TED ALİAĞA KOLEJİ
ORTAOKULA GEÇİŞ BAŞARI BURSU SINAVI ESASLARI
Sınav Başvurusu : 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 5. sınıfa devam edecek, İzmir ilinde ikamet eden
ve okulumuzda okumak isteyen 4. sınıf öğrencileri sınava başvurabilir.
Başvurular, www.tedaliaga.k12.tr web adresimiz üzerinden 16 Mart 2015 Pazartesi -20 Mart 2015
Cuma tarihleri arasında online olarak veya okulumuzdan da yapılabilir.
Sınavın Yeri
: TED Aliağa Koleji Vakfı Özel İlkokulu
Tarih-Saati
: 22 Mart 2015 Pazar günü saat 10.00’da tek oturumda yapılacaktır.
Sınav günü öğrenci, nüfus cüzdanı, 1 adet fotoğraf ve okulundan alacağı onaylı öğrenci belgesi ile en
geç saat 09:30 da okulumuzda hazır bulunacaktır.
Sınavın Uygulanması:
a. 5. Sınıf öğrenci adayları için uygulanacak sınavda Türkçe, Matematik, İngilizce derslerinden çoktan
seçmeli 20’şer, soru sorulacaktır. Sınav süresi 100 dakikadır.
b. Sınav puanı hesaplanırken İngilizce testi puanlamaya dahil edilmeyecektir.
c. Sınav sonucu doğru yanıtlar üzerinden hesaplanacaktır. Yanlışlar doğruları eksiltmeyecektir. Ancak
soruların ağırlıkları farklı olacaktır (Her soru 1 puan değildir ). Öğrencinin doğru yaptığı “zor
soru”lar daha fazla puan almasını sağlayacaktır.
d. Sınav sonucu, ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme
işlemi sonunda elde edilecek ve öğrencilere 500-100 puan aralığında bir puan verilecektir.
e. Tek tür kitapçık olacaktır.
f. Sınav soruları müfredat kapsamında 4. Sınıf kazanım/becerilerine uygun olacaktır. Bu anlamda
öğrencilerin görmediği konu/ünite vs. olmayacaktır. Ancak sınav, alışıla geldikten farklı olarak,
beceri temelli ve okul öğrenmelerini yaşama yansıtabilme öğelerini ölçen özelliktedir.
g. Sınavın ilk 20 dakikasına kadar gelen öğrenciler sınava kabul edilecek; bu öğrencilere ek süre
verilmeyecektir.
h. Sınav başladıktan sonra ilk 40 ( kırk ) dakika ve son 10 (on) dakika içerisinde sınav salonundan
çıkılmayacaktır.
i. Sınavda kurşun kalem kullanılacaktır.
j. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi
elektronik iletişim araçları yanında bulunduran veya kullananların sınavı tutanak tutularak geçersiz
sayılacaktır.
k. Öğrenciler, salon görevlileri tarafından, kimlik ve öğrenci belgeleri kontrol edildikten sonra
yoklama listesindeki sıraya göre belirlenmiş olan yerlere yerleştirilirler.
l. Öğrenciler, cevap kâğıdına T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve sınıf bilgilerini kodlayacaktır.
Sınav Sonuçlarının Açıklanması: 1 Nisan 2015 Çarşamba günü açıklanacaktır.
BURSLAR
Kontenjana göre % 40 - %10 arasında burs verilecektir.
Burs Devamlılığı: Öğrencinin,
- yıl sonu başarı puanı 90 puan altına düşmesi,
- disiplin cezası alması, (Uyarı, Kınama)
- mazeretsiz 10 gün ve üzerinde devamsızlık yapması durumunda bir sonraki yıl burstan
yararlanamayacaktır, ancak başarı ortalaması 90’ ın üstüne çıktığı yıl bursu tekrar hak edecektir.
Petkim Site 1 35801 Aliağa / İZMİR
Tel : (232) 6168282 / Fax : (232) 6166085
[email protected] / www.tedaliaga.k12.tr
www.facebook.com/tedaliagakoleji / www.twitter.com/tedaliagakoleji
Download

TED ALİAĞA KOLEJİ