* Davutlar MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencilerinin hazırlık dersleri sadece 20142015 akademik yılında uygulanmak üzere Davutlardaki okul binasında yapılacaktır. Daha
sonraki yıllarda hazırlık dersleri Söke Koordinatörlüğü’nde yapılacaktır.
ÖNEMLİ:
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMİ YAPILMAMAKTADIR.
2. ÖĞRENCİ KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ
Öğrenciler, miktarı her yıl Bakanlar Kurulu tarafından Ağustos ayı içerisinde belirlenen öğrenci katkı
payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Ancak 2012-13 eğitim-öğretim yılında Bakanlar Kurulu
tarafından alınan karara göre örgün öğretimde olup normal süresi içinde eğitimine devam eden
öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmamaktadır. Ancak İkinci Öğretim öğrencileri ilan edilen
miktardaki katkı paylarını üniversite tarafından bildirilen banka hesap numarasına yatırmak
zorundadırlar.
ÖNEMLİ:
Öğrenim ücreti dönemlik olup ikinci öğretim öğrencileri hem güz döneminde hem
de bahar döneminde öğrenim ücretlerini üniversite tarafından bildirilen banka
hesap numarasına yatırmak zorundadırlar.
3. ORYANTASYON (UYUM) HİZMETLERİ
Öğrencilerin okullarına daha kısa sürede uyum sağlayabilmeleri için okulun açıldığı ilk hafta
öğrencilere yüksekokulumuzu tanıtan kısa bir sunum yapılmaktadır. Böylelikle öğrenciler gerek
yüksekokulumuz gerekse hazırlık bölümü sonrasında devam edecekleri bölümleriyle ilgili bir fikir
sahibi olabilmektedir. Uyum sunumunun ne zaman yapılacağı Yüksekokulumuzun web sitesinde ilan
edilmektedir.
Eğitim yılı başında yapılan bu sunuma katılmak öğrencilerimiz için büyük önem taşımaktadır.
Öncelikle, bu sunuma katılarak öğrencilerimiz hazırlık sınıfı sisteminin genel yapısını ve yıl boyunca
kullanılacak eğitim materyallerini öğrenme olanağı bulmaktadır. Buna ek olarak eğitim alacakları
öğretim elemanlarını da tanıma fırsatı yakalamaktadırlar. Bu şekilde eğitim yılına daha hazırlıklı olarak
başlama olanağı bulmaktadırlar.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 8 / 56
IV. EĞİTİM BİLGİLERİ
Yüksekokulumuz, Adnan Menderes Üniversitesi’nde 2 yıllık eğitim veren ÖNLİSANS ve 4 Yıllık eğitim
veren LİSANS programlarına kabul edilen öğrencilere hizmet vermektedir. Bu programlar kısmi ya da
tümüyle İngilizce olarak eğitim veren ve İngilizce hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlardır.
Bu programlar dışında, İngilizce hazırlık sınıfının zorunlu olmadığı bölümlere yeni kayıt
yaptıran öğrenciler de hazırlık sınıfına devam edebilirler. Bunun için EKLER
bölümünde verilen formu (EK-7) doldurarak Yüksekokulumuza teslim etmek
gereklidir. Bu form OBİS’te de bulunabilir.
Önlisans ve lisans programlarına kabul edilen, fakat dil yeterliliği istenilen düzeyde olmayan
öğrenciler, kayıt oldukları bölümlerinde eğitimlerine başlamadan önce, Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programlarında dil bilgisi ve becerilerini geliştirmeye yönelik
eğitim alırlar. İngilizce Hazırlık Programı’nın asıl amacı, öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve
konuşma becerilerini geliştirerek onlara akademik ve profesyonel yaşamlarında kullanabilecekleri
dil becerilerini kazandırmaktır. Bu amaçla İngilizce Hazırlık Programı, öğrencilerine, bölümlerinde
kendilerine gerekli olacak sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Adnan
Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun sunduğu İngilizce Hazırlık Programı, öğrencileri
etkin, istekli ve kendi kendine öğrenen bireyler olması yönünde destekler.
İngilizce Hazırlık Programının eğitim süresi bir akademik yıldır. Öğrenciler yılın başında öğrencilerin
yabancı dil seviyelerini tespit etmek ya da muafiyetlerine karar vermek için yapılan İngilizce Yeterlik
Sınavı’na (İYS) göre sınıflara yerleştirilirler. Bahar yarıyılı başlangıcında tüm sınıflardaki öğrenciler, ilk
yarıyıl sonu not ortalamalarına göre yeni sınıflarına yerleştirilebilirler. Öğrencinin eski öğretim
elemanlarıyla çalışmaya devam etme talebi kabul edilmemektedir.
Öğrencilerin eğitime ilişkin duyurulardan zamanında haberdar olması için, Adnan Menderes
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasını düzenli olarak takip etmeleri
gerekmektedir.
1. ÖĞRENCİ PROFİLİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Yüksekokulumuzda öğrenim gören öğrenci sayıları ve bölümleri şu
şekildedir:
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 9 / 56
A. ÖRGÜN ÖĞRETİM
Fakülte/YO/MYO
Öğrenci Sayısı
46
TOPLAM
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
36
43
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Radyo Televizyon ve Sinema
27
30
İşletme
Uluslararası İlişkiler
126
59
Yönetim Bilişim Sistemleri
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
48
50
İnsan Kaynakları Yönetimi
Konaklama İşletmeciliği
52
80
Seyahat İşletmeciliği
Turizm Rehberliği
48
6
Yiyecek İçecek İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
51
47
Aşçılık
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
51
45
143
Karacasu Memnune İnci MYO
Turizm ve Otel İşletmeciliği
İkram Hizmetleri
39
29
39
Söke MYO
Aşçılık
Turizm ve Otel İşletmeciliği
31
39
99
GENEL TOPLAM
983
Mühendislik Fakültesi
İletişim Fakültesi
Nazilli İİBF
LİSANS
PROGRAMLARI
Söke İşletme Fakültesi
Turizm Fakültesi
Didim MYO
ÖNLİSANS
PROGRAMLARI
Bölüm/Program
Gıda Mühendisliği
152
30
185
150
185
B. İKİNCİ ÖĞRETİM
Fakülte/YO/MYO
Nazilli İİBF
LİSANS
PROGRAMLARI
ÖNLİSANS
PROGRAMLARI
Turizm Fakültesi
Didim MYO
Karacasu Memnune İnci MYO
Bölüm/Program
İşletme (İ.Ö)
Konaklama İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği
Turizm Rehberliği
Yiyecek İçecek İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Aşçılık
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
C. BİRİMLERE GÖRE TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI
Birim
Örgün Öğretim
Aydın Merkez
Nazilli
Söke
TOPLAM
510
224
249
983
Öğrenci
Sayısı119
72
34
30
33
41
48
39
27
GENEL TOPLAM
İkinci Öğretim
297
146
443
TOPLAM
119
169
128
27
443
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 10 / 56
2. DERSLER ve DERS MATERYALLERİ
Yüksekokulumuzda öğrencilerimize üç düzeyde İngilizce eğitimi verilmektedir:
Elementary
(CEFR Düzeyi A1) : Temel Düzey
Pre-Intermediate
(CEFR Düzeyi A2) : Alt-Orta Düzey
Intermediate
(CEFR Düzeyi B1) : Orta Düzey
CEFR= Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi
Lisans ve Önlisans öğrencileri Eylül ayında yapılan İYS’den aldıkları puana göre uygun olan üç
düzeyden birine yerleştirilirler ve yılsonunda, önlisans öğrencilerin Alt-Orta Düzeyine (PreIntermediate - A2), lisans düzeylerdeki öğrencilerin ise Orta Düzey (Intermediate- B1) seviyesine
ulaşmaları hedeflenmektedir.
Dönem içinde kullanılacak materyaller (kitap, sözlük, okuma kitapları vb.) ve bu materyallerin
nereden temin edilebilecekleri bilgisi Yüksekokulumuzun web sitesinden ilan edilir.
A. ÖNLİSANS (2 YILLIK) PROGRAMLAR
a. Elementary
Temel düzey (Elementary) İngilizce eğitimi alan ÖN LİSANS öğrencileri haftada 24 saat İngilizce
eğitimi görürler.
DERSİN ADI
HAFTALIK
DERS SAATİ
AMAÇ
Main Course
14
Öğrencilerin dil bilgisi ve dört temel becerisini
(Okuma/Yazma/Dinleme/Konuşma) Alt-Orta Düzey (Preintermediate B1) seviyesine ulaştırmak ve İngilizceyi etkin
olarak kullanmalarını sağlamak
Grammar
6
Öğrencilerin, gramer bilgilerini Main Course dersine paralel
olarak desteklemek ve geliştirmek
Tourism Skills
4
Öğrencilerin turizm alanında kullanabilecekleri kelime ve
konuşma becerilerine sahip olmalarını sağlamak
*Bu seviyede başlayan ÖNLİSANS öğrencilerin sene sonunda Alt-Orta Düzey (Pre-intermediate B1) seviyesine
ulaşmaları hedeflenmektedir.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 11 / 56
b. Pre-Intermediate
Alt-orta düzey (Pre-Intermediate) İngilizce eğitimi alan öğrenciler haftada 22 saat İngilizce eğitimi
görürler.
DERSİN ADI
HAFTALIK
DERS SAATİ
Main Course
14
Grammar
4
Tourism Skills
6
Öğrencilerin turizm alanında kullanabilecekleri kelime ve
konuşma becerilerine sahip olmalarını sağlamak
Vocabulary
2
Öğrencilerin mesleki ve gündelik konuşma alanında sözcük
dağarcığını artırmak ve desteklemek
AMAÇ
Öğrencilerin dil bilgisi ve dört temel becerisini
(Okuma/Yazma/Dinleme/Konuşma) seviyesine ulaştırmak ve
İngilizceyi etkin olarak kullanmalarını sağlamak
Öğrencilerin, gramer bilgilerini Main Course dersine paralel
olarak desteklemek ve geliştirmek
B. LİSANS (4 YILLIK) PROGRAMLAR
a. Elementary
Temel düzey (Elementary) İngilizce eğitimi alan LİSANS öğrencileri haftada 24 saat İngilizce eğitimi
görürler
DERSİN ADI
HAFTALIK
DERS SAATİ
AMAÇ
Main Course
14
Öğrencilerin dil bilgisi ve dört temel becerisini
(Okuma/Yazma/Dinleme/Konuşma) Orta Düzey (intermediate B1+)
seviyesine ulaştırmak ve İngilizceyi etkin olarak kullanmalarını sağlamak
Reading &
Writing
3
Öğrencilerin İngilizce Okuma ve Yazma becerilerini desteklemek ve bu
becerilerle ilgili strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak
Listening &
Speaking
3
Öğrencilerin İngilizce Dinleme ve Konuşma becerilerini desteklemek ve
bu becerilerle ilgili strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak
Grammar
4
Öğrencilerin, gramer bilgilerini Main Course dersine paralel olarak
desteklemek ve geliştirmek
*Bu seviyede başlayan LİSANS öğrencilerin sene sonunda Orta Düzey (Intermediate B1+) seviyesine
ulaşmaları hedeflenmektedir.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 12 / 56
b. Pre-Intermediate
Alt-orta düzey (Pre-Intermediate) İngilizce eğitimi alan öğrenciler haftada 22 saat İngilizce eğitimi
görürler.
DERSİN ADI
HAFTALIK
DERS SAATİ
GÜZ BAHAR
AMAÇ
Öğrencilerin dil bilgisi ve dört temel becerisini
(Okuma/Yazma/Dinleme/Konuşma) Orta Düzey (intermediate B1+)
seviyesine ulaştırmak ve İngilizceyi etkin olarak kullanmalarını
sağlamak
Main Course
10
10
Reading &
Writing
4
4
Öğrencilerin İngilizce Okuma ve Yazma becerilerini desteklemek ve bu
becerilerle ilgili strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak
Listening &
Speaking
4
4
Öğrencilerin İngilizce Dinleme ve Konuşma becerilerini desteklemek ve
bu becerilerle ilgili strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak
Grammar
4
2
Öğrencilerin, gramer bilgilerini Main Course dersine paralel olarak
desteklemek ve geliştirmek
2
Öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri hazırladıkları ödev, sunum,
projelerle daha eğlenceli ve öğrenci odaklı olarak kullanma ve
geliştirmelerine olanak sağlamak
English For
Fun
-
*Bu seviyede başlayan LİSANS öğrencilerin sene sonunda Orta Düzey (Intermediate B1+) seviyesine ulaşmaları
hedeflenmektedir.
c. Intermediate
Orta düzey (Intermediate) İngilizce eğitimi alan öğrenciler haftada 20 saat İngilizce eğitimi görürler.
DERSİN ADI
HAFTALIK
DERS SAATİ
AMAÇ
Main Course
8
Öğrencilerin dil bilgisi ve dört temel becerisini
(Okuma/Yazma/Dinleme/Konuşma) geliştirmek ve İngilizceyi etkin
olarak kullanmalarını sağlamak
Reading &
Writing
4
Öğrencilerin İngilizce Okuma ve Yazma becerilerini desteklemek ve
bu becerilerle ilgili strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak
Listening &
Speaking
4
Öğrencilerin İngilizce Dinleme ve Konuşma becerilerini desteklemek
ve bu becerilerle ilgili strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak
Grammar
2
Öğrencilerin, gramer bilgilerini Main Course dersine paralel olarak
desteklemek ve geliştirmek
2
Öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri hazırladıkları ödev,
sunum, projelerle daha eğlenceli ve öğrenci odaklı olarak kullanma
ve geliştirmelerine olanak sağlamak
English For
Fun
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 13 / 56
Derslerde kullanılan kitap ve diğer yardımcı kaynaklar, Yüksekokulumuz tarafından önceden
belirlenmektedir. Öğrencilerin, belirlenen ders kitapları ve diğer yardımcı kaynakları temin etmeleri
zorunludur.
Telif hakları yasası gereğince korsan kitap kullanmak, orijinal kitapları izinsiz çoğaltmak ve
kullanmak yasaktır, öğrencilerimizin bu konuda hassas davranmaları olası sorunları önlemek
açısından çok önemlidir.
3. DERSLİKLER
Dersler Aydın, Nazilli ve Söke olmak üzere 3 farklı birimde yapılmaktadır. Nazilli İİBF ve Karacasu
Memnune İnci MYO öğrencileri Nazilli Koordinatörlüğünde, Söke İşletme Fakültesi ve Söke MYO
öğrencileri Söke Koordinatörlüğünde, Mühendislik, İletişim ve Turizm Fakülteleri ile Didim MYO
öğrencileri ise Aydın Merkez’de öğrenim görmektedirler. Merkez birimimizde 19 adet, Nazilli
birimimizde 15 adet derslik, Söke birimimizde ise 10 adet derslik bulunmaktadır.
Yabancı Diller Yüksekokulu Birimleri ve Hizmet Verdikleri Akademik Birimler
AYDIN MERKEZ
NAZİLLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
SÖKE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
19 derslik
15 derslik
10 derslik
Mühendislik Fakültesi
Nazilli İİBF
İşletme Fakültesi
İletişim Fakültesi
Karacasu Memnune İnci MYO
Söke MYO
Turizm Fakültesi
Davutlar MYO Turizm ve
Didim MYO
Otel İşletmeciliği *
* Davutlar MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencilerinin hazırlık dersleri sadece 20142015 akademik yılında uygulanmak üzere Davutlardaki okul binasında yapılacaktır. Daha
sonraki yıllarda hazırlık dersleri Söke Koordinatörlüğü’nde yapılacaktır.
Dersliklerde öğrencilerin çeşitli görsel ve işitsel kaynaklardan yararlanarak yabancı dil eğitimi
alabilmeleri için bir projeksiyon makinesi, bir masaüstü bilgisayar ve ses sistemi bulunmaktadır.
