SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA
BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLARI
2014-2015 ÖĞRETİM YILI (EK KONTENJAN)
Adayların Seçimi;
YÖK’ün 12.11.2014 tarihli ilanında belirtilen 450 kişilik ek kontenjana istinaden öğrenci
alımı yapılacaktır.
Öğrenci Alımında uygulanacak kriterler;
4.Sınıf öğrencilerimiz için;
1- Öğrencilerin Genel Akademik Not Ortalaması (transkript ortalaması)
2- Not ortalaması eşitliği halinde Üniversiteye Not Giriş puanı yüksek olana öncelik
verilecektir.
Mezun Öğrenciler için;
1- Öğrencilerin Genel Akademik Not Ortalaması (transkript ortalaması)
2- Not ortalaması eşitliği halinde mezuniyet tarihi daha eski olana öncelik verilecektir.
3- Hem akademik not ortalaması hem de mezuniyet tarihi aynı olması durumunda
üniversiteye giriş puanı yüksek olana öncelik verilecektir.
Programlara müracaat edenlerin sıralamasında 4’lük not sistemi esas alınacaktır. 100’lük not
sistemiyle mezun olan öğrenciler kendi üniversitelerinden not dönüşüm tablosu getirmemeleri
halinde YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
Kontenjanların dağılımı, YÖK’ün Selçuk Üniversitesine verdiği kontenjan 450 kişi ile
sınırlıdır.
6 kişi bir önceki alımlarda kayıt sildirdiği için Pedagojik Formasyon yürütme
kurulunun toplantısı sonucunda 450 kişilik kontenjana eklenmiştir. Toplam kontenjan
456 olmuştur.
Üniversitemizin son sınıf öğrencilerine toplam kontenjanın %75’i (343 kişi) ayrılmıştır. Kalan
% 25’ lik (113 kişi) kısım lisans mezunlarına ayrılmıştır.
Kayıtlar ve Programın başlatılması
BAŞVURU ONLİNE YAPILACAKTIR. 01.12.2014 günü Saat 17.00’ye kadar devam
edecektir. Online başvurusunda eksik veya yanlış bilgi olması halinde, öğrenci kesin
kayıt hakkı kazansa bile kaydı geçersiz sayılacaktır. Belirtilen süre içinde online
başvuruda bulunmayan adaylar hiçbir hak iddia edemez.
Programa;
1- Halen Selçuk Üniversitesinde 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyıl itibari ile
okuyan 4. Sınıf öğrencileri başvurabilir.(%75’ lik Kısım)
2- Lisans Öğretimini tamamlamış mezun adaylar başvurabilir.(%25’ lik kısım)
Kabul edilenlerin ilanı
Programa kabul edilenler 02.12.2014 günü saat 17.00’de internet sayfamızdan ilan edilecektir.
Telefonla bilgi verilmeyecektir.
Kayıt ücretini yatıran adaylar kayıtlarını yaptırmazsa ve/veya kayıtlarını sildirdiği takdirde
kayıt ücreti iade edilmeyecektir.
Bir bölüme yeterli başvuru olmaması halinde kalan kontenjan(lar) diğer bölümlere
aktarılacaktır.
KESİN KAYITLAR
Programa kabul edilen adaylar için kesin kayıtlar 03.12.2014 saat 13.30’da başlayacak ve
05.12.2014 saat 17.00’de tamamlanacaktır.
Kayıtlar ŞAHSEN veya Noter vekaleti ile yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
Kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını
kaybetmiş olacaklardır.
Kayıt Yeri: Kesin kayıtlar Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Eski BESYO
Binası Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü 1. Kat Selçuklu KONYA
YEDEK KAYITLAR
Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt yaptırmadığı takdirde boş kalan kontenjanlar için
yedek ilanı verilecektir. Toplam 3 kez yedek ilanı yapılacaktır.
3.yedek kayıt sonuncunda Boş kalan kontenjanlara yine üniversitemiz pedagojik formasyon
eğitimi kontenjanlarına online başvuru yapmış adaylar içerisinden, belirtilen gün ve saatler
arasında şahsen kayıt alınacak, eğer aynı kontenjana aynı anda fazla başvuru olursa,
akademik not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Bu şekilde de dolmayan
kontenjan kalırsa tekrardan ilana çıkılmayacaktır.
Derslerin Başlaması
1.Dönem Dersler 03.01.2015 tarihinde başlatılacaktır.
Dersler hafta sonları ve gerekirse hafta içi 17:00 den sonra yapılacaktır.
