SYS – SİSTEM YÖNETİMİ
BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK 2012
SYS – SİSTEM YÖNETİMİ
1.SYST00 – Sistem İşlemleri
Resim-1
Bu uygulama CANIAS sisteminde bulunan tüm işlemleri görüntülemek ve
herhangi bir uygulama tanımlamak amacı ile kullanılır. Herhangi bir uygulama
tanımlarken başlangıç diyaloğu ve modül ismi belirtilir. Bilinmesi gereken diğer
bir konuda her hangi bir uygulama tanımlandığı zaman geçerli olabilmesi için,
yani çalıştırılabilir olması için CANIAS sisteminden çıkıp tekrar bağlanmak
gerekir.
Yukarıdaki ekrandan daha önce tanımlanmış olan uygulamalar görülebilir,
değiştirilebilir, silinebilir ve yeni uygulamalar tanımlanabilir.(Resim-1)
Yeni (artı) butonuna bastığınızda aşağıdaki ekran açılır.(Resim-2)
Resim-2
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 1 / 23
Burada oluşturulacak olan uygulamanın adı belirlenir. CANIAS sisteminde
uygulama adları genel olarak 7 karakterden oluşur. İlk üç harfi modülün adının
kısaltmasından oluşmakta “T” harfi gelmekte(Transaction) ve son iki rakam da
uygulama numarasını göstermektedir. Örnek: MRPT01, BAST03, PURT05
Yukarıdaki onaylama butonuna basıldıktan sonra aşağıdaki ekran açılır.
(Resim-3)
Resim-3
Uygulama: Yeni tanımlanan yada değiştirilmek istenen uygulama adıdır.
Modül: Tanımlanan uygulamanın hangi modülde olduğu bilgidir.
Başlangıç diyaloğu: Uygulama çalıştırıldığında ilk açılacak diyalog adını ifade
eder.
Toplu işlem : CANIAS sisteminde uygulamalar üç şekilde çalıştırılabilir.
Birincisi menüye eklenir ve oradan çalıştırılır. İkincisi “İşlem aç” alanından
çalıştırılır. Üçüncü ise BATCH olarak çalıştırılabilir. Bir uygulama BATCH olarak
çalışırsa sistem bu kontrol kutusunu kontrol eder ve eğer bu kontrol kutusu
işaretlenmiş ise ekranda görülen “BatchCode” penceresine yazılmış olan KOD
çalıştırılır.
Workflow : Herhangi bir uygulamada kaydetme işlemi yapılırsa sistem bu
kontrol kutusuna bakar ve eğer bu kontrol kutusu işaretli ise “WorkBefore” ve
“WorkAfter” sayfalarında yazılmış olan kodlar
çalıştırılır. Burada “WorkBefore” kaydetme işlemi olmadan önce çalıştırılır.
“WorkAfter” ise kaydetme işlemi gerçekleştikten sonra çalıştırılır.
Açıklamalar : ekranda görülen tabloda uygulamaya ait farklı
açıklamalar girilir.
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
dillerde
Sayfa 2 / 23
SQL butonu ile “Dosya adı” alanında belirtilen klasör de yine belirtilen
isimde seçilen uygulamanın SCRIPT i oluşturulur. Daha sonra bu script alınıp
başka bir DATABASE de çalıştırıldığında o uygulama çalıştırılan DATABASE de
tanımlanmış olur ve yeniden girildiğinde kullanılabilir. “Doaya adı”
*C:\TMP\mrpTRANS.SQL şeklinde girilebilir. Burada ki * kullanıcının
makinesini ifade eder. Konulmadığı taktirde sistem SERVER daki TMP klasörünü
arar ve oraya mrpTRANS.SQL dosyasını oluşturur.
“Batch Mesajları Göster” BATCH olarak çalıştırılan uygulamalarda oluşan
mesajlar sistemde tutulmaktadır. Ekrandan uygulamayı seçip bu butona
basarsanız o uygulamayla ilgili mesajları gösteren ekran açılacaktır.
2.SYST01 – Sistem Blokeleri
Resim-4
CANIAS Sistemi, verileri tüm kullanıcıların aynı anda ulaşabildiği bir veri
bankasına kaydetmektedir. Bloke anahtarları kaydederek, her veri bankası
kaydının aynı anda sadece tek bir kullanıcı tarafından değiştirilmesini
sağlayabilirsiniz. Böylece veri mevcudiyetinin devamlılığı sağlanır. Sistem
yöneticisi, bloke anahtarlarını çözerek, istisna durumlarda bloke sistemini
aşabilir ve muhtemelen ortaya çıkacak hata durumlarını ortadan kaldırabilir.