Dersliklerde bulunan
düzenlenebilmektedir.
sıralar
grup
ve
bireysel
çalışmalara
imkân
sağlayacak
şekilde
Yüksekokulumuzda dersler “U OTURMA
DÜZENİ” kullanılarak yapılmaktadır.
4. DEVAM ZORUNLULUĞU
Yönetmeliğimizin 12'nci maddesi Devam Zorunluluğu ile ilgilidir:
“YDYO tarafından aksi belirtilmedikçe, derslerin %80’ine devam zorunludur. Hazırlık sınıfı
derslerinde devam koşulları ve devamın ders başarı notuna etkisi, hazırlık sınıfı danışman
öğretim elemanı tarafından dönem başında ilan edilir.”
Bu madde de açıkça belirtilmektedir ki Hazırlık Sınıf'ında derslere devam esastır.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 14 / 56
DERSLERE DEVAM NEDEN ÖNEMLİDİR?
1. İYS’ye girmeniz için gereken notun %60’ı derslere devam etmenize bağlıdır:
2. Derse devam edilmezse, daha önceden haber verilmeden yapılan kısa sınavlar kaçırılabilir.
Bu sınavların başarı notuna etkisi %30‘dur.
3. Derse devam edilmezse, derse aktif katılımdan yüksek not alınamaz. Bunun başarı notuna
etkisi önlisans sınıflarında %10 lisans sınıflarında ise %15’dir.
4. Derse devam edilmezse, projelerden yüksek not alınamaz. Bunun başarı notuna etkisi
önlisans sınıflarında %15 lisans sınıflarında ise %20’dir.
Bu nedenlerle derslere devam etmeniz başarınızı doğrudan etkilemektedir.
ÖNEMLİ:
Dönem başarı notu hesaplanırken Güz ve Bahar dönemi devamsızlıkları AYRI AYRI hesaplanır.
5. SINAVLAR
A. DÖNEM İÇİ SINAVLAR
16 haftalık iki dönemden oluşan hazırlık eğitimi süresince girmeniz gereken sınav sayısı aşağıdaki
tabloda verilmiştir
Güz Dönemi
ÖNLİSANS
- 2 adet Arasınav (vize)
- 5 adet Quiz
2 adet Grammar &
Vocabulary quizi,
1 adet Listening & Use of
English quizi,
1 adet Reading & Writing
quizi,
1 adet Tourism Skills quizi
- Güz Dönemi İYS (Gerekli
olan dönem ortalamasının*
tutturulması halinde
girilebilir.)
LİSANS
- 2 adet Arasınav (vize)
- 5 adet Quiz
2 adet Grammar &
Vocabulary quizi,
1 adet Listening & Use of
English quizi,
1 adet Reading & Writing
quizi,
1 adet Extensive Reading
quizi
- Güz Dönemi İYS (Gerekli
olan dönem ortalamasının*
tutturulması halinde
girilebilir.)
Bahar Dönemi
ÖNLİSANS
- 2 adet Arasınav (vize)
- 5 adet Quiz
2 adet Grammar &
Vocabulary quizi,
1 adet Listening & Use of
English quizi,
1 adet Reading & Writing
quizi,
1 adet Tourism Skills quizi
- Güz Dönemi İYS (Gerekli
olan dönem ortalamasının*
tutturulması halinde
girilebilir.)
LİSANS
- 2 adet Arasınav (vize)
- 5 adet Quiz
2 adet Grammar &
Vocabulary quizi,
1 adet Listening & Use of
English quizi,
1 adet Reading & Writing
quizi,
1 adet Extensive Reading
quizi
- Güz Dönemi İYS (Gerekli
olan dönem ortalamasının*
tutturulması halinde
girilebilir.)
* Önlisans öğrencileri (2 yıllık) 40, lisans öğrencileri (4 yıllık) ise 60 ortalamaya sahip olmalıdırlar. Ortalamalar Güz ve Bahar
dönemleri için ayrı ayrı hesaplanır. Güz dönemi not ortalaması Bahar dönemine etki etmez.
ÖNEMLİ:


Dönem içinde yapılacak vizelerin tarihleri öğrenci panosunda ilan edilir. Ancak "quizler"
(kısa sınavlar) haber verilmeksizin yapılır. Bu sınavların tarihlerinin duyurulması zorunlu
değildir.
Öğrenciler sınav sonrası kendi kâğıtlarını göremezler. Ancak arasınav ve quiz soruları
sınavları takip eden günlerde, sınıflarda projeksiyonla ekrana yansıtılarak her öğrencinin
görebileceği şekilde çözülmektedir.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 15 / 56
B. İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI VE YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI
a. İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)
İngilizce Yeterlik Sınavı senede dört kez (güz dönemi başında, güz dönemi sonunda, bahar dönemi
sonunda ve yaz okulu sonunda) yapılmaktadır. İYS, hazırlık eğitimine yeni başlayacak öğrenciler için
hem hazırlık sınıfından muafiyetlerini belirleme hem de hazırlık okuyacak öğrencilerin seviyelerini
belirleyip uygun sınıflara yerleştirilmesi için yapılır. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin güz
dönemi başında yapılan sınava katılması oldukça önemlidir. Yeterli puan alan öğrenciler (Lisans
Programları için 70; Önlisans Programları için 50) kayıtlı oldukları bölümlerde birinci sınıfa
başlayabilirler. Sınavdan yeterli puanı alamayanlar, İYS'den aldıkları puana göre seviye sınıflarına
yerleştirilirler; ayrıca bir Seviye Belirleme Sınavı yapılmayacaktır.
Ek kontenjanla gelen öğrenciler de kayıtlarını yaptırdıktan sonra diğer öğrenciler gibi İYS’ye girmek
zorundadır.
ÖNEMLİ:
İYS’ye girebilmek için Akademik Takvimde bildirilen İYS tarihinden önce başvuruda
bulunmanız gerekiyor. Başvuru için örnek formu EKLER bölümünde bulabilirsiniz.
(EK5) Bu forma OBİS’ten de ulaşabilirsiniz.
ÖNEMLİ:
İYS’ye herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz ve bu
öğrencilerin hepsi başlangıç düzeyindeki (Elementary) sınıflara yerleştirilirler.
Güz dönemi sonunda, öğrenciler gerekli ön koşulu sağladıkları takdirde (Dönem başarı ortalamasının
lisans öğrencileri için en az 60; önlisans öğrencileri için en az 40) güz dönemi sonundaki İYS sınava
girebilirler. Hazırlık sınıfından başarılı olabilmeleri için lisans öğrencilerinin İYS’den en az 70; önlisans
öğrencilerinin en az 50 almaları gerekmektedir. İYS’den asgari geçme notunu alan öğrenciler bahar
döneminde kayıtlı oldukları bölümlere ders kaydı yaptırarak bölümlerine başlayabilirler.
Bahar dönemi sonunda yapılan İYS’ye girebilmek için hazırlık öğrencilerinin Bahar dönemi başarı
ortalamasının lisans öğrencileri için en az 60; önlisans öğrencileri için ise en az 40 olması
gerekmektedir. Yeterli puanı alanlar (Lisans programları için 70; Önlisans programları için 50) hazırlık
sınıfını başarılı bir şekilde tamamlamış olurlar.
Bahar dönemi sonunda yapılan İYS’den yeterli puanı alamayan öğrencilerin Güz ve Bahar dönemi
başarı ortalamalarının %60’ı ile bahar dönemi sonundan yapılan İYS puanının %40’ı alınarak başarı
puanı tekrar hesaplanacaktır. Yeterli puanı alan öğrenciler hazırlık sınıfını başarılı bir şekilde
tamamlamış olacaklar. (Lisans programları için 70; Önlisans programları için 50)
Beklemeli öğrenciler (önceki senelerde hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler) yapılan üç (Güz yarı
yılı başında, güz yarı yılı sonunda ve bahar yarı yılı sonunda) İYS oturumunun herhangi birine veya
kayıt yaptırıp devam etmeleri halinde yaz okulu sonunda yapılan İYS'ye katılabilirler.
ÖNEMLİ:
Yaz okulu sonunda yapılan İYS sınavına sadece yaz okuluna katılan öğrenciler girebilir.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 16 / 56
Beklemeli öğrencilerin başarılı olabilmeleri için; Lisans öğrencilerinin en az 70 ve Önlisans
öğrencilerinin ise en az 50 puan almaları gerekmektedir. Öğrenciler herhangi bir İYS’den gerekli asgari
puan aldıklarında İngilizce Hazırlık sınıfından başarılı olmuş sayılırlar.
İYS sonuçları YDYO Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere iletilir ve ilan edilir.
b. İYS Sınav Bölümleri (Yeni kayıt yaptıran/Hazırlıkta okuyan Lisans ve Önlisans öğrencileri
için):
Örnek bir sınavı Yüksekokulumuzun web sitesindeki SINAVLAR bölümünde bulabilirsiniz.
Soru Türü
4 Şıklı çoktan seçmeli
sorular
Metin içinde verilen
seçeneklerden doğru
olanı seçme
Bölümler
Soru sayısı / Writing İçeriği
Listening
Grammar
Vocabulary
Reading
2 Dinleme parçası 5+5=10 soru
20 soru
15 soru
5 soru
Paragraf
10 soru
Writing
Verilen konuda istenilen uzunlukta bir metin
yazma
NOT: Yüksekokulumuz gerek gördüğünde yukarıda verilen sınav bölümleri ve not ağırlıklarında
değişiklik yapabilir.
ÖNEMLİ:
İYS’ye herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.
c. Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (YDMS)
İngilizce Hazırlık Eğitimi dışında, hazırlık sınıfının zorunlu olmadığı diğer akademik birimlerde
öğrencilerin birinci sınıfta almak zorunda oldukları Yabancı Dil-1 ve Yabancı Dil-2 derslerini de
olanakları el verdiği miktarda Yüksekokulumuzda görevli olan İngilizce okutmanları vermektedir.
Sene başında, öğrencilerin zorunlu Yabancı Dil 1-2 derslerinden muaf olabilmelerini sağlayacak olan
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı yapılır. Çoktan seçmeli olarak yapılan bu sınavdan 100 tam puan
üzerinden en az 50 puan alan öğrenciler Yabancı Dil-1 ve Yabancı Dil-2 derslerinden başarılı olmuş
sayılırlar.
ÖNEMLİ:
YDMS’ye girebilmek için Akademik Takvimde bildirilen zorunlu yabancı dil sınavına
başvuru tarihlerinde başvuruda bulunmanız gerekiyor Başvuru için örnek formu
EKLER bölümünde bulabilirsiniz (EK 6). Bu forma OBİS’ten de ulaşabilirsiniz.
Zorunlu Yabancı Dil 1-2 derslerinden muaf olmak için sınava girmeyen ve sınava girip başarısız olan
öğrenciler mezun oluncaya kadar zorunlu Yabancı Dil-1 ve Yabancı Dil-2 derslerini almak ve
başarmak zorundadırlar.
ADÜ tarafından geçerliliği kabul edilen ve bu kitapçığın sonunda bulunan Sık Sorulan Sorular (SSS)
bölümünde verilen tabloda yer alan ulusal veya uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde yeterli
puan alan öğrenciler, sonuç belgesinin aslını YDYO Müdürlüğüne sunarlarsa zorunlu Yabancı Dil-1 ve
Yabancı Dil-2 derslerinden başarılı ve muaf olmuş sayılırlar. Ayrıca, isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfına
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 17 / 56
devam eden ve başarı ile tamamlayan öğrenciler de öğretim programında yer alan zorunlu Yabancı
Dil-1 ve Yabancı Dil-2 derslerinden başarılı ve muaf olmuş sayılırlar.
ÖNEMLİ:
YDMS’ye herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.
C. BEKLEMELİ ÖĞRENCİLER İÇİN İYS
ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yönergesi:
Beklemeli öğrenciler
MADDE 16 – (1) Hazırlık sınıfı yüz yüze eğitiminin süresi toplam 1 akademik yıldır. Bu
yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, takip eden yıl hazırlık sınıfı derslerine
katılamazlar. Ancak bu öğrenciler, beklemeli öğrenci statüsünde Güz ve Bahar
dönemleri sonunda ve bir sonraki öğretim yılı başında yapılan İYS’ye katılabilirler.
Yukarıdaki madde de belirtildiği üzere, beklemeli öğrenciler her yıl yapılan üç tane İYS’ye girebilirler.
Bunun yanında kayıt yaptırıp devam etmeleri halinde yaz okulu sonunda yapılan İYS'ye de
katılabilirler
Beklemeli öğrenciler için yapılan İYS’nin süresi 90 dakikadır ve 50 çoktan seçmeli sorundan
oluşmaktadır.
İYS Sınav Bölümleri (Beklemeli Lisans ve Önlisans öğrencileri için):
Soru türü
4 Şıklı çoktan seçmeli
sorular
Bölümler
Listening
Grammar
Vocabulary
Reading
Cloze test
*Yaz okulu sonunda yapılan IYS soru dağılımı İYS başlığı altında verilmiştir
ÖNEMLİ:
İYS’ye girebilmek için Akademik Takvimde bildirilen İYS tarihinden önce başvuruda
bulunmanız gerekmektedir. Başvuru için örnek formu EKLER bölümünde bulabilirsiniz
(EK 5). Bu forma OBİS’ten de ulaşabilirsiniz.
D. SINAV MAZERETLERİ
Yüksekokul Yönetmeliğinin 11 maddesi "Mazeret sınavları" ile ilgilidir:
"İYS’ye ya da yabancı dil muafiyet sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler
için mazeret sınavı yapılmaz."
Maddenin açıkça ifade ettiği üzere tarihi önceden belirlenen ve güz dönemi başında ve sonunda ve
bahar dönemi sonunda yapılan İYS’ler için mazeret sınavı yapılmaz.
Ancak "ara sınavlar (vizeler)" için şu açıklama yapılmıştır:
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 18 / 56
"Hazırlık sınıfındaki bir dersin ara sınavları için mazeret sınavı yapılıp yapılmayacağın
ve hangi şartlarda yapılacağına hazırlık sınıfı danışman öğretim elemanı ve o dersin
öğretim elemanı tarafından karar verilir ve mazeret sınavı o dersin öğretim elemanı
tarafından hazırlanıp yapılır."
Öğrencinin mazeretinin ne kadar geçerli olduğu ve mazeret sınavının ona herhangi bir avantaj ya da
dezavantaj sağlayıp sağlamadığı öğretim elemanı tarafından değerlendirilecektir. Öğretim elemanı
yaptığı değerlendirme sonunda sınavın yapılmamasına karar verilebilir.
Ayrıca "Yönergede" kısa sınavlar (quizler) ile ilgili herhangi bir açıklama yer almadığı için ve bu
sınavların habersiz yapıldığı göz önüne alındığında bu sınavlar için mazeret sınavı istenmesi mümkün
değildir.
Mazeret Sınavından Yararlanabilme Koşulları
Öğrencinin mazeret sınavı talebinde bulunabilmesi için sınava girmesine engel olan sağlık durumunu
kanıtlayan herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporunu sunması gerekmektedir.
Bunun yanında, sosyal ya da sportif etkinliklere katılmasına Rektörlük tarafından yazılı izin verilen
öğrenciler de bu resmi izin belgesi ile mazerete sınavı talebinde bulunabilir. Bu durumda sınavın
yapıldığı günden itibaren 5 iş günü içerisinde mazeretini açıklayan ve belgeleyen bir dilekçe ile
öğrenci işlerine başvurulmalıdır.
Sınavların sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içinde öğrenci işlerine verilecek
bir itiraz dilekçesi ile yapılabilir. Sınavlar tekrar değerlendirildikten sonra, sonuç öğrencilere Öğrenci
İşleri aracılığıyla duyurulur.
E. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kısa Sınavlar (Quizler): Yüksekokulumuzda yapılan kısa sınavlar, hazırlanan ayrıntılı cevap anahtarına
göre bir tek öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Writing (yazma) kısa sınavları okulumuz
tarafından hazırlanan “Dereceli Puanlama Anahtarı”na (Writing Rubrik) göre değerlendirilir. Bu
anahtar Writing değerlendirmelerinin olabildiğince standart ve nesnel olmasını sağlamaktadır.
Dereceli Puanlama Anahtarı’nı EKLER bölümünde bulabilirsiniz (EK 2).
Ara Sınavlar: Ara sınavlar daha kapsamlı olduğu için iki aşamalı değerlendirilmektedir. İlk okumayı
yapan öğretim elemanı sınav kağıtlarını sınıf danışmanına iletmekte ve danışman da ikinci kez kontrol
ederek son notu hesaplamaktadır. Ara sınavlardaki writing bölümleri de Dereceli Puanlama
Anahtarı’na göre değerlendirilmektedir.
İYS: Bu sınavın çoktan seçmeli olan kısımları optik kağıtların otomatik değerlendirmesiyle
yapılmaktadır. Writing ve paragraf içinde doğru seçeneği bulma bölümleri, ara sınavlarda olduğu gibi
iki öğretim elemanı tarafından değerlendirilmektedir. İYS’deki writing bölümleri de Dereceli
Puanlama Anahtarı’na göre değerlendirilmektedir.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 19 / 56
6. HAZIRLIĞI GEÇMEK YA DA HAZIRLIKTAN MUAF OLMAK İÇİN GEREKLİ
KOŞULLAR VE DİĞER SEÇENEKLER
1. Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler için öncelikle İYS'ye katılabilmek için belirli bir not
ortalamasının tutturulması zorunludur. Önlisans öğrencileri (2 yıllık) 40, lisans öğrencileri (4
yıllık) ise 60 dönem ortalamasına sahiplerse İYS’ye girebilirler.
YDYO Yönergesinde Hazırlık Muafiyet esaslarının açıklandığı 9. maddede alınması gereken
notlar belirtilmiştir:
“İYS’de 100 tam puan üzerinden önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerin en az 50
puan, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin en az 70 puan almış olmak"
Bu şartları yerine getirilmesi halinde öğrenciler hazırlık programını başarı ile tamamlamış
olurlar
2. Yukarıda belirtilen şartlar yerine getirilemediyse, öğrencilerin lehine olacak şekilde
öğrencilere bir seçenek daha sunulmuştur ve bunun için yıl içi ortalama hesaplanır. :
"Hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, Bahar dönemi sonunda, yıl içi not
ortalamasının %60’ı ve Bahar dönemi sonu İYS puanının %40’ı alınarak hesaplanan
ağırlıklı ortalamanın 100 tam puan üzerinden asgari yeterlik puanını almaları
durumunda hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış sayılır"
Bu madde açıkça göstermektedir ki yıl içinde toplanan her bir puan yılsonu başarı notuna
katkıda bulunacaktır. Bu nedenle derslere devam ve yapılacak sınavların tamamına katılım
ve diğer gereklilikleri yerine getirilmesi yılsonunda başarıya ulaştıracak en önemli öğelerdir.
3. Bunlara ek olarak;
"Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal
ya da uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde İYS karşılığı asgari başarı puanını
almış olmak"
Hazırlıktan muaf ya da başarılı olmanıza olanak tanır. Eşdeğerlik tablosunu bu kitapçığın
sonunda bulunan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde bulabilirsiniz.
4. Bir diğer seçenek:
"YDYO Yönetim Kurulu oluruyla, Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul
edilmiş bir yükseköğretim kurumunun hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmaktır"
Eğer başka bir üniversitenin hazırlık sınıfını başarı ile tamamladıysanız ve bu YDYO Yönetim
Kurulu tarafından kabul edilir ise hazırlıktan muaf ya da başarılı kabul edilmenizi sağlayabilir.
5. YDYO Yönergesi:
MADDE 5
(2) Öğrencilere, talep etmeleri ve YDYO Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde,
hazırlık sınıfı eğitimini kendi imkânlarıyla yurt içi veya yurt dışı bir kurumda veya kendi
kendine öğrenme kapsamında yapmalarına izin verilebilir. Bu süre, hazırlık eğitimi
süresinden sayılır. İzinli öğrenciler, hazırlık programına başladıklarında geçerli olan
başarı kriterlerine tabidirler.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 20 / 56
Hazırlık sınıfından izinli sayılan öğrencilerin dönem içinde herhangi bir notu olamayacağı
için, bu öğrencilerin başarı notları sadece İYS puanından oluşmaktadır. Yani yukarıda
belirtilen 2. Maddeden yararlanamazlar.
6. YDYO Yönergesi: Hazırlık sınıfı muafiyet esasları
MADDE 9 – (1)
b) Ana dilin İngilizce olduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ve öğretim dilinin
İngilizce olduğu ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda
tamamlamış olmak,
hazırlık sınıfından muaf olmanın bir diğer seçeneğidir.
7. BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI
YDYO tarafından aksi belirtilmedikçe, önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin hazırlık
programındaki kur veya dönem başarı notunun hesaplanması aşağıdaki oranlarla belirlenir:
Önlisans
Lisans
Ara sınavlar: %40
Ara sınavlar: %40
Kısa sınavlar: %30
Kısa sınavlar: %30
Derse aktif katılım/devam: %15
Derse aktif katılım/devam: %10
Proje: %15
Projeler: %20 (%10 portfolyo ve %10 sunum)
Tablodan da anlaşılacağa üzere kısa sınav (quiz) ve ara sınavların (vize) yılsonu başarı notuna etkisi
%70’tir. Yukarıda da belirtildiği üzere derse aktif katılım/devam ve projeler geri kalan %30’u
oluşturmaktadır.
A. PROJE VE PORTFOLYO İÇERİĞİ NELERDEN OLUŞMAKTADIR?
Portfolyo: Öğrencilerin dil edinim süreçlerini ve gelişimlerini gözlemlemek ve yazma becerilerini
geliştirmek amacı ile dönem içerisinde takip edilen ders materyallerinden seçilen belirli konular
hakkında yazılı metin oluşturmaları istenir. Bu konular dönem başında belirlenir ve öğrencilere
duyurulur. Tamamlanan her metin ilk taslak olarak sınıf danışmanı öğretim elemanına teslim edilir.
İlk taslak öğretim elemanı tarafından değerlendirilerek öğrenciye yapılması gereken düzeltme ve
iyileştirmeleri içeren geri bildirimlerle birlikte geri verilir. Öğrenciler bu geri bildirimlerdeki düzeltme
ve iyileştirmeleri yaparak ikinci taslaklarını öğretim elemanına teslim ederler. Öğretim elemanı son
kontrolden sonra metni öğrenciye geri verir. Yazılan tüm metinler, öğrencilerin kendi yaptıkları
çalışmaları değerlendirdikleri bir form (self review) ile birlikte dönem sonunda dosya içinde sınıf
danışmanına teslim edilir. Kendini değerlendirme (Self review) formunu ekler bölümünde
bulabilirsiniz (EK 3).
Teslim edilen her metin aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir. Örnek bir portfolyo takip
değerlendirme tablosunu EKLER bölümünde bulabilirsiniz. (EK 4)
(Toplam: 10 puan)
1. Taslak (Toplam: 2 puan)
2. Taslak (Toplam: 8 puan)
Teslim zamanı:
Teslim
edilmedi
0
Geç teslim Zamanında
edildi
teslim edildi
1
2
Teslim zamanı:
Teslim
edilmedi
0
Teslim edilen yazıların niteliklerindeki gelişme:
Geç teslim Zamanında Gelişme
edildi
teslim edildi yok.
1
2
0
Az gelişme Biraz gelişme
var
var
2
4
Önemli derecede
gelişme var
6
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 21 / 56
Proje: Dönem içinde sözel dil gelişimlerini desteklemek, sunum becerilerini geliştirmek ve dönem
sonunda konuşma becerilerini ve gelişimlerini değerlendirmek amacı ile öğrencilerden dönem içinde
2 kısa sözlü sunum ve dönem sonunda bir final sunum yapmaları istenir. Sunum konuları dönem
içerisinde takip edilen ders materyallerinden seçilen belirli konular arasından veya öğrenci tarafından
öğretim elemanı ile birlikte belirlenecek bir konu ile ilgili çalışma yapması ve bu çalışmayı sunması
istenir. Sunumlar, sunum değerlendirme formu ile değerlendirilir. Bu formu EKLER kısmında
bulabilirsiniz (EK 1). Bu sunum projesi ayrıca konuşma değerlendirme görevi de görmektedir.
Aşağıda örnek başarı notu hesaplanması verilmiştir. Bu tabloda özellikle dikkat edilmesi gereken
nokta şudur; Dönem içinde alınan herhangi bir notta meydana gelecek bir kaç puanlık değişiklik bile
dönem sonunda başarılı ya da başarısız olunmasına neden olabilecek kadar önemlidir.
Örnek tabloda, her iki grup için performans notlarındaki bir kaç puanlık artış dönem sonunda başarılı
olabilmeleri için yeterlidir.
B. ÖNLİSANS ÖRNEK NOT HESAPLAMA
Güz Dönemi
%30
%15
%15
%40
1.
2.
3.
4.
5. Quiz
1.
2.
Performans Proje
Vize Ort.
Quiz Quiz Quiz Quiz Quiz Ort.
Vize Vize
Adı Soyadı
İYS’YE
GİREBİLİR Mİ?
Güz Başarı
Notu
Hasan Ali Başaran
35
43
48
50
53
45,8
59
69
45
54
49,50
52,74
EVET
Ufuk Epeykara
35
43
0
50
53
36,2
50
65
46
52
49,00
47,71
EVET
Halil Deniz Düzyatan
30
42
46
49
52
43,8
52
65
52
53
52,50
51,69
EVET
Kadir Panayır
25
30
40
45
0
28
48
52
33
47
40
39,40
HAYIR
%30
%15
%15
Bahar Dönemi
%40
1.
2.
3.
4.
5. Quiz
1.
2.
Performans Proje
Quiz Quiz Quiz Quiz Quiz Ort.
Vize Vize
Adı Soyadı
Ufuk Epeykara
Halil Deniz Düzyatan
Kadir Panayır
35
30
25
43
42
30
0
46
40
50
49
45
53
52
0
36,2
43,8
28
50
52
48
65
65
52
46
43
40
Vize Ort.
Bahar Başarı
Notu
49,00
46,50
43,50
47,71
49,29
39,40
52
50
40
İYS’YE
GİREBİLİR Mİ?
EVET
EVET
HAYIR
C. LİSANS ÖRNEK NOT HESAPLAMA
Güz Dönemi
%30
Adı Soyadı
1.
2.
Quiz Quiz
3.
Quiz
%10
%10 %10
%40
4.
5.
I.
II.
1. 2.
Quiz Ort. Performans
Quiz Quiz
Proje Proje Vize Vize
Vize Ort.
Güz Başarı
Notu
Nimet Çalışkan
58
63
64
66
75
65,20
84
73
75
71
78
74.8
72,56
Ahmet Şansıbol
Nisa Yattıkalan
Engin Geziptozan
58
63
64
66
75
65,20
84
73
75
71
78
74.8
72,56
55
60
66
65
70
63,20
61
69
67
65
70
68
65,96
23
45
50
56
58
46,40
60
56
72
48
64
56
55.12
İYS’YE
GİREBİLİR
Mİ?
EVET
EVET
EVET
HAYIR
Bahar Dönemi
Adı Soyadı
Ahmet Şansıbol
Nisa Yattıkalan
Engin Geziptozan
%30
%10
%10 %10
%40
1.
2.
3.
4.
5.
I.
II.
1.
2.
Bahar
Quiz Ort. Performans
Vize Ort.
Quiz Quiz Quiz Quiz Quiz
Proje Proje Vize Vize
Başarı Notu
58
63
64
66
75
65,20
84
73
75
71
78
74.5
72,56
55
60
66
65
70
63,20
61
69
67
65
85
75
68,66
23
45
50
56
58
46,40
60
56
72
48
64
56
55,12
Aşağıdaki şema bölümünüze kayıttan başlayarak hazırlık okulunun işleyişine aittir.
İYS’YE
GİREBİLİR
Mİ?
EVET
EVET
HAYIR
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 22 / 56
D. HAZIRLIK İŞLEYİŞ ŞEMASI (ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN)
50 ve üzeri not aldınız.
BAŞARILI oldunuz. Tebrikler…
Bölümünüze başlayabilirsiniz.
BÖLÜMÜNÜZDE
KAYIT
YAPTIRDINIZ
İYS’ye Girdiniz (Eylül)
49 ve altı not aldınız:
BAŞARISIZ oldunuz.
Hazırlık Okuluna Hoş Geldiniz!
Bu öğrencimiz Güz Başarı
notu 40’ın Altında olduğu
için İYS’ye giremez.
GÜZ DÖNEMİ NOTLARI:
%30
Adı Soyadı
Hasan Ali Başaran
%15
%15
%40
1.
2.
3.
4.
5.
Quiz
1.
2.
Performans Proje
Vize Ort.
Quiz Quiz Quiz Quiz Quiz Ort.
Vize Vize
35
43
48
50
53
45,8
59
69
45
54
49,50
Güz Başarı
Notu
52,74
IYS
BAŞARI DURUMU
50
Başarılı
Ufuk Epeykara
35
43
0
50
53
36,2
50
65
46
52
49,00
47,71
46
Başarısız
Halil Deniz Düzyatan
30
42
46
49
52
43,8
52
65
52
53
52,50
51,69
46
Başarısız
Ege Can Enseyapan
25
30
40
45
0
28
48
52
33
47
40
39,40
-
Başarısız
Bahar dönemine
devam ediniz.
Bahar döneminde
bölümünüze başlayabilirsiniz.
BAHAR DÖNEMİ NOTLARI (Benzer notların alındığını düşünelim):
%30
Adı Soyadı
Ufuk Epeykara
Halil Deniz Düzyatan
Ege Can Enseyapan
1.
2.
3.
4.
5.
Quiz Quiz Quiz Quiz Quiz
35
43
0
50
53
30
42
46
49
52
25
30
40
45
0
%15
%15
%40
Bahar Başarı
Quiz
1.
2.
Performans Proje
Vize Ort.
IYS
Ort.
Vize Vize
Notu
36,2
50
65
46
52
49,00
47,71
50
43,8
52
65
43
50
46,50
49,29
49
28
48
52
40
47
43,50
40,80
29
İYS’de başarısız oldunuz, ancak bir
seçenek daha var: Güz ve Bahar
başarı notlarının ortalamasının %60’ı
ve İYS’nin %40’ı hesaplanır.
BAŞARI DURUMU
Başarılı
Başarısız
Başarısız
50 ve üstü puan aldınız.
Tebrikler! BAŞARILI OLDUNUZ.
Bölümünüze başlayabilirsiniz.
Halil Deniz Düzyatan
Ege Can Enseyapan
Güz
Başarı
Notu
51,69
39,40
Bahar
Başarı
Notu
49,29
40,80
60%
IYS
40%
30,29
24,06
49,00
29,00
19,60
11,60
BAŞARI
DURUMU
49,89
35,66
Başarılı
Başarısız
49 ve altı puan aldınız ve Başarısız oldunuz.
Bölümünüze Kayıt Yaptırabilirsiniz. Ancak YD161/YD-162 ya da YD-171/YD-172 kodlarıyla
açılacak olan İngilizce dersleri ve eğitim dili
İngilizce olan dersleri alamazsınız. Mezun
olabilmek için bu derslerden başarılı olmanız
gerekmektedir. Bu dersleri alabilmek için de
İYS’den geçmek zorundasınız.
Yaz Okuluna kayıt
olabilir ve yaz
okulu sonundaki
İYS’ye girebilirsiniz.