Ders Programı ve akademik takvim kayıtlardan sonra ilan edilecektir.
Kesin Kayıtta sırasında istenilen belgeler
4. sınıflar için;
1- 4. Sınıf Öğrencileri için 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında alınmış
öğrencinin 4. Sınıf olduğunu gösteren güncel öğrenci belgesi.
2- 4. Sınıf Öğrencileri için 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında alınmış
güncel not dökümü belgesi. (Sosyoloji Bölümü transkript ve En az 16 Kredi Felsefe,
16 Kredi Psikoloji, 8 Kredi Mantık dersi aldığını gösterir belge ile başvurabilir.)
3- 2 Adet vesikalık fotoğraf.
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
5- 1000 TL.’lik banka dekontu. Pedagojik formasyon ücreti toplam 2000 TL. olup, iki
eşit taksitte ödenecektir. İlk taksit, kesin kayıt esnasında yatırılacak olup, dekontu
Koordinatörlüğümüze kayıt esnasında teslim edilecektir. İkinci taksit, daha sonra ilan
edilecek tarihlerde yatırılacaktır.
6- Üniversite Giriş Puanını gösteren belge. ÖSYM sonuç bildirim adresinden alınabilir.
7- Dilekçe (Koordinatörlüğümüz tarafından verilecektir.)
Mezun Öğrenciler için;
1- Mezun Adaylar için Lisans diplomasının onaylı (Aslı Gibidir) fotokopisi.
(Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt
sırasında belgelendirilmelidir).
2- 4’lük sistemde Onaylı Not Dökümü (Transkript) belgesi (Aslı veya aslı gibidir).
(Sosyoloji Bölümü transkript ve En az 16 Kredi Felsefe, 16 Kredi Psikoloji, 8 Kredi
Mantık dersi aldığını gösterir belge ile başvurabilir.)
3- 2 Adet vesikalık fotoğraf.
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
5- 1000 TL.’lik banka dekontu. Pedagojik formasyon ücreti toplam 2000 TL. olup, iki
eşit taksitte ödenecektir. İlk taksit, kesin kayıt esnasında yatırılacak olup, dekontu
Koordinatörlüğümüze kayıt esnasında teslim edilecektir. İkinci taksit, daha sonra ilan
edilecek tarihlerde yatırılacaktır.
6- Üniversite Giriş Puanını gösteren belge. ÖSYM sonuç bildirim adresinden alınabilir.
7- Dilekçe (Koordinatörlüğümüz tarafından verilecektir.)
AÇILACAK BÖLÜMLER VE KONTENJANLAR
Selçuk Üniversitesi
4. Sınıf Öğrencileri (%75)
Mezunlar
(%25)
SN
BÖLÜM
1
ALMAN DİLİ
15
5
2
ARAP DİLİ
23
7
3
SANAT TARİHİ
12
4
4
İNGİLİZ DİLİ
23
7
5
FİZİK
8
2
6
TÜRK DİLİ
111
38
7
SOSYOLOJİ
15
5
8
TARİH
15
5
9
MATEMATİK
38
12
10
KİMYA
8
2
11
BİYOLOJİ
8
2
12
SAĞLIK
8
4
13
GÜZEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
8
4
14
MÜZİK
8
2
15
İLETİŞİM(MEB in 80 sayılı çizelgesinde
25,66 sıranodaki bölümler başvurabilir.)
15
5
16
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
8
2
17
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
8
2
18
MUHASEBE VE FİNANSMAN
3
1
19
KONAKLAMA VE SEYAHAT
HİZMETLERİ
5
2
20
HALKLA İLİŞKİLER,
ORGANİZASYON HİZMETLERİ
4
2
343
113
TOPLAM (456)
Yukarıdaki programlara hangi bölümlerin başvurabileceğini görmek için MEB’ in 80 sayılı
çizelgesine bakınız. Linki aşağıdadır.
http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/10093949_9_cizelgeveesaslar.pdf
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Dersleri
Dersler
Eğitim Bilimine Giriş
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
Gelişim Psikolojisi
Rehberlik
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Öğretmenlik Uygulaması
Teori
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Uygulama
-
2
2
6
Kredi
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ ONLİNE BAŞVURUSU
İÇİN TIKLAYINIZ.
MEZUN ÖĞRENCİLER ONLİNE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU GÜNCELLEME
Download

selçuk üniversitesi pedagojik formasyon eğitimi sertifika