Resim-5
Bloke mesajında; Bloke ile ilgili temel veri (Malzeme kartı, müşt./ted.
Kartı,satış belgesi vb.),hangi kullanıcı tarafından, hangi tarih ve saatte
blokelendiğinin bilgisini verir.
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 3 / 23
3.SYST02 – Sistem Mesajları
Sistem mesajları, sistem içerisindeki işlemler hakkında kullanıcıya bilgi
verir. CANIAS sistemi firmada kurulduğu anda, mesajlar standart olarak
yüklenmiştir. İhtiyaç halinde, bunları bir sistem tablosu üzerinden farklı dillerde
kaydedebilirsiniz.
Resim-6
Dil : Mesajların dil bazında aratılması amaçlıdır. Örneğin, bu alana 'T' harfinin
konulması halinde sistemde tanımlı tüm Türkçe mesajlar listeletilecektir.
Modül: Hangi işlem alanına ait mesajların aratılacağını gösterir.Örneğin bu
alana 'BUD' yazılması finans tabanlı mesajların aratılacağını belirtir.
Mesaj No : Mesaj numarasına göre aratma amaçlıdır.Arama amaçlı girilen no
ve bu numaradan büyük olan tüm mesajlar listelenir.
Mesaj: Aramak istediğimiz mesajın textini ifade eder.
“Ara” butonu ike yukarıdaki kriterlere uygun mesajlar ekrana listelenir.
"Kaydet" tuşu ile yeni bir mesaj kaydedilir. Dil, Mesaj Tanımı ve Numara, bir
sistem mesajını kesin olarak tanımlamaktadır. Dil, ilgili sistem mesajının giriş
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 4 / 23
ekranında seçilen hangi dilde belireceğini tanımlamaktadır.
Sistem mesajı metin altında beliren "%s" işareti, sistem tarafından
doldurulacak değişken metin parçalarını temsil eder, örneğin o anda işlenen
malzemenin malzeme numarası gibi.
“Kullanım” Listeden bir mesaj seçilip bu butona basılırsa seçilen mesajın kod
içinde nerelerde kullanıldığını gösteren ekran açılır.
“SQL” butonu ile sistemdeki mesajların başka sistemlere taşınması için bir
SCRIPT oluşturulur. Bu script belirtilen “Dosya Adı” alanında belirtilen
klasörerde oluşturulur. Oluşturulan bu script te her bir mesajın arasına bir
ayraç konması isteniyor ise bu ayraç “Ayraç” alanına girilir. Örnek olarak buraya
';' girilmesi durumunda oluşan scriptte her mesaj arasına noktalı virgül
konacaktır.
4.SYST03 – Sistem Kullanıcıları
CANIAS sisteminde sisteme giriş yapacak kullanıcıların tanımlandığı
uygulamadır. Bu uygulama ile yeni kullanıcılar tanımlanabilir, tanımlanmış olan
kullanıcıların bilgileri değiştirilebilir ve ya tanımlanmış kullanıcılar sistemden
silinebilir. Bu uygulamada tanımlanmış olan bir kullanıcıya yine bu uygulama
kullanılarak bazı haklar verebilir gerektiğindede bunları geri alabilirsiniz.
Resim-7
Yeni bir sistem kullanıcısı oluşturmak için artı butonuna basılır.(Doğru bir
şekilde doldurulması gereken alan sayısı fazla olduğundan benzer özellikteki bir
kullanıcıdan referans alınarak kullanıcı oluşturulması tavsiye edilir.)
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 5 / 23
Resim-8
Açılan Pop-up penceresinde yeni adı kısmı doldurulduktan sonra
onaylama butonuna basılır.
Resim-9
Tanımlanacak olan kullanıcıya ait Kullanıcı adı ve şifre girilir. Dummy
kullanıcı işaretlenmez ise sistem adres defterine kayıtlı kişi arar. Kontak no
alanından kayıtlı kişi seçilir ise bu kişiye ait ad,soyad,telefon,e-posta vb. bilgiler
otomatik olarak doldurulur.