Yaz Okulu sonucu
başarısız oldunuz
Bir sonraki İYS’e giriniz…
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 23 / 56
E. HAZIRLIK İŞLEYİŞ ŞEMASI (LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN)
70 ve üzeri not aldınız.
BAŞARILI oldunuz. Tebrikler…
Bölümünüze başlayabilirsiniz
BÖLÜMÜNÜZDE
KAYIT
YAPTIRDINIZ
İYS’ye Girdiniz (Eylül)
69 ve altı not aldınız:
BAŞARISIZ oldunuz.
Hazırlık Okuluna Hoş geldiniz!
Bu öğrencimiz Güz Başarı
notu 60’ın altında olduğu
için İYS’ye giremez
GÜZ DÖNEMİ NOTLARI:
%30
Adı Soyadı
1.
2.
3.
4.
5.
Quiz Quiz Quiz Quiz Quiz
%10
%10 %10
%40
Quiz
I.
II.
1.
Performans
Ort.
Proje Proje Vize
2.
Vize
Vize
Ort.
Güz Başarı
IYS
Notu
Nimet Çalışkan
58
63
64
66
75
65,20
84
73
75
71
78
74.5
72,56
70
Ahmet Şansıbol
Nisa Yattıkalan
Sadi Boştagezen
58
55
23
63
60
45
64
66
50
66
65
56
75
72
58
65,20
63,20
46,40
84
61
60
73
69
56
75
67
72
71
65
48
78
71
64
74.8
68
56
72,56
65,98
55.12
65
60
-
Bahar Dönemine
devam ediniz.
BAŞARI DURUMU
Başarılı
Başarısız
Başarısız
Başarısız
Bahar Döneminde Bölümünüze
başlayabilirsiniz.
BAHAR DÖNEMİ NOTLARI (Benzer notların alındığını düşünelim):
Adı Soyadı
Ahmet Şansıbol
Nisa Yattıkalan
Sadi Boştagezen
1.
2.
3.
4.
5.
Quiz Quiz Quiz Quiz Quiz
58
55
23
63
60
45
64
66
50
66
65
56
75
75
58
%30
%10
%10 %10
Quiz
I.
II.
1.
2.
Performans
Ort.
Proje Proje Vize Vize
65,20
64,20
46,40
84
61
60
73
69
56
İYS’de başarısız oldunuz, ancak bir
seçenek daha var: Güz ve Bahar başarı
notlarının ortalamasının %60’ı ve İYS’nin
%40’ı toplanır.
75
67
72
71
65
48
78
85
64
%40
BAŞARI DURUMU
Vize
Bahar
IYS
Ort. Başarı Notu
74.5
72,56
70
Başarılı
75
68,96
69
Başarısız
56
55,12
65
Başarısız
70 ve üstü puan aldınız.
Tebrikler! BAŞARILI OLDUNUZ.
Bölümünüze başlayabilirsiniz.
Güz Başarı
Bahar
%60
Notu
Başarı Notu
Nisa Yattıkalan
65,98
68,96
Sadi Boştagezen
55,12
72,50
BAŞARI DURUMU
%40
İYS
40,48 72,56 29,02 69,50
38,29 58,00 23,20 61,49
Bölüm dili KISMİ İngilizce olan öğrenciler
69 ve altı puan aldınız: Başarısız oldunuz.
Yaz Okuluna kayıt olabilir ve yaz okulu
sonundaki İYS’ye girebilirsiniz.
Bölüm dili KISMİ İngilizce olan öğrenciler
69 ve altı puan aldınız: Başarısız oldunuz.
Bölümünüze Kayıt Yaptırabilirsiniz. Ancak
eğitim dili İngilizce olan dersleri
alamazsınız. Bu dersleri alabilmek için
İYS’den geçmek zorundasınız. Mezun
olabilmek için de bu derslerden başarılı
olmanız gerekmektedir.
Bir sonraki İYS’e giriniz…
Başarılı
Başarısız
Bölüm dili %100 İngilizce olan öğrenciler
69 ve altı puan aldınız: Başarısız oldunuz.
Yaz Okuluna kayıt olabilir ve yaz okulu
sonundaki İYS’ye girebilirsiniz.
Bölüm dili %100 İngilizce olan öğrenciler
69 ve altı puan aldınız: Başarısız oldunuz.
Eylül Ayında bir IYS daha var. O sınavda da başarılı
olamazsanız bölümünüze geçemezsiniz. Bu durumda
talebiniz durumunda Türkçe eğitim veren eşdeğer bir
bölüme geçebilirsiniz.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 24 / 56
8. YAZ OKULU
Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönergesinde yer alan 7. maddenin 6.
fıkrasında YDYO Yönetim Kurulu kararı ile hazırlık sınıfı yaz okulu açılabileceği belirtilmektedir. Bu
maddeye dayanarak hazırlanan programa göre yaz okulunun süresi 8 haftadır ve haftalık ders saati
33 saat olmak üzere toplam 264 saattir. İYS bu süre bittikten sonra yapılır.
Yaz okulunda öğrenci olmayanlar, yaz okulu sonunda yapılan
İYS’ye katılamazlar.
A. YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?
Yaz okuluna, ADÜ YDYO’nda okumuş ve başarısız olmuş yeni öğrencilerle beklemeli öğrenciler kayıt
yaptırabilir.
Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi Madde 8’e göre, diğer yükseköğretim
kurumlarında öğrenim gören öğrenciler özel öğrenci statüsünde değerlendirilir. Yaz okulu derslerini
üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda alabilirler. Ancak öğrenim gördükleri yükseköğretim
kurumunun hazırlık sınıfında da B1 seviyesinde eğitim verilmesi gerekmektedir.
Bu öğrencilerin kayıt yaptırmak için okula gelmelerine gerek yoktur. Yaz okulu ücretini ödedikten
sonra ödeme dekontunu başvuru dilekçesi ile birlikte YDYO’na faks ile ileterek önkayıt yaptırabilirler.
Dersler başladıktan sonra dilekçe ve diğer belgelerin asıllarını okula getirmeleri yeterlidir.
Yaz okulu üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulu Aydın Merkez Birimi, Söke Birimi ve Nazilli
Biriminde açılmaktadır. Ancak Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinde yer alan 6.
maddenin 1. fıkrasının e) bendine göre bir dersin yaz okulunda açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci
sayısı en az 15 olmalıdır. Zorunlu ve istisnai hallerde bu sayı ilgili yönetim kurulunca 10 kişiye kadar
indirilebilir. Bu nedenle öğrenci sayısının yeterli olmadığı birimlerimizde yaz okulu açılamamaktadır.
 MERKEZ BİRİM’DE DERS ALAN FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO’LAR:

Mühendislik Fakültesi

Kuşadası Turizm Fakültesi

İletişim Fakültesi

Didim MYO
 SÖKE BİRİMİ’NDE DERS ALAN FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO’LAR:

Söke İşletme Fakültesi

Söke MYO

Davutlar MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği *
* Davutlar MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencilerinin hazırlık dersleri sadece 2014-2015
akademik yılında uygulanmak üzere Davutlardaki okul binasında yapılacaktır. Daha sonraki
yıllarda hazırlık dersleri Söke Koordinatörlüğü’nde yapılacaktır.
 NAZİLLİ BİRİMİ’NDE DERS ALAN FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO’LAR:


Nazilli İ.İ.B.F.
Karacasu MYO
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 25 / 56
B. YAZ OKULU DERSLERİ
Lisans (4 yıllık) programlarının yaz okulu dersleri ve haftalık saatleri:
DERSİN ADI
HAFTALIK DERS SAATİ
Main Course
24
Reading &Writing
2
Listening & Speaking
2
Grammar
5
Önlisans (2 yıllık) programlarının yaz okulu dersleri ve haftalık saatleri:
DERSİN ADI
HAFTALIK DERS SAATİ
Main Course
24
Tourism Skills
4
Grammar
5
Yaz okulu için devam zorunluluğu normal eğitim-öğretim yılı içindeki uygulama ile aynıdır. Ayrıntılar
için kitapçığın IV. bölümüne bakınız. Quizler ve İYS’ye herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için
mazeret sınavı yapılmaz. Ara sınav için mazeret sınavı yapılıp yapılmayacağı ve hangi şartlarda
yapılacağına o dersin öğretim elemanı tarafından karar verilir ve mazeret sınavı o dersin öğretim
elemanı tarafından hazırlanıp yapılır (ADÜ YDYO Yönerge Madde 11).
C. YAZ OKULU SINAVLARI
A. Quizler (kısa süreli sınavlar, 30 dakika)
1. Quiz - Grammar and vocabulary (toplam 100 puan)
2. Quiz - Skills (Listening, reading, writing toplam 100 puan)
B. Ara Sınav - 75 dakika, toplam 100 puan
Listening 15 puan
Use of English (Turizm bölümleri için Tourism Skills) 10 puan
Grammar 30 puan
Vocabulary 15 puan
Reading 15 puan
Writing 15 puan
C. İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) - 90 dakika, toplam 100 puan
(Yeni kayıt yaptırıp hazırlıkta okumuş Lisans ve
Önlisans öğrencileri için)
Listening 15 puan
Grammar 30 puan
Vocabulary 22.5 puan
Reading 17.5 puan
Writing 15 puan
(Beklemeli Lisans ve Önlisans öğrencileri için):
Listening
Grammar
Vocabulary
Reading
Cloze test
15 puan
30 puan
22,5 puan
17,5 puan
15 puan
ÖNEMLİ:
Yaz okulu sonunda yapılacak olan İYS’de de, diğer İYS’ler olduğu gibi yeni
öğrenciler ve beklemeli öğrenciler için farklı sınavlar uygulanacaktır.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 26 / 56
Yaz programında 2 quiz, 1 ara sınav ve İYS olmak üzere toplam dört sınav uygulanmaktadır. İYS’den
50 alan önlisans öğrencileri ve 70 alan lisans öğrencileri yaz okulundan başarılı olarak bölümlerine
geçiş yapabileceklerdir.
1 quiz Grammar & Vocabulary, 1 quiz de Skills alanlarıyla ilgili yapılmaktadır. Quizler,
30dk.sürmektedir. Grammar & Vocabulary quizi toplam 100 puandan oluşmaktadır. Skills quizi ise
Listening, Reading ve Writing bölümlerinden oluşmaktadır. Toplam 100 puanlık bir değerlendirme söz
konusudur.
Ara sınavın süresi ise 75 dakikadır ve sınav toplam 100 puandır. Ara sınav 15 puanlık Listening, 10
puanlık Use of English (ön lisans sınıflarında bu bölüm yerine Tourism Skills bölümü olur), 15 puanlık
Vocabulary, 15 puanlık Reading ve 15 puanlık Writing bölümlerinden oluşmaktadır.
Yaz programı İYS süresi 90 dakikadır ve sınav toplam 100 puandır. Buna göre, sınav 30 puanlık
Grammar, 15 puanlık Listening, 22,5 puanlık Vocabulary, 17,5 puanlık Reading ve 15 puanlık Writing
bölümünden oluşmaktadır. Writing 15 puanlık kompozisyon yazmadan oluşmaktadır. Diğer tüm
bölümler (Grammar, Listening, Vocabulary, Reading) çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.
9. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Aşağıda belirtilen Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumları Başkanlığı tarafından tüm
üniversitelere gönderilmiştir ve disiplin cezaları bu maddelere göre uygulanır.
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek disiplin
cezaları ile soruşturma usul ve esaslarını düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarındaki tüm öğrencileri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü
maddesi ile 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (9) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Aşağıda
belirtilen disiplin suçlarına ilişkin ceza maddeleri ve soruşturma süreci Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği’nde yer almaktadır.
Disiplin Cezaları ve Disiplin Cezalarını Gerektiren Disiplin Suçları
Uyarma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 4 – (1) Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim Kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında
cevaplandırmamak,
b) Yükseköğretim Kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan asmak,
c) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak,
değiştirmek, karalamak veya kirletmek.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 27 / 56
Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 5 – (1) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim Kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek,
b) Ders, seminer, uygulama, laboratuar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi
çalışmaların düzenini bozmak,
c) Yükseköğretim Kurumu içinde izinsiz afiş ve pankart asmak,
ç) Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak,
değiştirmek, karalamak veya kirletmek,
d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.
Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren
disiplin suçları
MADDE 6 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını
gerektiren eylemler şunlardır;
a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak,
b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek,
c) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak
veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
ç) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde
bulunmak,
d) Yükseköğretim Kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen
sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
e) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,
f) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar
düzenlemek.
Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin
suçları
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler
şunlardır;
a) Yükseköğretim Kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek,
b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini
engelleyici eylemlerde bulunmak,
c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,
ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 28 / 56
d) Yükseköğretim Kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip
etmek veya bilişim sistemine zarar vermek,
e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin
suçları
MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler
şunlardır;
a) Yükseköğretim Kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel
olmak,
b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını
engellemek,
c) Bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir
eyleme katılmaya zorlamak,
ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak,
bulundurmak,
d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel
olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,
e) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak,
f) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada
kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve
bulundurmak,
g) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir
çıkar sağlamak.
Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 9 – (1) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir
örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına
faaliyette bulunmak veya yardım etmek,
b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak, başkalarına
vermek ve ticaretini yapmak,
c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla,
mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer
aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak,
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 29 / 56
ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal
etmek.
Öngörülmemiş disiplin suçları
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma cezasını gerektiren disiplin
suçları dışında, uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere nitelik ve ağırlıkları
itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.
Disiplin suçunun tekrarı
MADDE 11 – (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekrarında bir derece ağır ceza
uygulanır.
(2) Disiplin suçunun tekrarı halinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemez.
Üniversitemiz öğrencileri hakkında disiplin soruşturması açmaya, yürütmeye ve
sonuçlandırmaya yetkili birim ve makamlar arasında uygulama birliğinin sağlanması bakımından
aşağıda belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir
Soruşturma Yapmaya/Yaptırmaya Yetkili Disiplin Amirleri Ve Soruşturmanın Başlatılması
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca:
a) Toplu nitelikteki veya süreklilik gösteren ve/veya ortak alan ya da mekanlarda meydana
gelen olaylarla ilgili soruşturmaları açmaya Üniversite Rektörü,
b) Fakülte/enstitü/yüksekokullarda kayıtlı bulunan öğrenciler hakkındaki soruşturmaları
açmaya ilgili dekan veya enstitü/yüksekokul müdürleri yetkilidir.
c) Soruşturmalar hazırlanacak soruşturma emri ile başlatılmalı ve atanan soruşturmacılar
eliyle yürütülmelidir.
d) Gerek soruşturmanın açılışında, gerekse yürütülmesinde ve sonuçlandırılmasında
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 13. maddesi hükümlerine de uyulmalıdır.
Buna göre uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma
cezalarını gerektiren fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirce öğrenildiği tarihten
itibaren bir ay, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim
kurumundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirce
öğrenildiği tarihten itibaren de altı ay içinde soruşturmaya başlanması ve soruşturmanın her halde iki
yıl içinde sonuçlandırılması zorunludur. Bu hükümlere uyulmadığı takdirde, işi geciktirenler hakkında
yasal işlem yapılmalıdır.
