2014-2015 TEMEL EĞİTİMDEN
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG)
1
TÜRKİYE’DE
SINAV SİSTEMİ
• 1997-2004 Yılları Arasında Liselere Geçiş Sistemi (LGS)
• 2005-2008 Yılları Arasında Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS)
• 2009-2012 Yılları Arasında Ortaöğretime Geçiş Sisteminin bir parçası olan
SBS
• 2010-2011
Eğitim
öğretim
yılında
6
ncı
sınıftan
başlamak
üzere
Ortaöğretime Öğrenci Yerleştirme Sistemi çerçevesinde uygulanan SBS
• 2013-2014 Öğretim yılında 8 inci sınıftan başlamak üzere Ortaöğretime
Geçiş Uygulaması kapsamında Ortak Sınavlar (TEOG)
ORTAK SINAVLAR
Ortaokulların 8. sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve
teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılâp
tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil dersleri için
dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan
derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden
ikincisi olmak üzere, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem ortak sınavlar
yapılacaktır.
2014-2015 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK
SINAVLARI
E-KILAVUZU
TEOG
2014 -2015 TEOG ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ
Sınıf
Dönem
Sınav Tarihleri
Mazeret Sınavı Tarihleri
8.
sınıf
I.
Dönem
26-27
13-14 Aralık 2014
Kasım 2014
8.
sınıf
II.
Dönem
29-30 Nisan
2015
16-17 Mayıs
2015
Sınav Sonuçlarının İlanı
Ocak 2015
Haziran 2015
5
2014-2015 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK
SINAVLARI
E-KILAVUZU
TEOG
1. TEOG ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMU
BAŞLAMA SAATİ
SORU SAYISI
SÜRESİ
Türkçe
09.00
20
40 DAKİKA
Matematik
10.10
20
40 DAKİKA
Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi
11.20
20
40 DAKİKA
DERS ADI
6
2014-2015 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK
SINAVLARI
E-KILAVUZU
TEOG
1. TEOG ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMU
BAŞLAMA
SAATİ
SORU SAYISI
SÜRESİ
Fen ve Teknoloji
09.00
20
40 DAKİKA
T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük
10.10
20
40 DAKİKA
Yabancı Dil
11.20
20
40 DAKİKA
DERS ADI
7
TEOG
Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde olağanüstü
haller ve özel durumlar dışında Türkiye saatiyle
09.00, 10.10 ve 11.20’de başlayacak ve aynı
anda yapılacaktır.
8
TEOG
Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde,
her sınav günü üç olmak üzere, iki günde altı oturum
halinde yapılacaktır.
!!! Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders
yapılmayacaktır.
9
TEOG
!!! Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar
dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava
alınacaklardır.
!!! Ortak sınavlar ile ilgili tüm iş ve işlemler e-Okul
sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
10
TEOG
 !!! Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru
sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru
cevap sayısını etkilemeyecektir.
11
TEOG
• *Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “ilköğretim
kurumları yönetmeliği 38 inci maddesi” nde belirtilen hükümler
çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara
bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine
bildirilecektir.
• *Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için
Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı
yapılacaktır.
• *Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına
alınmayacaktır.
12
TEOG
*Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan, öğrencilerin
durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve
ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi
tam olarak alınacaktır.
13
TEOG
• !!! Sınavlarda görevlendirilecek öğretmenler, kendi okullarından
farklı bir okulda görevlendirileceklerdir.
• *Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8.
sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime
yerleştirmeye esas puanı ile değerlendirilecektir.
14
TEOG
ORTAK SINAVLARA GİRMEK İÇİN
BAŞVURU İŞLEMLERİ
a. 8. sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır.
b. E-okul sistemine kayıtlı 8. sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için
başvuru yapmayacaklardır.
c. 8. sınıf öğrencileri ayrıca 2014-2015 yılı PYBS’ye girmeyeceklerdir. Parasız
yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8. sınıf öğrencilerinin
başvuruları 2014-2015 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin
öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden
yapılacaktır.
15
TEOG
ORTAK SINAVLARA GİRİŞ YERİ
• *Olağanüstü haller ve özel durumlar dışında 8. sınıfta öğrenim gören her
öğrenci kendi okulunda sınava girecektir.
• *Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli
bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır.
•
• *Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi ise veli
bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınava
gireceğini görebilecektir.
16
TEOG
!!!!Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu
dışında özellikleri bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap
makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları
ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava
alınacaktır.
!!!Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı,
kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.
sınav
!!!Sınav esnasında ve sonrasında kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin
sınavları iptal edilecektir.
17
TEOG
• *Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra
numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme
yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır.
•
*Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda
uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik
torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru
kitapçıklarını dağıtacaktır.
18
TEOG
• *Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı
bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav
görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş
cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap
kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına
göre yazacak ve kodlayacaktır.
•
*Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakının öğrenciye ait olup olmadığını
kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol
ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini
isteyecektir.
19
TEOG
•
•
Öğrencilere ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit
kitapçık verilecektir.
Sınavlar arası dinlenme ve hazırlık süresi, öğrencilerimiz üzerinde oluşabilecek
sınav kaygısını, stresini engellemek amacıyla 30 dakika olacaktır.
•
Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde
gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre
verilmeyecektir.
•
Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınıflarından
çıkmayacak, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra isteyen öğrenci sınıftan
çıkabilecektir.