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 6 / 23
4.1. Sistem
Kullanıcı profili: Tanımlanan kullanıcı bir profile dahil edilecekse buraya
profil(kullanıcı) adı girilir. Daha sonra bu profilde yapılacak olan değişiklik
profile ait tüm kullanıcılara yansıyacaktır.
Sistem dosya yolu: Kullanıcının hangi dosya yolunu kullanacağı bilgisi bu
alana girilir.
Tarih formatı : Değiştirmeyiniz !
Sunucu kontrol periyodu : Burada tanımlanan sürede sistem sunucuyu
kontrol eder.
Oturum sonlandırma süresi : Tanımlana sürede kullanıcı hiçbir işlem
gerçekleştirmez ise sistem tarafından atılır. “0” bırakılırsa sonsuz değerini
alır.İşlem yapmaz.
Max. oturum sayısı : Kullanıcının açabileceği max. oturum sayısını belirler.
”0” bırakılırsa kullanıcı, birden fazla oturum açma yetkisine sahip olur.
Hatalı giriş sayısı ve son başarılı giriş tarihi sistem tarafından otomatik
olarak bu ekrana düşer.
Kullanıcı Blokeli : Kullanıcı kaydının dondurulması gerektiği durumlarda
kullanılır. Kullanıcı sistemden kaldırılmaz, ama kullanıcı sisteme giriş yapamaz.
Şifre Değişikliği zorunlu , Şifre geçerlilik süresi : Şifre değişikliği zorunlu
olarak işaretlenirse altında belirtilen süre sonunda kullanıcı şifresinin
değişmesini zorunlu kılar.
Son şifre değişikliği tarihi : Sistem tarafından otomatik olarak güncellenir.
Sistem Teması: Buraya tema girilerek o kullanıcı için farklı ekran görünümleri
elde edilir. Sistem temaları SYST13 işleminde anlatılacaktır.
Kullanıcı menüsü: Buraya yazılan menü ismi o kullanıcı için geçerli menü
olaraktır. Menü tasarımı SYST08 işleminde anlatılacaktır.
Başlangıç işlemi: Buraya her hangibir uygulama adı yazıldığı zaman, o
kullanıcı sisteme bağlandığında o uygulama otomotik olarak açılır.
Bilgi mesajlarını göster: Bu kontrol kutusu işaretlenmediği durumda o
kullanıcı uygulamaları kullanırken hiçbir bilgi mesajını alamaz.
Uyarı mesajları: Bu kontrol kutusu işaretlenmediği durumda o kullanıcı
uygulamaları kullanırken hiçbir uyarı mesajını alamaz.
Trace durumu: Bu kontrol kutusu kapalı değil ise kullanıcının her yaptığı işlem
TRACE dosyasına yazılır.
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 7 / 23
4.2. Uygulama Hakları
Resim-10
Yukarıdaki
ekranda
kullanıcıların
hangi
uygulamaları
kullanabilecekleri
veya
hangi
uygulamaları
kullanamayacakları
tanımlanabilir.
Ekrandaki tablonun birinci satırında görülgüğü gibi %
girilmesi
o
kullanıcının
tüm
uygulamaları
kullanabileceği anlamına gelmektedir. Bir kullanıcının
sadece FIN ile ilgili işlemleri ve SYST01 ve BAST01
işlemlerini kullanması isteniyor ise ozaman %
girilmemeli ve FIN%(2) , SYST01(1), BAST01(1) birer
satır olarak
girilmelidir. Bu durumda o kullanıcı
sadece FIN ile başlayan işlemler ile birlikte SYST01 ve
BAST01 işlemlerini açabilecektir.(Resim-11)
Resim-11
Eğer bir kullanıcının tüm uygulamaları kullanmasını fakat sadece birkaç
uygulamayı kullanmamasını istiyorsak bu durumda, birinci satırda olduğu gibi
sadece % girilmeli ve kullanmaması gereken uygulamalar için yeni satırlar
açılarak FIN%! yazılmalıdır. Bu durumda kullanıcı tüm uygulamaları
kullanabilecek sadece FIN ile başlayan uygulamalara giremeyecektir.
Ekrandaki tabloda görülen DEVELOPMENT, DIALOG, TRACE, TRANSACTION
bilgileri de birer anlam taşımaktadır.