Soruşturmanın Yapılması
Soruşturmacılar olayın aydınlatılmasına yönelik olarak her türlü bilgi ve belgeyi yazılı ve/veya
sözlü istemlerle toplayarak soruşturmayı tamamlayıp sonucu bir raporla, kendilerine soruşturma
görevini veren makama bildirirler. Rapor aşamasından önce bu amaçla tanıkların ifadelerini alırlar,
konuyla ilgili belgeleri sağlarlar ve şüphelinin savunmasını isterler. Yönetmeliğin 15. maddesi
gereğince, "hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye yüklenen (atfedilen) suçun (fiilin) neden
ibaret olduğunun" savunmasını yapacağı tarihten itibaren en az yedi gün önce yazılı olarak
bildirilmesi zorunludur. Tanıklar sözlü olarak çağırılarak dinlenebilir. Ancak gerektiği takdirde yazılı
çağrı gönderilir. Ayrıca soruşturmada gerekli görülen belgeler ilgili yerlerden sözlü veya yazılı olarak
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 30 / 56
istenir. Yukarıda adı geçen Yönetmeliğin 14. maddesindeki "...Her soruşturma işlemi bir tutanakla
tespit olunur. Tutanak, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı,
ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir..." hükmü uyarınca ifade
tutanakları düzenlenir. İfade sırasında şüphelilere kesinlikle yemin verilmez. Tanıklara yemin ettirilir.
Soruşturma konusu olayın aydınlatılmasına yönelik olarak yapılması gerekli işlemler
tamamlandıktan sonra soruşturmacılar; soruşturma emri ve ekleri ile alınan ifade ve savunmaları,
toplanan diğer delilleri ve bunları birlikte değerlendirerek düzenleyecekleri soruşturma raporunu, dizi
pusulası ekinde ve üst yazıya bağlamak suretiyle soruşturmanın başlatıldığı tarihten itibaren en geç
on beş gün içinde dosya halinde soruşturma emrini veren makama iletmelidirler. Bir gecikmeye
meydan vermemek bakımından soruşturma emrini emri veren makam tarafından da konu takip
edilmeli, gerektiğinde soruşturma emrini içeren yazılar tekid edilmelidir. Soruşturmanın 15 (on beş)
günlük süre (Yönetmelik m.13) içerisinde bitirilememesi halinde, gerekçe gösterilerek soruşturmayı
açan makamdan ek süre alınmalıdır.
Gerek soruşturma aşamasında gerekse verilen kararın tebliğ aşamasında, Yönetmeliğin 35.
maddesinde yer alan " Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim
veya öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir
elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır.
Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan
edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır." hükmüne uyulmalıdır.
İnceleme Ve Karar Süreci
Yönetmeliğin 18. maddesi gereğince, soruşturma raporu ve dosya fakültelerde dekan,
enstitü, konservatuvar ve yüksekokullarda müdür tarafından incelenerek eksiklik bulunmadığı
takdirde kendi yetkisi dahilindeki konularda doğrudan (22. madde uyarınca 10 gün içinde)
sonuçlandırılmalı veya bunun dışındaki durumlarda ise yetkili disiplin kuruluna derhal verilmeli,
disiplin kurulu en geç üç gün içinde toplanmalı ve gerekli incelemelere başlamalı, 22. madde uyarınca
en geç 10 gün içinde incelemesini tamamlayarak kararını vermelidir.
Aynı Yönetmeliğin 20. maddesine göre dosyanın raportör üyeye verilmesi halinde, raportör
üye dosyanın incelenmesini en geç iki gün içine tamamlamalı, yine 22. madde hükmü dikkate alınmak
suretiyle dosya zamanında karara bağlanmalıdır.
Kurul halinde verilmesi gereken kararların disiplin kurulu sıfatıyla verilmesi, soruşturmayı
yapan kurul üyelerinin disiplin kurulunda oylamaya katılmamaları gerekmektedir.
Soruşturma sonunda, Yönetmeliğin 18. maddesi uyarınca; uyarma, kınama ve yükseköğretim
kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarının doğrudan doğruya ilgili fakülte
dekanı, enstitü, konservatuvar veya yüksekokul müdürünce, yükseköğretim kurumundan bir veya iki
yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarının ise yetkili disiplin
kurullarınca verilmesi zorunludur.
Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında veya süreklilik gösteren olaylarda bir veya iki yarıyıl
uzaklaştırma cezası ya da yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilmesi söz konusu ise
Yönetmeliğin 18. maddesine göre ceza vermeye yetkili organ, Üniversite Disiplin (Yönetim)
Kuruludur.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 31 / 56
Yönetmelikteki kurallara titizlikle uyulmalı, yetkiler yetkililerce kullanılmalıdır. Buna göre ast
yerine üst makam veya kişilerin ya da üst yerine ast makam veya kişilerin karar vermeleri hukuken
mümkün değildir. Bu tür durumlarda işlemin hukuken sakat olacağı bilinmelidir.
Bir derece hafif ceza uygulanması uygun görüldüğünde, alt cezayı da mutlaka suç niteliğindeki
fiilin asıl cezasını vermeye yetkili makam vermelidir. Aksi halde ceza işlemi hukuken sakatlanır. Bunun
gibi suçta veya cezada tekerrür halinde de suç oluşturan fiil dikkate alınmalı ve bir derece ağır cezayı
da aynı makam vermelidir. Görüldüğü üzere cezalandırma yetkisinin, verilen ceza esas alınarak değil,
cezalandırılan fiil ya da durum esas alınarak kullanılması gerekmektedir. Aksine uygulama işlemi
hukuken sakatlayacaktır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 23. maddesine göre, disiplin cezalarını vermeye yetkili
amir ve disiplin kurullarının bu cezalardan birini tayin ve takdir ederken, disiplin suçunu oluşturan fiil
ve hareketlerin ağırlığını, şüpheli öğrencinin hangi maksatla hareket ettiğini ve amacını, daha önce bir
disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla
nedamet duyup duymadığını dikkate almaları, şartların varlığı halinde daha hafif bir cezanın
uygulanması gerekmektedir.
(EK-8: ÖĞRENCİ SORUŞTURMASI SONUÇ FORMU)
Ayrıntılı bilgi için:
http://www.yok.gov.tr
http://www.idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri
http://www.idari.adu.edu.tr/hukukmusavirligi
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 32 / 56
V. ÖĞRENCİ HİZMETLERİ
1. ULAŞIM VE BARINMA
A. ULAŞIM
a. Merkez Birim (Aydın)
Yabancı Diller Yüksekokulumuzun Merkez Birimi şehir merkezinde olup, şehir içi otobüsler ya
da taksi ile kolaylıkla erişilebilmektedir. Mevcut binamız geçici olup en yakın zamanda merkez
kampüs içerisinde inşası devam etmekte olan yeni binamıza taşınılacaktır.
Okulumuzun bulunduğu bölge Sarraflar olarak anılmaktadır. Aşağıdaki linkten Aydın
belediyesinin minibüs güzergâhlarını bulabilirsiniz:
Aydın minibüs güzergâhları için buraya tıklayın.
Okulumuza gelmek için kullanabileceğiniz minibüs hat numaraları: 1, 5, 6, 7, 11,12, 13, 14,
15,16, 17
Google Haritalar Koordinatlarına buradan ulaşabilirsiniz.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 33 / 56
b. Nazilli (Doğu)Koordinatörlüğü
YDYO Nazilli (Doğu) Koordinatörlüğü eski Sağlık Meslek Lisesi binasında hizmet vermektedir.
Okulumuza ilk kez gelecek öğrencilerimiz bütün dolmuşlarla okula ulaşabilirler ya da
şehirlerarası otobüs garajından ve tren garından yürüyerek yaklaşık 5 dakikada ulaşabilirler.
b. Söke (Batı)Koordinatörlüğü
YDYO Söke (Batı) Koordinatörlüğü Yenikent mahallesinde bulunan İşletme Fakültesi binasında
hizmet vermektedir. Okulumuza ilk kez gelecek öğrencilerimiz şehirlerarası otobüs garajından
ve tren garından geçen bütün dolmuşlarla binamıza ulaşabilirler.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 34 / 56
B. BARINMA
Yüksekokulumuzda 1 yıl boyunda eğitim görecek olan öğrencilerimizin barınma konusunda 3
seçenekleri vardır. Kredi Yurtlar Kurumu Yurtları, Özel Yurtlar ve ev kiralama.
Aşağıdaki listede de görülebileceği gibi Söke Biriminde ders alacak öğrenciler için KYK yurdu olmadığı
için sadece iki seçenek kalmaktadır.
Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarına başvurmanın ön koşulu Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi
olmak ve tercih formundaki “yurt istiyor musunuz?” bölümünü onaylamaktır.
Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için Kredi Yurtlar Kurumu web sitesini ziyaret edebilirsiniz:
www.kyk.gov.tr
Aydın İlinde bulunan KYK yurtları:
Yurdun Adı
Blok Adı
AYDIN YURDU
A BLOK
AYDIN YURDU
B BLOK
AYDIN-ADNAN MENDERES
ÖĞRENCİ YURDU
AYDIN-ADNAN MENDERES
ÖĞRENCİ YURDU
AYDIN-ADNAN MENDERES
ÖĞRENCİ YURDU
AYDIN-ADNAN MENDERES
ÖĞRENCİ YURDU
Bölgesi
Adresi
ÜNİVERSİTE YOLU CAD. ZAFER MAH.
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
NO: 8
ÜNİVERSİTE YOLU CAD. ZAFER MAH.
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
NO: 8
Telefonu
0256 212 20 74
0256 212 20 74
A BLOK
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR BULVARI IŞIKLI KÖYÜ
0256 247 01 19
B BLOK
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR BULVARI IŞIKLI KÖYÜ
0256 247 01 19
C BLOK
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR BULVARI IŞIKLI KÖYÜ
0256 247 01 19
D BLOK
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR BULVARI IŞIKLI KÖYÜ
0256 247 01 19
KOÇARLI YURDU
A BLOK
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ CİHAN SOKAK YENİ MAHALLE NO: 29
0256 761 46 85
KOÇARLI YURDU
B BLOK
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ CİHAN SOKAK YENİ MAHALLE NO: 29
0256 761 46 85
KUŞADASI YURDU
A BLOK
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KUŞADASI YURDU
B BLOK
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
NAZİLLİ YURDU
A BLOK
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
NAZİLLİ YURDU
B BLOK
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
A BLOK
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SULTANHİSAR ÖĞR.YUR.(A
BLOK ST.YÜK.)
SULTANHİSAR ÖĞRENCİ
YURDU
DOĞAN SOKAK CAMİATİK MAHALLESİ
NO: 4/7
DOĞAN SOKAK CAMİATİK MAHALLESİ
NO: 4/7
ATATÜRK BULVARI 646. SOKAK YEŞİL
MAH. NO: 2
ATATÜRK BULVARI 646. SOKAK YEŞİL
MAH. NO:2
KOŞU YOLU CADDESİ HİSAR MAH. NO:
1/2
0256 612 91 98
0256 612 80 85
0256 315 57 89-90
0256 315 57 89-90
0256 351 34 44
CEVDET İNCİ
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NYSA CAD. ZAFER MAH. NO:61
BLOĞU
0256 351 35 95
YENİPAZAR YURDU
A BLOK
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YÖRÜK ALİ EFE CAD. NO: 46
0256 361 47 74-75
İSABEYLİ YURDU (NAZİLLİ)
A BLOK
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAHRAMAN CADDESİ NO: 32
CUMHURİYET MAH. İSABEYLİ
0256 347 73 96-97
İSABEYLİ YURDU (NAZİLLİ)
B BLOK
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAHRAMAN CADDESİ NO: 32
CUMHURİYET MAH. İSABEYLİ
0256 347 73 96-97
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 35 / 56
Özel yurtlarda kalacak öğrenciler için önemli bilgi:
Daha önceki yıllarda özel yurtlarda kalan öğrencilerimizden alınan bilgilere göre özel yurtlar
sene başında kabul ettikleri öğrencilerle bir yıllık sözleşme yapmak istemektedirler. Ancak
kayıtlı olduğunuz bölümünüz Aydın merkezde değil ise, örneğin Kuşadası Turizm Fakültesinde
bir bölümde kayıtlıysanız, güz dönemi sonunda yapılacak olan İYS’den başarılı olarak
bölümünüze gitme olasılığı olduğu için sözleşmenizi buna göre yarı dönemlik yapmanız
yararınıza olacaktır.
2. SAĞLIK HİZMETLERİ
Öğrenciler anne-baba sigortasıyla bakılıyorsa ya da kendi adına sigortası varsa birim öğrenci
işlerinden öğrenci belgesi alarak SGK’ ya başvurup güncelleme yapmalıdır.
Bu güncelleme yapıldıktan sonra öğrencilerimiz devlet, üniversite ve özel hastanelere başvurabilirler.
Devlet ve özel hastane muayene ücreti 8 liradır. Eğer doktor üçten fazla ilaç yazarsa ilaç başına 1 lira
fark ücreti eczaneye ödenir. Özel hastanelerin muayene ücreti gidilen polikliniğe göre değişmektedir.
Muayene ücretleri de gidilen hastaneye ödenmektedir. Eczaneye de ilaç katkı payları ödenir.
Ek olarak okulumuza ait mediko sosyal tesislerinden de yararlanabilirler. Mediko sosyal tesisleri,
Aydın Merkez'de eski üniversite hastanesi olarak bilinen tesislerde hizmet vermektedir.
Adres: Hasan Efendi Mah. No:1 - Eski Tıp Fakültesi Yerleşkesi / AYDIN
Üniversitemizin bu konudaki yönetmeliğine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:


Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri Ve Sağlık Raporları Yönetmeliği
Yönetmeliği Word belgesi olarak buradan indirebilirsiniz
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 36 / 56
3. ÖĞRENCİ İŞLERİ
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci işleri Merkez Birimde bulunmaktadır. Öğrenci kimlik belgesi,
başarı belgesi ve transkript almak isterseniz öğrenci işleri bürosuna gitmeniz yeterli olacaktır.
Bunların yanında burs başvuru dilekçeleri ile sınav itiraz, mazeret sınavı dilekçeleri de öğrenci işlerine
teslim edilir.
ÖNEMLİ:
Nazilli ve Söke Koordinatörlüklerimizde YDYO öğrenci işleri bulunmamaktadır
- Öğrenciler öğrenci kimlik belgelerini sene başında mutlaka almalıdır ve okul girişçıkışlarında ve yıl içinde yapılan sınavlarda mutlaka yanlarında bulundurmaya özen
göstermelidir.
- Öğrenciler sene başında kendilerine verilen kimlik numaralarını mutlaka bilmelidir.
- Öğrenci işlerinin duyuru panosunu sık sık takip etmeleri gerekmektedir.
- Öğrenciler web sayfamızda yayınlanan yönergeyi mutlaka okumalıdır.
4. BURSLAR
A. YEMEK BURSU
Yüksekokulumuz, yeni kayıt yaptıran ve Yüksekokulumuzun Merkez, Nazilli ya da Söke birimlerinde
hazırlık eğitimi alacak olan öğrenciler arasından yapılan başvurulara göre seçilen öğrencilere yemek
bursu sağlamaktadır. Bu burstan sadece örgün öğretim öğrencileri yararlanabilir.
Başvurular, ilan edilen tarihlerde YDYO öğrenci işlerine yapılacaktır. Burs ve burs için yapılacak
başvurunun ayrıntıları Yüksekokulumuzun Merkez, Nazilli ya da Söke birimlerinde öğrenci
panolarında yayınlanacak ilanda belirtilecektir.
B. KİTAP BURSU:
Yüksekokulumuz, yeni kayıt yaptıran ve Yüksekokulumuzun Merkez, Nazilli ya da Söke birimlerinde
hazırlık eğitimi alacak olan öğrenciler arasından yapılan başvurulara göre seçilen öğrencilere kitap
bursu sağlamaktadır. Öğrenciler, kendilerine burs olarak verilen kitapları yılsonunda okula iade
etmelidirler.
Başvurular, ilan edilen tarihlerde Yüksekokulumuzun Merkez, Nazilli ya da Söke birimlerinde öğrenci
işlerine yapılacaktır. Burs ve burs için yapılacak başvurunun ayrıntıları YDYO öğrenci panolarında
yayınlanacak ilanda belirtilecektir.
