İPEK ÜNİVERSİTESİ
HAZIRLIK OKULU
2014-2015 AKADEMİK YILI
İNGİLİZCE DÜZEY BELİRLEME SINAVI VE İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (IPEX) İLE İLGİLİ
DUYURU
İpek Üniversitesi Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen İngilizce Düzey Belirleme Sınavı ve İngilizce
Yeterlik Sınavı (IPEX) aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
SINAV
DÜZEY BELİRLEME SINAVI
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (IPEX)
TARİH
29.09.2014
30.09.2014
SAAT
11.00-11.50
10.00-16.30
2014-2015 akademik yılında üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz ile bulunduğu
düzeyden daha üst düzeyde bir kurda İngilizce Hazırlık Programına devam edebilmek için şu andaki
düzeyini belirlemek isteyen 2013 girişli tüm öğrencilerimizin Düzey Belirleme Sınavına girmek
amacıyla 29.09.2014 Pazartesi 09.00-09.30 saatleri arasında Hazırlık Okulu danışma ve güvenlik
masasından sınav giriş kartlarını almaları, her iki sınava gelirken bu kartları getirmeleri ve yanlarında
kurşun kalem, silgi ve resimli bir kimlik belgesi veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir.
Düzey Belirleme Sınavında, en üst iki düzey olan B2 ve C düzeylerine yerleşen 2014 girişli
öğrencilerimiz, ertesi gün yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavına girme hakkına sahip olacaktır. 2013
girişli öğrencilerimizin önce Düzey Belirleme Sınavına girmeleri ve bu sınav sonucuna göre ertesi gün
yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavına girmeleri önerilir. Düzey Belirleme Sınavına girmeyen 2014 girişli
öğrenciler, bu sınavdan sıfır puan alır ve Başlangıç (A1) düzeyindeki sınıflara yerleştirilir. Bu sınava
girmeyen 2013 girişli öğrencilerimiz ise İngilizce hazırlık programında en son bulundukları düzeydeki
sınıflara yerleştirilirler. Dersler başladıktan sonra aynı düzeyde sınıf değişikliği yapılmaz.
Yeterlik sınavında başarı puanı % 65'tir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne kabul edilen öğrenciler için
ise başarı puanı % 75'tir. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programından
muaf olurlar ve kabul edildikleri bölümde öğrenime başlarlar.
Düzey Belirleme Sınavı sonuçları aynı gün içinde, İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları ise 02.10.2014
tarihinde Hazırlık Okulu web sayfasının Duyurular bölümünde ilan edilecektir.
Sınavların içeriğiyle ilgili ayrıntılı bilgilere Hazırlık Okulu web sayfasından ulaşabilirsiniz.
Download

ipek üniversitesi hazırlık okulu 2014