DEVELOPMENT: Kullanıcı geliştirme ortamını kullanabilir.
TRACE: Kullanıcı için CANIAS üst menüsünde
gelmektedir. Aksi halde kullanıcı anlık trace alamaz.
TRACE
seçeneği
açık
DIALOG: Tüm ekranların altı kısmında görülen diyalog adlarına tıklanınca
kontrol ekranının kullanılabilmesini sağlar.
TRANSACTION: Tüm ekranların altı kısmında görülen uygulama(Transaction)
adlarına tıklanınca kontrol ekranının kullanılabilmesini sağlar.
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 8 / 23
4.3. Dialog Hakları
Resim-12
Yukarıdaki ekran kullanılarak tanımlanmakta olan kullanıcıya istenilen
diyalog üzerindeki her bir obje için erişim hakkı verilebilir. Ekranda görülen
tabloya diyalog adları yazılarak detayına girilir ve diyalog üzerindeki her bir
objeyi o kullanıcı için inaktif yapabilir ya da tamamen gizleyebilirsiniz. Ekranda
görülen tabloya istenildiği kadar diyalog eklenebilir. Tablonun sağ tarafındaki
alanda ise o diyalogla ilgili detay ekranında verilen kısıtlamaların özeti
görülebilmektedir.
Resim-13
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 9 / 23
Diyalog üzerindeki alanlarda yetkilendirme verebilmek için önce tabloya
diyalog adı girilmeli sonrada o satır seçilerek “Detay” butonuna basılmalıdır. Bu
butona basıldığında yukarıda görülen ekran açılacaktır.
(Resim-13)
Yukarıdaki ekranı yorumlayacak olusak;
BTNERAY kullanıcısına BAST03D001 diyaloğunun yeni kayıt oluşturma
butonu (1,3) disabled yani inaktif duruma getirilmiştir,yazdırma butonu yani
print ise tamamen gizlenmiş olarak erişilemez duruma getirilmiştir.(2,3)
Yukarıdaki ekran aslında bir önceki ekrandan seçilen diyaloğun taslak
görüntüsüdür. Bu taslak üzerinden herhangi bir obje seçilerek ekranın sağ
tarafındaki özelliklerden istenilen özellik seçilebilir. Yine ekrana bakacak olursak
taslak üzerindeki “Yazdır” butonu seçilmiş ve bu buton hem “disabled” yani
inaktif hemde “gizlenmiş” olarak işaretlenmiştir. Burada onaylama butonuna
basılarak kaydedilirse BTNERAY kullanıcısı BAST03D001 ekranını açtığında
“Yeni” butonu inaktif olarak gelecek ve hiç bir şekilde bu butonu
kullanamayacaktır. “Yazdır” butonunu ise hiç göremeyecektir.
Resim-14
Resim-15
1.resim dialog hakkı verilmeden önceki yetkilendirilmemiş ekranın
görüntüsüdür.(Resim-14), yetkilendirilme yapıldıktan sonra yetkilendirmenin
aktif hale geçebilmesi için kullanıcının sisteme yeniden giriş yapması
gerekmektedir. Yetkilendirme sonucunda ekran görüntüsü sağdaki gibidir.
(Resim-15). Yeni butonu gözükmekte fakat inaktif durumdadır. Yazdırma
butonu gözükmemektedir.
4.4. Select , Update, Insert, Delete Hakları
Seçme hakları ile veritabanından yapılan sorgulamalarda kullanıcılara
belli kısıtlamalar verilebilir. TABLO ADI kısmına seçme hakkı verilmek istenen
tablo adı yazılır. Kısıtlar kısmına ise AND ayracı ile birleştirerek verilecek kısıtlar
yazılır.
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 10 / 23
Resim-16
Örnek ile açıklamak gerekir ise;
IASSALHEAD Tablo adı kısmına yazılır. Kısıtlar kısmına COMPANY = '06'
AND DOCTYPE = 'O1' yazılır ise bu kullanıcı listeleme yapılan uygulamalarda
sadece 06 firmasındaki O1 belge tipindeki kayıtları seçebilir.Bu uygulamada
kullanıcı kısıtları doğrultusunda seçme yapar herhangi bir mesaj almaz. Update
(Güncelleme), Insert (Ekleme) ve Delete (Silme) hakları, select(seçme)
hakkına benzer şekilde kullanıcıya veritabanındaki bir tablo için güncelleme,
ekleme ve silme işlemleri esnasında da belli kısıtlamalar verilebilir.