C. KÜTÜPHANEDE KISMI ZAMANLI ÇALIŞMA
Yüksekokulumuz, yeni kayıt yaptıran ve sadece Yüksekokulumuzun Merkez birimlerinde hazırlık
eğitimi alacak olan öğrenciler arasından 2 tanesi ikinci öğretim, 1 tanesi de örgün öğretim öğrencisi
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 37 / 56
olmak üzere toplam üç (3) öğrenciye okulumuz binasında bulunan kütüphanede kısmi zamanlı (parttime) olarak çalışma olanağı sağlamaktadır.
Yüksekokulumuz, güz dönemi başladıktan sonra Ekim ayı içinde okul binası içinde bulunan
kütüphanede kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere öğrenci alınacağına dair ilan verir. Bu ilan Ekim ayı
içinde öğrenci panolarında yayınlanır.
Başvurular, öğrenci işlerinden alınan formun doldurulması ve bir dilekçe ile birlikte öğrenci işlerine
teslim edilmesi şeklinde yapılır. Başvuru sonuçları, başvuru bitimini takip eden bir hafta içinde
öğrencilere ilan edilir.
D. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VAKFI (ADVAK)BURSU
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı öğrencilerimize burs olanakları
sağlamaktadır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki adres ve telefonlardan edinebilirsiniz.
Meşrutiyet Mah. Dicle Cad. No:11
Çarşı, Aydın Merkez, Aydın
Tel: +90 256 213 06 34
Web Sitesi: www.advak.org
5. AKADEMİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Yüksekokul Müdürlüğü’nce her bir hazırlık sınıfına dönemlik danışman görevlendirilir. Öğrenci
danışmanlarının temel amacı akademik danışmanlık sağlamaktır. Danışmanlar öğrencileriyle düzenli
aralıklarla veya gerektikçe görüşürler. Danışmanlık hizmetinden yararlanmak öğrencinin
inisiyatifindedir. Öğrenciler yabancı dil öğrenme sürecinde karşılaştıkları zorluklarla başa çıkma
konusunda ve okul yönetimine iletilmesi gereken konularda danışmanlarıyla iletişim kurabilirler.
Danışman öğretim elemanları da öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için öğrencilere
tavsiyelerde bulunur ve / veya çözüm sunarlar. Akademik olmayan ya da kişisel konularda ise
öğrencileri gerekli kanallara yönlendirirler. Öğrenciler danışmanlarının kim olduğunu öğrenci duyuru
panosundan ve sınıf kapılarında asılı olan ders programlarından öğrenebilirler. Her danışman hocanın
sorumlu olduğu sınıfın öğrencileriyle etkin bir şekilde iletişim halinde olabilmesi için haftalık bir ‘office
hour’ belirlenir. Her danışman hoca danışmanı olduğu sınıfa bu saatleri duyurur.
6. SOSYAL AKTİVİTELER VE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Yüksekokulumuzda eğitim gören her öğrenci Üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci
topluluklarına katılabilir ve etkinliklerinde yer alabilir.
Bu topluluklar hakkında detaylı bilgi Öğrenci Toplulukları Web Sitesi’nden elde edilebilir:
Bunun yanında Yabancı Diller Yüksekokulu olarak her yıl erkek basketbol ve futbol takımları
oluşturulur. Kasım ayının ilk haftasında öğrenci seçimleri yapılarak takımlar oluşturulur ve yıl
içerisinde ve bahar şenliklerinde üniversitemiz bünyesindeki diğer fakülte, meslek yüksekokulları ve
yüksekokullarla müsabakalar yapmaktadır. Takımlarda yer almak isteyen öğrenciler
yüksekokulumuzun spor temsilcileriyle iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bununla ilgili açıklamalar
ve bilgiler öğrenci panolarında ilan edilir. Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen bahar şenlikleri
kapsamındaki tüm etkinlikler Aydın Merkez Kampüste gerçekleştirilmektedir.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 38 / 56
Üniversitemizin merkez kampüsünde bulunan spor tesisleri ve kapalı yüzme havuzu tüm
öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Ayrıca Söke’de öğrencilerimizin okul içerisinde yararlanabileceği
bir basketbol sahası mevcuttur
Daha fazla bilgi ADÜ Web sitesinden elde edilebilir.
Öğrenciler üniversitemizin tiyatro ve sinema topluluklarına üye olmalarının yanında şehirde
gösterime sunulan tiyatroları buralarda izleyebilir.
Aydın Belediyesi Şehir tiyatroları: Açıkhava tiyatrosu, gezici sahne, Muzaffer İzgü Sahnesi, Nevzat
Biçer Nikah ve Konferans Salonu, Şükran Güngör Sahnesi, Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Sergi Salonu
Aydın’ da gidilebilecek sinema salonları: Aydın Cinemaximum (Forum), Nazilli Yeni Saray ve Belediye
Sinemaları, Söke Dicle ve Söke Dicle Vizyon sinemaları, Kuşadası Kipa Cinemarine.
7. GENÇLİK SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (ADÜGENÇ)
10.06.1997 yılında Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Merkezimizin kuruluş amacı,
gençlik çağına özgü ruhsal ve sosyal sorunları belirlemeye, açıklamaya ve çözümlemeye yönelik
çalışmalarını aşağıda belirtilen üç birim altında sürdürmektir.
Tüm bu belirtilen birimlerde, üniversitenin akademik ve idari birimlerinde çalışan kişiler görev
almıştır. Her üç birimde çalışanlar üniversitenin akademik, idari kadrosunda yer almakta ve psikoloji,
sosyoloji, psikiyatri, felsefe, kamu yönetimi(siyaset ve sosyal bilimler), eğitim, sağlık bilimleri vb.
kökenlidir.
1) Araştırma-Planlama Birimi: Merkezdeki tüm akademik çalışmaların yürütüldüğü birimdir. Yılın
çeşitli zamanlarında bilimsel doğrultuda hazırlanmış anketler ve ölçeklerle öğrencilerimizin çeşitli
beklentilerinin ve sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
2) Sosyal-Kültürel Hizmetler Birimi: Öğrencilerin ders dışı zamanlarında uğraşabileceği sosyalkültürel etkinliklerin üniversite bünyesinde planlanmasına katkıda bulunma amacıyla çalışmalar
yürütmektedir. Sosyal Kültürel Hizmetler Birim Sorumlusu ADÜ-GENÇ’ i temsilen Üniversitemiz
Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu üyesi olarak görevli olduğundan belirtilen amaçların çözümü
konusu işbirliği ile ele alınmaktadır.
3) Psikolojik-Eğitsel Hizmetler Birimi: Başta Üniversitenin öğrencileri olmak üzere, gençlerin
yaşadıkları ruhsal ve/veya sosyal sorunların anlaşılması, çözümü ve/veya tedavisine yönelik
uygulamalarda bulunmak, gerekirse bu tür uygulamalarda kamu ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde
bulunmak. Bu birim, ruhsal ya da akademik olarak sorun yaşayan öğrencilere bireysel danışmanlık ve
tedavi hizmetleri vermektedir.
Daha ayrıntılı bilgiyi ADÜGENÇ Web Sitesinden elde edebilirsiniz.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 39 / 56
8. KÜTÜPHANE
Okulumuzun bütün öğrencileri üniversitemizin merkez kampüsünde bulunan merkez kütüphaneden
yararlanabilirler. Kampüs kütüphanemizde bulunan 30 adet bilgisayardan ücretsiz olarak
kullanıcılarımıza internet hizmeti verilmektedir. Ayrıca Wireless bağlantısı bulunmaktadır.
Ayrıntılı bilgi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı web sitesinden alınabilir.
Bunun yanında, Yüksekokulumuz Merkez biriminde hafta içi her gün 09:00-18:00 arasında açık olan
bir kütüphanemiz bulunmaktadır Okulumuzun bütün öğrencileri kütüphaneden yararlanabilir. Kitap
ödünç almak isteyen öğrenciler ücret ödemeden üye olabilir ve bu hizmetten yararlanabilir.
Kütüphanemizde, daha çok öğrencilerimize İngilizce eğitimleri sırasında onlara yardım olabilecek
kitaplar bulunmaktadır. Bu kitaplar büyük oranda değişik seviyelerdeki öğrencilere hitap eden
İngilizce öykü kitaplarından oluşmaktadır. Bunların yanında İngilizce ders kitapları, kaynak kitaplar ve
sözlükler bulunmaktadır. Sözlükler dışında bütün kitaplar ödünç alınabilmektedir.
9. OBIS.net - ADÜ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
Öğrenciler kayıtlarını yaptıktan sonra sistem otomatik olarak her öğrenciye bir OBİS kullanıcı adı ve
şifresi verir. Öğrencinin okul numarası kullanıcı adı, öğrencinin T.C. kimlik numarası da kullanıcı
şifresidir. Eğer isterlerse sonradan bu şifrelerini kendileri değiştirebilir. Öğrenciler üniversitenin
sayfasına girerek OBİS sistemi sayesinde notlarını görüntüleyebilirler. Ayrıca, kendileriyle ilgili
duyuruları da buradan öğrenebilirler.
Bu bağlantıdan OBİS’e erişebilirsiniz:
İçindekiler Sayfasına Dön
VI. İLETİŞİM
A. MERKEZ BİRİM
POSTA ADRESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Ramazanpaşa Mah. Barbaros Cad. No: 16 Kat: 2 Bedesten İş
Merkezi
09100 AYDIN
TELEFON 0256 - 2140682
FAKS 0256 - 2140683
E-POSTA ADRESİ [email protected]
İNTERNET SİTESİ http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller
KONUM BİLGİSİ http://goo.gl/maps/bsZrS
B. NAZİLLİ (DOĞU) KOORDİNATÖRLÜĞÜ
POSTA ADRESİ Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad.
No: 229 09800 NAZİLLİ / AYDIN
TELEFON 0256 – 313 86 31
KONUM BİLGİSİ https://www.google.com/
C. SÖKE (BATI) KOORDİNATÖRLÜĞÜ
POSTA ADRESİ Yenikent Mahallesi
89 Sokak No:8 Söke/AYDIN
TELEFON 256 - 511 14 26
FAKS 256 - 511 14 26
KONUM BİLGİSİ http://maps.google.com
Sayfa 40 / 56
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 41 / 56
VII. SIK SORULAN SORULAR
A. SINAVLAR
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) neden önemlidir?
İYS, hazırlık eğitimine yeni başlayacak öğrenciler için hem hazırlık sınıfından muafiyetlerini belirleme
hem de hazırlık okuyacak öğrencilerin seviyelerini belirleyip uygun sınıflara yerleştirilmesi için yapılır
ve bu yüzden oldukça önemlidir. İYS'ye girmek, öğrencilerin İngilizceden muaf olup bölümlerine
geçebilmeleri için zorunludur.
İYS ne zaman yapılır ve içeriği nedir?
İngilizce Yeterlik Sınavı senede dört kez (güz dönemi başında, güz dönemi sonunda, bahar dönemi
sonunda ve yaz okuluna katılan öğrenciler için yaz okulu sonunda) yapılmaktadır
Hazırlık sınıfı öğrencileri Listening Grammar Vocabulary Reading Writing bölümlerinden oluşan İYS'ye
girer. Hazırlık sınıfında başarısız olan beklemeli öğrencilerin girdiği İYS ise Listening Grammar
Vocabulary Reading bölümlerinden oluşur
Örnek sorulara bu linkten ulaşabilirsiniz.
Hazırlık sınıfından geçme notu nedir?
Geçme notu ön lisans öğrencileri için 50, lisans öğrencileri için 70 puandır.
Dönem içinde yapılan ara sınav ve quizlere katılmadan sadece İYS’ye girip geçme notunu
almak mümkün müdür?
Güz ve bahar dönemi sonunda yapılan İYS'ye girebilmek için bir önkoşul vardır. İYS’ye girebilmek
için o döneme ait başarı notu ön lisans öğrencileri için 40, lisans öğrencileri için 60 olmalıdır. Her bir
dönem için başarı notu ayrı ayrı tespit edilir. Derslere gelmeyen öğrenciler sınavları kaçırıp not
kaybına uğrarlar. Dönem başarı notunu ara sınavlar %40, quizler %30 oranında etkiler. Bu sınavlara
girmeyen öğrenciler toplamda %70 not kaybına uğrarlar. Bu yüzden İYS sınavına girme koşulu olan
asgari dönem başarı notunu tutturamazlar.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 42 / 56
Ara sınav ve quizlere girmeden iYS'ye girebilmek için dönem başında izinli öğrenci olmak için bir
dilekçe yazarak öğrenci işlerine başvurmanız gerekmektedir. Çeşitli sağlık sebepleriyle ya da başka
nedenlerle öğrenci isterse izinli öğrenci olmak için başvurur ve bu yönetim tarafından uygun
görülürse öğrenci izinli statüsünde İngilizcesini kendi imkânlarıyla ya da başka kurumlarda
geliştirebilir. İzinli öğrenciler sadece iYS sınavına girer ve hazırlık başarı notu sadece İYS üzerinden
hesaplanır. Diğer öğrencilerde olduğu gibi yıllık başarı ortalamaları İYS puanının yetmediği
durumlarda hesaplamaya katılmaz.
Güz dönemi sonundaki İYS'den gerekli geçme notunu alamazsak dönem içi vize, quiz ve
performans notları başarı notunu etkileyecek mi?
Güz dönemi sonunda hazırlık sınıfını geçmek sadece İYS'den önlisans için 50 lisans için 70 puan alarak
mümkündür.
Bahar dönemi sonundaki İYS'den gerekli geçme notunu alamazsak dönem içi vize, quiz ve
performans notları başarı notunu etkileyecek mi?
Öğrenci başarı notu, öğrenciye avantaj sağlaması durumunda, yıl içi dönem başarı notları dikkate
alınarak hesaplanır. Hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, yılsonunda, yıl içi not ortalamasının
%60’ı ve Bahar dönemi sonu İYS puanının %40’ı alınarak hesaplanan ağırlıklı ortalamanın 100 tam
puan üzerinden geçme notunu almaları durumunda hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış sayılır.
Devamsızlığım %20'yi geçerse İYS’ye girebilir miyim?
YDYO tarafından aksi belirtilmedikçe, derslerin %80’ine devam zorunludur. Devamsız öğrenciler
önlisans için %10 lisans bölümleri için %15 arasında puan kaybedecekler ve buna ek olarak tarihi belli
olmayan ve dönem başarı notunu %30 etkileyen pop quizlere de giremeyeceklerdir. Bu puan kaybıyla
İYS'ye girebilme koşulu olan dönem başarı notunu riske atacaklardır.
Neden derslere devam etmeliyim?
Yüksekokulumuzda süreç temelli ve öğrenci merkezli bir dil eğitimi verilmektedir. Bu yüzden de
öğrencilerin derse devamlılığı çok önemlidir. İYS'ye girebilmek için öğrencilerin belli bir dönem başarı
notuna sahip olması gereklidir. Bunun için de yıl içindeki quiz, performans ve proje notlarını
olabildiğince yüksek seviyede tutmaları gereklidir. Derse devam etmeyen öğrencilerin bu notları
düşük kalacağı için İYS'ye giremeyecek böylelikle de başarısız olacaklardır.
İYS için mazeret sınavı yapılır mı?
İYS’ye ya da yabancı dil muafiyet sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret
sınavı yapılmaz.
İYS sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?
İYS sonuçları OBİS'te, Aydın Merkez, Nazilli ve Söke birimlerindeki öğrenci panolarında ve okulumuz
web sayfasında http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller/ilan edilir.
Hazırlık sınıfı dersleri için final ve bütünleme sınavı yapılır mı?
Hazırlık sınıfı derslerinde dönem sonu sınavı (final) ve bütünleme sınavı yapılmaz.
Sınav kâğıdımı görebilir miyim?
Sınav kâğıdınızı görmeniz mümkün değildir. Ancak notunuzda hata olduğunu düşünüyorsanız
okulumuzun öğrenci işlerine dilekçe yazarak kâğıdınızın tekrar incelenmesini talep edebilirsiniz.