•
Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala hiç bir öğrenci sınıfından
çıkmayacak, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler hariç sınav tamamlanana
kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.
20
TEOG
* Özel okullarda bina sınav komisyonu, devlet okullarında görevli idarecilerden
oluşacaktır. Ancak her özel okulda çalışan üç idareci/öğretmen sınav günleri hem bina
sınav komisyonuna yardımcı olabilmek hem de e-okul sisteminden öğrenci bilgisine
ulaşabilmek için kendi okulunda bulunacaktır.
• Salon görevlileri ortak sınavlar kılavuzunun ek-2 de yer alan örneklerine uygun (sıraların
numaralandırılması, kitapçık türü dağıtımı) oturma düzeni oluşturacak ve bu düzeni
salon güvenlik poşetinden çıkan ‘ortak sınavlar sınıf oturma düzeni formu’na işleyerek
her bir ders sınavı için cevap kağıtlarıyla birlikte sınav güvenlik poşeti içerisine
koyacaktır.
• Öğrencilerin cevap kağıtlarında kitapçık türü bölümünün işaretlenip işaretlenmediği,
işaretlendiyse doğruluğu mutlaka salon görevlilerince kontrol edilecektir.
21
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
ORTAK SINAVLARIN
DEĞERLENDİRMESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
Ortak sınavlarda derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır;
ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ
Ders 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ
Ağırlık
Numarası
1
2
3
4
5
6
TOPLAM
Ders Adı
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Yabancı Dil
Katsayıları
4
4
4
2
2
2
18
22
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
ORTAK SINAVLARIN
DEĞERLENDİRMESİ
*Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde
hesaplanacaktır.
*Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.
*Her öğrencinin cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift
kontrol sistemiyle okutulacaktır.
*Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.
23
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
ORTAK SINAVLARININ PUAN
DEĞERLERİ
ILI
Ortak Sınavların Değerlendirmesinde Kullanılan Puanlamalar
Yıl Sonu Başarı Puanı
Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o
derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu
puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık
ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde
edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin
ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı
hesaplamasında da kullanılacaktır.
ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ 24
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
ORTAK SINAVLARININ PUAN
DEĞERLERİ
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı
Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan
puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından
elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi
suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama
700 tam puan üzerinden yapılacaktır.
25
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
ORTAK SINAVLARININ PUAN
DEĞERLERİ
Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puan
Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf
ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye
bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam
puan üzerinden yapılacaktır.
26
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
ORTAK SINAVLARININ PUAN
DEĞERLERİ
Ek Puan
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından
gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat
sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme
hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı
puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir.
27
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
ORTAK SINAVLARI
SONUÇLARI
Ortak Sınavların Tamamlanması
Sınav tamamlandıktan sonra Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup
ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün isteyen öğrenciye
verilecektir.
Ortak
sınav
sonuçları
için
öğrencilere
sınav
sonuç
belgesi
gönderilmeyecek olup, öğrenciler takvimde belirtilen tarihlerde eokul sisteminden sonuçlarını öğrenebileceklerdir.
28
ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
a-Sorulara ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların ve sonuçların
http://www.meb.gov.tr
(e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş)
takvim günü
içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden
elektronik
olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından interaktif hesap
aracılığıyla
elektronik ortamdan, yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi
tarafından T.C.
Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden
herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV
Dahil)
yatırılması gerekmektedir.
29
ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
c. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik
numarası belirtilmeyen,
banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler
dikkate alınmayacak
ve cevaplandırılmayacaktır.
d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
30
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
ORTAK SINAVLARININ PUAN
HESAPLARI
1* : ORTALAMA HESABI: Sınavlar ve ödevlerden alınan puanların
aritmetik ortalamasıdır.
ORT=(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5
Ortalama(Türkçe) = ( 75 + 85 + 70 + 75 ) / 4 = 76.2500
2*: AĞIRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders için hesaplanan
ortalamaların, o dersin haftalık ders saatine çarpımının, ders
saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir.
AORT=(ORTxDS)/Toplam Ders Saati
Ağırlıklı Ortalama(Türkçe) = ( 76.2500 x 5 ) / 28 = 13.6161
31
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
ORTAK SINAVLARININ PUAN
DEĞERLERİ
3* : YILSONU BAŞARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan
ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100
tam puan üzerinden yapılır.
Yılsonu Başarı Puanı=(1.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı + 2.Dönem
Ağırlıklı Ortalama Toplamı)/2
1. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 76.4137
2. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 80.0446
Yılsonu Başarı Puanı = ( 76.4137 + 80.0446 ) / 2 = 78.2292
32
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
ORTAK SINAVLARININ PUAN
DEĞERLERİ
AĞILIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI:
1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1)
OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen +
SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) /
100) x 700)
= ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700)
= 497.7778
2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2)
= ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700)
= 540.5556
33
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
ORTAK SINAVLARININ PUAN
DEĞERLERİ
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2
= (497.7778 + 540.5556 ) / 2
= 519.1667
8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı
78.2292
7.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı
68.9700
6.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı
75.8700
Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı
519.1667
Yerleştirmeye esas puan (YEP)
371.1179
34
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
ORTAK SINAVLARININ PUAN
DEĞERLERİ
Yerleştirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8
inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam
ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan
üzerinden yapılır.
Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2
(YEP) = (78.2292 + 68.9781 +
75.8759 + 519.1667 ) / 2
(YEP) = 371.1179
35
Rehberlik Birimi
36
Download

TEOG