Silme,Ekleme ve Güncelleme hakları ile ilgili kullanıcı yetkilendirmesi
yaparken doğru şekilde yapılmalıdır. Yapılacak herhangi bir syntax hatasında
örneğin stok girişi yaparken INVITEM ekleme yetkisi yanlış verildi ise sistem bu
tabloya veri kayıt etmeyecektir ancak diğer tablolara kayıt yapacaktır ve buda
ciddi hatalara sebep olacaktır. Bu hakların verildikten sonra kontrol edilmesi
gerekir.
4.5. Dialog Referans, Class Referans
Bu özellik ile bir önceki versiyonda (6.02) yaptığımız dialog ve sınıf
yönlendirme işlemlerini , (DEVT08-DEVT09, DEV modülünde anlatılacaktır.)
kullanıcı bazlı olarak yapabilmekteyiz.
Resim-17
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 11 / 23
Bu kullanıcı için BAST02 müşt./ted. ana kayıtlarının ana ekranı
BAST02D001'den BAST02E001'e yönlendirilmiştir. Yapılan değişiklik diğer
kullanıcıların ekranlarında bir değişikliğe yol açmaz. Dialoglarda yapılan bu
yönlendirme, sınıflar içinde geçerlidir.
4.6. Gruplar
Resim-18
Bu ekran kullanılarak kullanıcı, SYST40 sistem kullanıcı gruplarına ve
doküman yönetimindeki döküman gruplarına dahil edilebilir.
Ekranın sağ tarafındaki tabloya SYST40 sistem kullanıcı gruplarında
tanımlanmış olan grupların tümü otomotik olarak listelenmektedir. Bu tabloda
istenildiği kadar grup seçilerek “>>>>” butonuna basılırsa seçilmiş olan bu
gruplar sağ taraftaki tabloya listelenecektir. Böylece bu kullanıcı sağ tarafta
eklenmiş olan gruplara dahil edilmiş olacaktır. Kullanıcıyı bir gruptan çıkarmak
için sağ taraftaki tablodan ilgili gruplar seçilir ve klavyenizden delete tuşuna
basılarak kaydedilir.
5.SYST04 – Sistem Numara Aralığı
Resim-19
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 12 / 23
Malzemeler, müşteriler, tedarikçiler, belgeler, vs.; numaralar ile açıkça
tanımlanmaktadır. Bu numaralar, ilgili işletmede geçerli koşullara göre, numara
aralıkları olarak adlandırılan belirli alanlar içerisinde tahsis edilmektedir.
CANIAS Sistem Yönetimi, bu numara aralıklarını, firma koduna özgü olarak
serbestçe tanımlama imkanı tanımakta olup, numarayı kendiniz seçebilir veya
sistem tarafından seçilmesini sağlayabilirsiniz (harici/dahili tahsis). Numara
tahsisi yaparken, ilişkili olmak istediğiniz numara aralığı, bir numara aralığı
tanımı ile açıkça tanımlanmaktadır.
Örnek olarak yeni bir malzeme tipi oluşturduk ve bunun için sistem
numara aralığını tanımlamamız gerekmekte. Yeni butonuna bastığımızda;
Resim-20
Firma Kodu : IASBAS001 Destek tablosundan seçilir, numara aralığının hangi
firmada tanımlandığını göstermek için kullanılır.(1)
Numara Aralığı: Maksimum on iki haneli numara aralığının adını ifade eder.(2)
Başlangıç Sayısı : Numaralandırmanın başlangıç sayısını belirtir.(3)
Adım Aralığı : Numaralandırmanın adım aralığını belirtir.(4)
Son Sayaç Değeri : Numaralandırmanın en son gelinen değerini belirtir.
