ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1. Mezuniyet Belgesi; Yüksek Lisans programı için müracaat edenlerden Lisans, Doktora programı içini müracaat edenlerden
Yüksek Lisans Belgesi.
2. Dilekçe; İlgili Enstitü Müdürlüğünden ve/veya web sitesinden temin edilecek form dilekçe.
3.
Fotoğraf; İki (2) adet vesikalık fotoğraf.
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
Transkript; Dersler ve notların dökümü ile mezuniyet başarı notunu gösteren onaylı belge.
5. ALES, TUS ve Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
Başvuru koşulları ve Değerlendirme Tablosu
Başvuru Koşulu
Ölçüt
ALES Puanı
(ALES Sınav sonuçları
3 yıl geçerlidir.)
Yabancı Dil Sınavı
Puanı
Yüksek Lisans
Doktora
 55 (ilgili puan türünde)
 55 (ilgili puan türünde)
 Konservatuvar/Müzik Anasanat Dalı ve  Sanatta Yeterlik Programları için ALES
Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Lisans
belgesi aranmaz.
Programları için ALES belgesi aranmaz
 Yabancı uyruklu adaylar için Yüksek lisans ve
 Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında
Doktora ALES belgesi ve uluslararası alanda
ALES aranmaz.
geçerli belgeler (GRE, GMAT) geçerli olup
puan şartı aranmamaktadır. (İlahiyat Fakültesi
 Yabancı uyruklu adaylar için ALES belgesi
Bölümleri
için
ALES
Belgesi
ve uluslararası alanda geçerli belgeler
aranmamaktadır.)
(GRE, GMAT) geçerli olup puan şartı
aranmamaktadır.(İlahiyat
Fakültesi
Bölümleri
için
ALES
Belgesi
aranmamaktadır.)
YDS≥50
ÜDS≥50
KPDS≥50
UÜDS≥50
TOEFL IBT ≥60
Değerlendirme
Ağırlığı
%50
YDS≥55
ÜDS≥55
KPDS≥55
TOEFL IBT ≥66

Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen Yabancı Diller geçerlidir. (İngilizce, Fransızca,
Almanca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca Çince, Japonca,Arapça ve Farsça)

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuruda bulunacak Yabancı Uyruklu adaylardan
Türkçe bildiklerine dair C1 seviyeli TÖMER Belgesi, (Türkiye’de eğitim görenler hariç)
Lisans/Yüksek Lisans 
Not Ortalaması

Tüm Programlar İçin
%20
Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans ve Doktora adayları için
% 25

Tüm Programlar İçin
%30

Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans ve Doktora adayları için
% 25
Mülakat Notu
BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ
ALES Puanı
Yetenek
% 50
-
Program Adı
Mezuniyet Notu Mülakat Notu
Yüksek Lisans ve Doktora Programları İçin
% 20
% 30
Tezsiz Yüksek Lisans Programları için
%50
% 50
Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans ve Doktora
% 50
% 25
% 25
adayları için
Yabancı Uyruklu İlahiyat Yüksek Lisans ve
%50
%50
Doktora adayları için
Konservatuvar/Müzik ve Güzel Sanatlar
%50
%25
%25
(Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik)
Adaylar değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır. Eşitlik durumda ALES Puanına bakılır
ve en yüksek puanlı adaylardan başlanarak kontenjana göre yerleştirilirler. Yüksek Lisansta Genel başarı notu 65 puanın
altında, Doktora Programlarında Genel Başarı notu 70 puanın altında olan adaylar (Yabancı Uyruklu adaylar hariç) başarısız
sayılır. Konservatuvar Müzik Yaylı Çalgılar Sanatta Yeterlik Programı için genel başarı notu 70 puanın altında olan adaylar
başarısız sayılır.
Konservatuvar Müzik Anasanat Dalında mülakattan yüksek lisans ve sanatta yeterlikte en az 100/70 alınması zorunludur.
Yüksek lisans başvurularında lisans mezuniyet notunun en az 70 olması, sanatta yeterlik başvurularında yüksek lisans
mezuniyet notunun 75 olması gerekmektedir.
İlahiyat Fakültesi Anabilim Dallarına alınacak Yabancı Uyruklu adaylar için Yüksek Lisansta Genel Başarı notu enaz 60
Doktorada enaz 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
BAŞVURU TARİHİ
MÜLAKAT
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
KESİN KAYIT TARİHİ
YEDEKLERİN İLANI VE KAYIT TARİHİ
SINAV SAATİ
TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA
03-04 Eylül 2014
05 Eylül 2014
08 Eylül 2014
08-09 Eylül 2014
10 Eylül 2014
10:00
Download

2014-2015 Ä°stenen Belgeler