Bunun dışında sınav soruları sınıfta çözülerek cevaplanır
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 43 / 56
Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim?
Talebinizi bir dilekçeyle öğrenci işlerini iletmeniz halinde, sınav kâğıdınız maddi hata (bölümlere
verilen puanların toplanmasında hata yapılıp yapılmadığı) açısından tekrar değerlendirilebilir.
Ara sınavlar için mazeret sınavı yapılır mı?
Hazırlık sınıfındaki bir dersin ara sınavları için mazeret sınavı yapılıp yapılmayacağın ve hangi şartlarda
yapılacağına hazırlık sınıfı danışman öğretim elemanı ve o dersin öğretim elemanı tarafından karar
verilir ve mazeret sınavı o dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanıp yapılır. Örneğin bir sağlık
sorunu nedeniyle bir ara sınava giremezseniz bunu sağlık raporu alarak belgelendirmeniz istenebilir.
Bu durumda sınavın yapıldığı günden itibaren 5 iş günü içerisinde mazeretini açıklayan ve belgeleyen
bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurulmalıdır.
Kısa süreli sınavlar (Quiz) için mazeret sınavı yapılır mı?
Kısa süreli sınavlar (Quiz) için hiçbir şekilde mazeret sınavı yapılmaz.
Devamsızlık her dönem için ayrı ayrı mı hesaplanır?
Evet, devamsızlık hem güz hem bahar dönemi için ayrı ayrı hesaplanır
Hazırlık sınıfı sonunda başarısız olursam ne olacak?
Tamamen İngilizce öğretim yapan programlara kayıtlı öğrencilerden asgari dönem sonu başarı puanı
almayan, üniversite tarafından İYS’ye eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yeterli puan aldığını
belgelemeyenler İngilizce yeterlik şartını sağlayıncaya kadar yerleştirildikleri öğretim programına
başlayamazlar.
Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan Türkçe programlar ile kısmen İngilizce öğretim yapan programlara
kayıtlı öğrencilerden hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamayan, İYS’den yeterli puanı almayan,
üniversite tarafından İYS’ye eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yeterli puan aldığını belgelemeyenler
yerleştirildikleri öğretim programına başlayabilirler. Ancak, istenen İngilizce yeterlik şartını
sağlayıncaya kadar, yerleştirildikleri öğretim programındaki öğretim dili İngilizce olan dersleri ve
yabancı dil derslerini alamazlar.
Tamamen İngilizce öğretim yapan programlara kayıt yaptıran öğrencinin; bir yıllık hazırlık eğitimi ve
yaz okulu sonunda başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, ÖSYM tarafından, başka bir
üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa,
eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için,
kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt
yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.
B. EĞİTİM
Ara dönemde kendi bölümüme geçebilir miyim?
Güz dönemi sonunda yapılan İYS’ye girip yeterli puanı alırsanız, kendi bölümünüze geçebilir ya da
yarım dönem devam edeceğiniz bölümden izinli sayılabilirsiniz. Bu tür durumda kayıtlı olduğunuz
bölümünüzle iletişime geçmeniz gerekmektedir.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 44 / 56
Güz dönemi sonunda sınıflar seviyelere göre tekrar oluşturulacak mı? Oluşturulacaksa bu
neye göre olacak?
Öğrencilerin güz dönemi not ortalamasına göre bahar dönemi için yeni sınıflar oluşturulur.
Nasıl ders çalışmalıyım?
Yabancı dil öğrenirken temel prensip devam ve kararlılıktır. Öncelikle derslere devam etmeli, sabırlı
ve istikrarlı bir şekilde çalışmalısınız. Günlük yapacağınız düzenli 1 saat tekrar, hafta sonu ortalama
8saat ders çalışmanızdan daha etkili olacaktır. Unutmayın ki taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların
sürekliliğidir. Dil öğrenmeye yeni başlayanlar başlangıçta biraz zorlansalar bile kelime bilginiz arttıkça
zamanla dil öğrenmek daha eğlenceli hale gelecektir yeter ki pes etmeyin.
C. DİSİPLİN CEZALARI VE GENEL KURALLAR
Sınavda Kopya Çekersem veya kopya verirsem ne olur?
Başka bir öğrencinin çalışmasını kopyalamak, başka birine ödev yaptırmak, öğrenci kendisi yazmış
olsa dahi aynı ödevi yeni yapmış gibi vermek kopya olarak kabul edilir ve bu tur durumlarda
öğrencinin yapmış olduğu çalışmadan alacağı not sıfır olacaktır ve öğrenci Yüksekokul Disiplin
Kurulu’na gönderilecektir.
Sınavlarda kopya çeken ya da kopya çekilmesine yardım edenler okuldan yarım dönem uzaklaştırma
cezası alabilirler.
Ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.
Derslerde fotokopi ya da korsan kitap kullanabilir miyim?
Öncelikle öğrencilerin derslere gelirken kitaplarını ve sözlüğünü getirmeleri zorunludur. Öğrenciler
telif hakları ile ilgili yasalar gereği derste kullanacakları kitapların orijinallerini satın almak zorundadır.
Fotokopiyle çoğaltılmış kitaplar derslerde kabul edilmemektedir. Bu konudaki tüm mesuliyet
öğrenciye aittir.
Sınıf içerisinde uymam gereken kurallar nelerdir?
Sınıf, öğrencilerin birbirleriyle yüksek sesle konuşabilecekleri, uyuyabilecekleri ve/veya saygı
sınırlarını aşan davranışlar gösterecekleri bir yer değil, öğrenme amaçlı bulundukları bir yerdir.
Öğrencilerden sınıfın fiziksel düzenini bozmamaları, sınıf arkadaşları ile öğretim görevlilerine karşı
saygılı davranmaları ve sınıftaki öğrenme sürecini aksatmamaları beklenir. Ders düzenini ve akışını
bozacak şekilde davranan öğrenciler bir kez ikaz edilir. Bunu dikkate almayarak aynı tutumu sürdüren
öğrenci Yüksekokul Disiplin Kurulu’na gönderilecektir. Öğrencilerin ders düzenini bozan davranışlara
izin verilmeyeceğini bilmeleri önemlidir. Aksi halde öğrenciler Adnan Menderes Üniversitesi disiplin
yönetmeliğinde belirtilen yaptırım ve cezalarla karşılaşacaktır.
Ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.
D. İZİNLİ VE BEKLEMELİ ÖĞRENCİLER
İzinli veya beklemeli Öğrencilerin Hazırlık Sınıfını geçmeleri için Ne Yapması Gerekir?
YDYO Yönetim Kurulu tarafından aksi belirlenip dönem başında ilan edilmedikçe, hazırlık sınıfına
devam eden öğrencilerin Güz ve Bahar dönemleri sonunda yapılan İYS’ye katılabilmeleri için, o
döneme ait dönem başarı notu önlisans öğrencileri için en az 40, lisans öğrencileri için en az 60
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 45 / 56
olmalıdır. Hazırlık sınıfından izinli veya beklemeli olan öğrencilerden, zamanında başvurmaları şartı
ile bu koşul aranmaz. Takip eden akademik yıl başında yapılan İYS’ye, zamanında başvurmaları şartı
ile yıl içi başarı durumuna bakılmaksızın tüm öğrenciler katılabilirler
Hazırlık sınıfı yüz yüze eğitiminin süresi toplam 1 akademik yıldır. Bu yılın sonunda başarısız olan
öğrenciler, takip eden yıl hazırlık sınıfı derslerine katılamazlar. Ancak bu öğrenciler, beklemeli öğrenci
statüsünde Güz ve Bahar dönemleri sonunda ve bir sonraki öğretim yılı başında yapılan İYS’ye
katılabilirler. Bu öğrenciler kayıt yaptırdıkları takdirde yaz okuluna ve böylelikle yaz okulu sonunda
yapılan İYS'ye de katılabilirler.
Beklemeli öğrenciler, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen
ulusal ya da uluslararası sınavların birinden İYS karşılığı asgari başarı puanını aldıklarını gösteren bir
belgenin aslını YDYO Müdürlüğüne sunmaları halinde hazırlık sınıfından ve zorunlu Yabancı Dil-1 ve
Yabancı Dil-2 derslerinden başarılı ve muaf olmuş sayılırlar.
E. BAŞARI NOTU
Dönem başarı notu nasıl hesaplanır?
YDYO tarafından aksi belirtilmedikçe, önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin hazırlık
programındaki kur veya dönem başarı notu aşağıdaki gibi belirlenir:
Önlisans
Ara sınavlar: %40
Kısa sınavlar: %30
Derse aktif katılım/devam: %15
Proje: %15
Lisans
Ara sınavlar: %40
Kısa sınavlar: %30
Derse aktif katılım/devam: %10
Projeler: %20
Quiz, Performans, Proje notlarının devamsızlık ve dönem başarı notuyla ilişkisi nedir?
Yıl boyunca yapılan tarihi ve saati belli olmayan kısa süreli (quiz) sınavlar; derse aktif katılım ve ders
içindeki davranışları değerlendiren performans; ayrıca yıl içerisinde öğrencilerin yapmakla yükümlü
olduğu sunum ve ödev değerlendirmelerini içeren proje notları başarı notunun hesaplanmasında
önemli bir yer tutmaktadır. Bu notların yüksek olması ise öncelikle derslere devam etmeye bağlıdır.
F. MUAFİYET
Hazırlık sınıfından kimler muaf olur?
Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan Türkçe programlar ile öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan
öğretim programlarına ÖSYM tarafından yerleştirme veya yatay/dikey geçiş yoluyla ilk kez kaydolan
öğrencilerden, aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerine getirenler İngilizce hazırlık sınıfından muaf
sayılırlar ve kayıt yaptırmış oldukları programlarda eğitimlerine başlarlar. Bu koşullar:
a) İYS’de 100 tam puan üzerinden önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerin en az 50 puan,
lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin en az 70 puan almış olmak,
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 46 / 56
b) Ana dilin İngilizce olduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ve öğretim dilinin
İngilizce olduğu ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda
tamamlamış olmak,
c) Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da
uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde İYS karşılığı asgari başarı puanını almış olmak
(Puan eşdeğerlik tablosu bu yönergenin sonunda verilmiştir),
d) YDYO Yönetim Kurulu oluruyla, Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş
bir yükseköğretim kurumunun hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmak,
Yukarıda belirtilenlerden farklı bir gerekçeye dayalı olarak başvuran öğrencilerin hazırlık sınıfı
muafiyet durumları YDYO Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
Hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler aynı zamanda zorunlu Yabancı Dil-1 ve Yabancı Dil-2
derslerinden de muaf sayılırlar ve öğrencilerin transkriptlerine bu derslerin her ikisi için de Muaf (M)
notu işlenir.
İsteğe bağlı hazırlık eğitimi alabilir miyim?
Zorunlu hazırlık sınıfı olmayan programlara kayıtlı öğrenciler için hazırlık eğitimi talebe bağlıdır ve bu
talepler YDYO Yönetim Kurulu tarafından mevcut kapasite göz önüne alınarak karara bağlanır.
Zorunlu hazırlık sınıfı olmayan programlara ilk defa kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfına devam etmek
isteyen öğrenciler, kayıt formunda hazırlık sınıfına yerleştirilmek istediklerini beyan eder ve YDYO
tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavına girer. Bu öğrenciler yeterli kapasite olması
durumunda hazırlık sınıfına yerleştirilirler. İlk yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, takip eden yıl
hazırlık sınıfı derslerine katılamazlar.
Bir yıllık hazırlık sınıfı sonunda başarılı olan öğrencilere, talep ettikleri takdirde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından başarı belgesi verilir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler
mezun oluncaya kadar zorunlu Yabancı Dil-1 ve Yabancı Dil-2 derslerini almak ve başarmak
zorundadırlar
G. YAZ OKULU
Hazırlık sınıfının yaz okulu var mı?
YDYO Yönetim Kurulu kararı ile hazırlık sınıfı yaz okulu açılabilir. Yaz okulunun süresi sınavlar dahil 8
haftadır ve haftalık ders saati 20 saatten az olamaz. İYS güz dönemi başında, güz dönemi sonunda ve
bahar dönemi sonunda olmak üzere yılda üç kez yapılır. Ancak yaz okulu açıldığı durumlarda, İYS
sadece yaz okulu öğrencileri için yaz okulu sonunda da yapılır. Sınav sonuçları YDYO Müdürlüğü
tarafından ilgili birimlere iletilir ve ilan edilir. Yaz okulu şimdilik sadece Nazilli ve Merkez birimlerde
açılmaktadır.
Yaz Okuluna kimler başvurabilir?
Yılsonunda gerekli dönem başarı notunu elde edemeyip İYS' ye giremeyen ya da İYS' den başarısız
olmuş mevcut ve beklemeli tüm öğrenciler yaz okuluna başvurabilir.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 47 / 56
H. DİĞER SORULAR
Zorunlu Yabancı Dil-1 /Yabancı Dil -2 derslerinden nasıl muaf olabilirim?
Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan programlara ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, Güz dönemi başında
zorunlu Yabancı Dil-1 ve Yabancı Dil-2 derslerinden muaf olabilmek için YABANCI DİL MUAFİYET
SINAVINA (YDMS) girebilirler. Bu sınava girmek için öğrencilerin akademik takvimde ilan YDMS
tarihinden önce başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru için EKLER bölümündeki formu (EK 6)
YDYO’na iletmeleri gerekmektedir. Bu Form OBİS’te de bulunmaktadır. Bu sınavdan 100 tam puan
üzerinden en az 50 puan alan öğrenciler Yabancı Dil-1 ve Yabancı Dil-2 derslerinden başarılı olmuş
sayılırlar
Zorunlu Yabancı Dil-1/Yabancı Dil-2 derslerinden muaf olmak için sınava girmeyen veya
sınava girip başarısız olan öğrenciler ne yapacaklar?
Yabancı Dil-1 ve Yabancı Dil-2 derslerinden muafiyet için YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI’ına (YDMS)
girmeyen ya da bu sınavda başarısız olan öğrenciler, mezun oluncaya kadar zorunlu Yabancı Dil-1 ve
Yabancı Dil-2 derslerini almak ve başarılı olmak zorundadırlar.
ADÜ tarafından geçerliliği kabul edilen ve aşağıdaki tabloda yer alan ulusal veya uluslararası sınavların
birinden son 3 yıl içinde yeterli puanı almış olan öğrenciler, sonuç belgesinin aslını YDYO
Müdürlüğüne sunarak bu derslerden muaf olabilirler.
İsteğe bağlı olarak Hazırlık Programına devam eden ve başarı ile tamamlayan öğrenciler de öğretim
programında yer alan zorunlu Yabancı Dil-1 ve Yabancı Dil-2 derslerinden başarılı ve muaf olmuş
sayılırlar.
İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavlar nelerdir?