Bitiş Sayısı : Numaralandırmanın son sayısını belirtir.(5)
Sistem Dışı Numaralandırma : Yukarıdaki alanlardan, başlangıç sayısı, son
değeri, adım aralığı tanımlandıktan sonra bu alan işaretlenmelidir. Aksi halde
sistem otomatik numaralandırma yapacaktır. Yani işaretlenirse örneğe göre
yeni malzeme tipinin malzeme numarasını manuel olarak elle gireceğiz
demektir. Eğer işaretlemez isek sistem belirtilen başlangıç sayısından itibaren
sekiz karakter olacak şekilde sıradan malzeme numarası verir.(6)
Tarihten İtibaren : Bu kontrol kutusu işaretlendiğinde sistem verecek olduğu
numarayı gün ve ay bazında gruplayarak vermektedir. Vermiş olduğu
numaranın ilk iki karakteri yıl, sonraki iki karakteri ay ve geriye kalan 4
karakteri ise 0001,0002 olacak şekilde numarayı ifade eder.(7)
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 13 / 23
Tanımlanan bu sistem numarasını IASBAS006 destek tablosunda
tanımladığımız malzeme tipinin numara aralığı alanına tanımlamalıyız.
6.SYST08 – Menü Tasarımı
CANIAS sisteminde TREE görünümünde bir çok menü tanımlanabilir ve
tanımlanan bu menüler SYST03 sistem kullanıcılarında her bir kullanıcı için
hangi menünün kullanılacağı belirtilebilir. Bu sayede kullanıcıya özel menü
görünümleri hazırlanabilir.
Resim-21
Yeni bir menü tasarlamak için yeni butonuna basılır,ve menüye bir isim
tanımlanır.
Resim-22
Onaylama butonuna basıldıktan sonra aşağıdaki ekran karşımıza çıkar.
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 14 / 23
Resim-23
Eğer oluşturduğumuz menü bir modüle ait olacak ise modül alanını
doldurmalıyız. Açıklama kısmında çoklu dil seçeneği bulunmaktadır. Modül
açıklaması buraya tanımlanmalıdır. Menümüzün altında bulunacak kalemleri için
yeni butonuna bastığımızda,karşımıza gelen ekranda uygulama ve menü olmak
üzere iki seçenek çıkar, öncelikle uygulama arama kriterini seçerek menümüze
BAST03 ve SYST01 işlemlerini ekleyelim.
Resim-24
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 15 / 23
Daha sonra arama kriteri olarak menü seçeneğini seçerek geliştirme
modülünün menüsünü menümüze ekleyelim. Bunun sonucunda menümüz
aşağıdaki gibi olacaktır.(Resim-25)
Resim-25
Sağ taraftaki ok butonları ile menümüzün
sıralamasını istediğimiz gibi değiştirebiliriz.
Menüyü kaydettikten sonra SYST03 işleminde
kullanıcımıza
menüyü
tanıtmamız
gerekmektedir. Kullanıcı tekrar giriş yaptığında
menü görüntüsü sağdaki gibi olacaktır.
Resim-26
7.SYST09 – Çalışma Takvimi
Bu uygulama ile birden fazla çalışma takvimi oluşturulabilir. Bu çalışma
takvimlerinde çalışma günleri, tatil günleri, fazla/eksik çalışma zamanları, tatil
olan bir gün için çalışma olabileceği yada çalışma gününde tatil olabileceği gibi
tanımlamaları yapabilmek mümkündür. Daha sonra bu takvim bilgileri iş
merkezlerine kopyalanabilir.
Resim-27
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 16 / 23
Resim-28
8.SYST11 – Sistem Günlüğü
Resim-29
Bu ekrandan kullanıcıların
yapılabilmektedir.
sisteme
giriş
bilgileri
hakkında
incelemeler
Kullanıcı ismi: Kullanıcı adını ifade eder.
İşlem ismi:(SYST16D001) İşlem (Uygulama) adını ifade eder.
Kullanıcı makine ismi: kullanıcıların makine bilgisi girilir.
Sisteme giriş zamanı: Tarih aralığı belirtilerek belli tarih aralığı için
incelemeler yapılabilir.
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 17 / 23
9.SYST12 – Destek Tabloları Yönetimi
Ana uygulamalar da BAST01 Destek tabloları yönetiminde modüllere ait
destek tablolarının kullanılabilmesi için öncelikle bu uygulama kullanılarak
tanımlanması gerekir. Aksi taktirde BAST01 de tablolar görülemez.
Resim-30
Destek tablolarının kullanılabilir olmaları için gerekli tanımlamalar
yukarıdaki ekrandan yapılır. Ayrıca bu uygulama ile önceden yapılan
tanımlamalar değiştirilebilir, silinebilir. Ekran kullanımı olarak SYST00 işlemi ile
aynı şekilde kullanılır.