ADÜ tarafından geçerliliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlara ait eşdeğerlik tablosu
aşağıdaki verilmiştir:
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 48 / 56
LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİK TABLOSU
ADÜ
İNGİLİZCE
YETERLİK
SINAVI
(İYS)
100
99-96
95-91
90-86
85-81
80-76
75-71
70-66
65-61
60-56
55-51
50-46
KPDS
_____
ÜDS
_____
YDS
100
99-96
95-91
90-86
85-81
80-76
75-71
70-66
65-61
60-56
55-51
50-46
45-41
40
TOEFL
Internet
Based Test
PEARSON
PTE
Academic
(iBT)
120
119-115
114-109
108-103
102-97
96-91
90-85
84-79
78-73
72-67
66-61
60-55
54-49
48
90
89-88
87-85
84-82
81-79
78-76
75-72
71-68
67-56
55-51
50-46
45-39
38-31
30
Cambridge
English:
Advanced
(CAE)
Cambridge
English:
Proficiency
(CPE)
A
A
B
TELC
Deutsch
GmbH
DELF
Diplôme
d'études en
Langue
Française
Deutsch C2
Deutsch C1
DALF
Diplôme
Approfondi de
Langue
Française
DALF C2
DALF C1
Deutsch B2
Certificato di
Conoscenza
delIa Lingua
Italiana
Diploma de
Español
(DELE)
(CELI)
CELI5
CELI4
Nivel C2
Nivel C1
DELF B2
CELI3
Nivel B2
Deutsch B1
DELF B1
CELI2
Nivel B1
Deutsch A2
DELF A2
CELI1
Nivel A2
Deutsch A1
DELF A1
C
B
C
Nivel A1
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 49 / 56
EKLER
EK 1. SÖZLÜ SUNUM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
ORAL PRESENTATION EVALUATION CRITERIA AND CHECKLIST
Presenter’s Name:_________________________ Presenter’s Topic: ________________________
Observer’s Name: ________________________
Class:
Excellent
5
CRITERIA
(1) ORGANISATION (20 points)
• talk was well-prepared
(Exp it had an opening slide, final slide &
reference slide)
• topic & structure of talk were clearly stated in
introduction
• transition between slides was fluent
• had a brief, clear conclusion
(2) CONTENT & GRAMMAR (20 points)
Speaker:
• used grammar with minimal errors
• knew the content well
• did not include too much information/text on the
slides
• used different and appropriate sources to prepare
the content
(3) MECHANICS (20 points)
Speaker:
• looked relaxed and confident
• used appropriate body language, gestures,
mimics
• established good eye contact initially
• maintained eye contact throughout talk
(4) SPEECH DELIVERY (20 points)
pace, volume and fluency was appropriate and
not too rushed
• intonation was varied & appropriate, no robotic
speaking
• pronunciation and articulation were clear
• content was not read directly from
the slides or notes
(5) VISUAL AIDS (10 points)
• appropriate visuals (pictures, diagrams, graphs
etc.) were used at appropriate amount
• text was legible
(6) TIMING/MODE OF DELIVERY (5 points)
• talk was well-timed & finished on time
(7) DISCUSSION MANAGEMENT (5 points)
 speaker responded to questions confidently
Total Points: (Out of 100)
Date:
Good
4
Fair
3
Needs Work
2
Not ready
1
COMMENTS
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 50 / 56
EK 2. DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (WRITING RUBRIC)
15-11 p
TASK COMPLETION
(15 pts)
COHERENCE &COHESION
(25 pts)
LEXICAL RESOURCE
(25 pts)
GRAMMAR RANGE& ACCURACY
(25 pts)
Spelling
(4pts)
MECHANICS
(10 pts)
Punctuation (3pts)
10 – 6 p
Addresses some
requirements of the task; the
format may be inappropriate
in some places and it lacks the
title
20 – 16 p
5–1p
Attempts to address the task but
only covers a few key features/
bullet points or fails to address the
task, which may have been
misunderstood.
15 – 11 p
Answer is completely unrelated to
the task or it does not attempt the
task in any way
Presents clear progression
throughout using many but
less advanced transitions and
logically organizes information
and ideas sufficiently which
causes a little distraction for
the reader
Presents information with some
organization using some but basic
transitions
(firstly,secondly..) but there is
some lack of overall progression
which causes some distraction for
the reader
Presents information and ideas
but these are poorly arranged with
very few and basic transitions.
There is just little coherence or
there is weak progression in the
response and the reader is
distracted very much
25 – 21 p
20 – 16 p
15 – 11 p
10 – 6 p
5–0p
- organization of ideas very poor
-has very little or no control of
organizational features or
appropriate transitions
(firstly,secondly…)
-fails to communicate any message
and causes a lot of distraction for
the reader
5–0p
Uses a wide and academic range of
vocabulary very skillfully with very
natural and sophisticated control of
lexical form
Uses a range of vocabulary
sufficiently or uses some
academic words.
Uses adequate range of
vocabulary for the task or just
limited range of vocabulary
Uses only basic and daily life
vocabulary or very limited range of
vocabulary
Uses an extremely limited range of
vocabulary or can only use a few
isolated words
25 – 21 p
20 – 16 p
10 – 6 p
5–0p
Uses a wide range of complex
structures with full flexibility and
accuracy or the majority of
sentences have very few mistakes
Uses mostly complex
structures with good control of
grammar but may make some
mistakes
Uses only simple structures with
frequent errors or attempts
sentence forms but errors in
grammar predominate and distort
the meaning
4p
3p
15 – 11 p
Uses a mix of simple and complex
sentence forms with some errors
or may make frequent
grammatical errors and these
errors can cause some difficulty
for the reader.
2p
1p
0p
without mistake (0)
only few mistakes (1-2)
some mistakes (3-4)
some mistakes (5)
very poor (more than five)
very good control of
punctuation rules (0-1-2)
limited control of punctuation
rules
(3-4)
limited control of punctuation
rules
(5)
no control of punctuation rules
(more than five)
Fully or sufficiently satisfies all or
most of the requirements of the
task and has an appropriate title and
format of the task
25 – 21 p
Sequences information and ideas
perfectly using advanced&academic
appropriate, correct transitions
(initially, moreover,etc.or manages
all aspects of cohesion skillfully
which causes no distraction for the
reader
Capitalization (2pts)
Hand-writing (1pts)


In case of memorization, paper will not be evaluated!
In case of the usage of fewer words than expected, paper will be graded - 5 p for the writing score.
without mistake (0)
0p
10 – 6 p
some mistakes
(1-2-3-4-5)
very neat and legible hand-writing
Can not use sentence forms except
in memorized phrases or can not
use sentence forms at all
very poor
(more than five)
illegible hand-writing
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 51 / 56
EK 3. PORTFOLYO KENDİNİ DEĞERLENDİRME FORMU
SELF EVALUATION FORM for PORTFOLIO
Name:
Class:
Date:
1. (2 points) This portfolio was useful / unuseful for my English because……..
2. (1 points) When I look back at the portfolio, the topic I enjoyed the most was …..
3. (1 point) The most difficult topic of the portfolio was…….
4.
(2 points) I was successful/good at ………….
5. (1 point) I would assess my work on this portfolio as outstanding / good / fair / weak.
6. (2 points) One thing I need to improve in my writing is ………..
7. (1 points) One goal I would like to focus on to improve my English in the future is………
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 52 / 56
EK 4. ÖRNEK PROJE (PORTFOLYO) TAKİP TABLOSU
(Toplam: 10 puan)
1. Taslak (Toplam: 2 puan)
2. Taslak (Toplam: 8 puan)
Teslim zamanı:
Teslim edilmedi
0
Student
Geç teslim edildi
1
ID
Name
Lastname
000001
Ali Çokyazar
Teslim zamanı:
Teslim edilen yazıların niteliklerindeki gelişme:
Zamanında teslim edildi Teslim edilmedi Geç teslim edildi Zamanında teslim edildi Gelişme yok.
2
0
1
2
0
Unit 1.4
Unit 2.4
Unit 5.4
Unit
9.4
Unit 6.4
R&W
Unit 6
Az gelişme var
2
R&W
Unit 10
1st
2nd
1st
2nd
1st
2nd
1st
2nd
1st
2nd
1st
2nd
1st
2nd
2
8
2
6
2
8
2
7
2
8
2
6
2
8
Reading-Writing
Main Course kitabında belirtilen ünitelerdeki Writing görevleri
kitaplarındaki Writing
görevleri
Biraz gelişme var
4
Önemli derecede gelişme var
6
Short
Pres. 1
Short
Pres. 2
Self-Review
TOPLAM
6
8
8
87
Portfolyo
Dönem içinde yapılan
kendini
kısa süreli sunumlar
değerlendirme
formu
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 53 / 56
EK 5. İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) BAŞVURU FORMU
İYSF-I
T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) BAŞVURU FORMU
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS), Hazırlık Programı zorunlu olan birimlere yeni kayıt yaptıran
öğrencilerin hem hazırlık programından muafiyetlerini hem de yabancı dil seviyelerini belirlemek
için uygulanan bir sınavdır. Bu öğrencilerin güz dönemi başında yapılan sınava katılması
gerekmektedir.*
İYS, ayrıca, hazırlık programını tamamlayamayan eski hazırlık programı öğrencilerinin
mezuniyetlerinden önce hazırlıktan başarılı olabilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır.*
Sınava katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz!
AD, SOYAD
:
TC KİMLİK NO
:
ÖĞRENCİ NO
:
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO
KONSERVATUVAR
:
BÖLÜM/PROGRAM
:
SINAV TARİHİ
: 10 Eylül 2014
SINAV SAATİ
: Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında ilan edilecek.
SINAV YERLERİ
: İYS Sınavı YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU birimlerinde (Söke - Aydın Nazilli) yapılacaktır fakat bazı birimlerde sınav saati değişebilir. En güncel sınav saati ve yerini öğrenmek için
Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasını (http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller/) takip ediniz.
10 Eylül 2014 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına katılmak;
İSTİYORUM
/
İSTEMİYORUM
□
□
Tarih
:…………………
UYARILAR
1. İYS için son kayıt tarihi 5 EYLÜL 2014’dür. Bu tarihten sonra yapılan sınava giriş başvuruları kabul edilmez.
2. Sınava girecek öğrencilerin yanlarında nüfus cüzdanlarını bulundurmaları zorunludur.
3. İYS’ye katılmak istemeyen ya da katılamayan öğrenciler, otomatik olarak Başlangıç Düzeyi’ndeki Yabancı Dil
Hazırlık Sınıfına kaydedilirler.
4. Yeterlik Sınavı ücretsizdir.
5. Kayıtlı olduğunuz birimler için Hazırlık Programının zorunu olup olmadığını Yabancı Diller Yüksekokulu web
sitesinden öğrenebilirsiniz.
6. * İYS ve eşdeğerliği tanınan sınavlar hakkında daha detaylı bilgiyi Yüksekokulumuzun web sayfasından
edinebilirsiniz.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 54 / 56
EK 6.ZORUNLU YABANCI DİL DERSLERİ MUAFİYET SINAVI BAŞVURU FORMU
ZYDF-I
T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
ZORUNLU YABANCI DİL DERSLERİ MUAFİYET SINAVI BAŞVURU FORMU
Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı, Hazırlık Programı zorunlu OLMAYAN öğrencilerin almaları
gereken ve zorunlu Yabancı Dil I ve II derslerinden muafiyetlerini belirlemek için uygulanan bir sınavdır.
Sınava katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz!
AD, SOYAD
:
YABANCI DİL
TC KİMLİK NO
:
İNGİLİZCE
ÖĞRENCİ NO
:
ALMANCA
□
□
□
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/
FRANSIZCA
KONSERVATUVAR
:
BÖLÜM/PROGRAM
:
SINAV TARİHİ
: 10 Eylül 2014
SINAV SAATİ
: 10:00
SINAV YERLERİ
: Zorunlu Yabancı Dil Dersleri için yapılacak olan Muafiyet Sınavının yerini
öğrenmek için Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasını (http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller/)
takip ediniz.
10 Eylül 2014 tarihinde Zorunlu Yabancı Dil Dersleri için yapılacak olan İngilizce Muafiyet
Sınavına katılmak;
İSTİYORUM
/
İSTEMİYORUM
□
□
Tarih
:…………………
UYARILAR
1. Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı için son kayıt tarihi 5 EYLÜL 2014’dür. Bu tarihten sonra yapılan
sınava giriş başvuruları kabul edilmez.
2. Sınava girecek öğrencilerin yanlarında nüfus cüzdanlarını bulundurmaları zorunludur.
3. Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Yeterlik Sınavına katılmayan ya da katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı
yapılmaz.
4. Kayıtlı olduğunuz birimler için Hazırlık Programının zorunu olup olmadığını Yabancı Diller Yüksekokulu web
sitesinden öğrenebilirsiniz.
5. Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı ücretsizdir.
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 55 / 56
EK 7. İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI BAŞVURU FORMU
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI BAŞVURU FORMU
İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı: Zorunlu hazırlık sınıfı OLMAYAN programlara yeni kayıtlı öğrenciler için
İngilizce hazırlık eğitimi talebe bağlıdır. Zorunlu hazırlık sınıfı OLMAYAN programlara ilk defa kayıt yaptıran ve
hazırlık sınıfına devam etmek isteyen öğrencilerin, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından güz dönemi başında
düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS) girmeleri gerekmektedir. Bu öğrenciler hazırlık sınıflarında yeterli
kapasite olması durumunda hazırlık sınıfına yerleştirilirler.
İYS sınavına katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz!
AD, SOYAD
:
ÖĞRENCİ NO
:
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/
MYO/KONSERVATUVAR
:
BÖLÜM/PROGRAM
:
İsteğe bağlı olarak İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFINDA öğrenim görmek istiyor musunuz?
EVET
□
/
HAYIR
□
İYS SINAV TARİHİ : 10 Eylül 2014
İYS SINAV SAATİ : Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında ilan edilecek.
İYS SINAV YERLERİ : İYS Sınavı YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU birimlerinde (Söke - Aydın - Nazilli) yapılacaktır
fakat bazı birimlerde sınav saati değişebilir. En güncel sınav saati ve yerini öğrenmek için Yabancı Diller
Yüksekokulu web sayfasını takip ediniz. (http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller/)
İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim görmek için İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS) girmem
gerektiğini anladım ve sınava;
GİRECEĞİM
/ GİRMEYECEĞİM
□
□
UYARILAR
1- Bu başvuru formu dilekçe yerine geçer.
2- İsteğe bağlı olarak Hazırlık Sınıfı öğrenimi alacak öğrenciler Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabidirler.
3- İYS için son kayıt tarihi 5 EYLÜL 2014’dür. Bu tarihten sonra yapılan sınava giriş başvuruları kabul edilmez.
4- Sınava girecek öğrencilerin yanlarında nüfus cüzdanlarını bulundurmaları zorunludur.
5- İYS’ye katılmak istemeyen ya da katılamayan öğrenciler, otomatik olarak Başlangıç Düzeyi’ndeki Yabancı Dil Hazırlık
Sınıfına kaydedilirler.
6- Yeterlik Sınavı ücretsizdir
7- Kayıtlı olduğunuz birimler için Hazırlık Programının zorunu olup olmadığını Yabancı Diller Yüksekokulu web
sitesinden öğrenebilirsiniz.
8- İYS ve eşdeğerliği tanınan sınavlar hakkında daha detaylı bilgiyi Yüksekokulumuzun web sitesinden edinebilirsiniz.
Tarih
:…………………
İmza
:
İçindekiler Sayfasına Dön
Sayfa 56 / 56
EK 8. ÖĞRENCİ SORUŞTURMASI SONUÇ FORMU
T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
............................(1)
Sayı : :B.30.2.ADÜ.0………………/Konu: Soruşturma sonucu
AYDIN
/
/ 20
Sayın ..................................................
....................................................... (2)
Hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonunda düzenlenen dosyanın incelenmesinden
“.................................................................................................................................................................
”(3)
suretiyle Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin .........../.............. (4)
maddesinde yazılı “..............................................................................................”(5) disiplin suçunu
işlediğiniz anlaşıldığından “.......................”(6) cezası ile cezalandırılmanız gerekmekte ise de; daha
önce disiplin cezası almadığınız ve Yönetmeliğin 30. maddesinde yazılı haller dikkate alınarak daha
hafif nitelikteki “.......................................”(7) cezası ile cezalandırılmanız uygun görülmüştür.
Bundan sonra disiplin hükümlerine titizlikle uymanızı, aksi halde hakkınızda yine sözü edilen
Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağına, bu cezaya karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde idari yargı yoluna başvurabileceğinize bilginizi rica ederim.
................................................
...........................................(8)
Download

Öğrenci El Kitabı - Akademik Birimler