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 18 / 23
10.SYST13 – Sistem Temaları
CANIAS sisteminde birden çok sistem teması tanımlanabilmektedir.
Tanımlanan bu temalar ile ekranda görülen her türlü obje(buton, bar,
liste,diagram vs.) için renk ve font gibi tanımlamalar yapılabilmektedir.
Resim-31
Resim-32
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 19 / 23
Yukarıdaki ekranda her bir obje için ayrı ayrı tanımlamalar seçilmek üzere
tanımlanır ve kaydedilerek tema oluşturulmuş olur. “Bölüm1, Bölüm2, Bölüm3,
Bölüm4” ekranları da farklı objeler için benzer amaçla kullanılmaktadır.
“Tema değişkenleri” burada herhangi bir isinde tema değişkenleri
tanımlanır ve bu değişkene renk ve font gibi değerler atanabilir. Daha sonra
geliştirme ortamında diyalog için yada diyalog üzerindeki bir obje için özellikler
penceresinde “Theme variables” kısmına çift tıklanarak açılan ekranda ilgili
satıra bu değişken adı yazılarak sadece o diyalog için vaya sadece o diyalog
üzerindeki seçilen obje için farklı bir görünüm kazanması sağlanabilir. Örneğin,
tanımlanan bir temada butonların Gri görünmesi tanımlanmış olabilir. Sadece
bir uygulamada önemli veriler olduğundan kaydedilirken çok dikkatli olunması
gerekiyorsa sadece o ekrandaki “Kaydet” butonu farklı renkte gösterilebilir.
11.SYST16 – Toplu İşlem Sonuçları
Resim-33
BATCH olarak çalıştırılan uygulamalarda çalışma esnasında oluşan
mesajlar(hata mesajları vs.) sisteme kaydedilir ve istenildiğinde buradan
izlenebilir.
12.SYST20 – Yazıcı Tipleri
Nokta vuruşlu yazıcılardan baskı alabilmek için gerekli tanımlamaların
yapıldığı uygulamadır. Bu uygulama ile sistemdeki yazıcının tipi tanımlanır.
SYST20 uygulaması çalıştırıldığında önceden tanımlanmış yazıcılar varsa
bunlar ekrana listelenmiş olarak gelir. Burada listelenen yazıcı tanımlamaları
seçilerek silinebilir ya da değiştirilebilir. Bu ekrandan yeni tanımlamalar da
yapılmaktadır.
Yazıcı Tipi: Yapacağınız tanımlamaya verilecek olan adı ifade eder.
Açıklama: Yapacağınız tanımlamaya verilecek olan açıklamadır.
Kolon sayısı: Yazıcının soldan sağa basabileceği maximum kolon sayısı burada
belirtilir.
Format alanları: Bu alanlarda yazıcının donanımsal olarak ihtiyacı olan escape
karakterleri tanımlanır. Yazıcıya formatlı bir metin gönderildiği zaman yazıcı bu
tanımlamaları kullanarak çıktı üretir. Yazıcı formatlı baskıyı desteklemiyor ise bu
alanlar boş bırakılmalıdır. Söz konusu escape karakterleri yazıcıların kullanma
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 20 / 23
klavuzlarından öğrenilebilir. “Start Job” ve “End Job” alanları söz konusu çıktı
için gerekli kağıt boyut ve yazı tipi(font) tanımlarının yapıldığı alanlardır.
Örneğin; “/*set codepage to turkish */27,40,57,84” hpdeskjet tipindeki
yazıcıda bu komut satırı ile yazıcı türkçe baskıya ayarlanır.(Resim-34)
Resim-34
13.SYST21 – Yazıcılar
Bu uygulama ile SYST20 de tanımlanan yazıcı tipleri için ağ yolu
tanımlanır. Ayrıca çıktı olarak oluşturulacak metnin “CODEPAGE” i de burada
tanımlanır. Yazıcının ağ yolu tanımlanırken çıktının uygulama sunucusu
tarafından yazıcıya gönderilmesi isteniyor ise uygulama sunucusundan söz
konusu yazıcıya olan ağ yolu girilmelidir. Çıktı eğer kullanıcının bulunduğu
ağdaki bir makineden alınmak isteniyor ise yazıcının ağ yolunun önüne *
konulmalıdır. Bu durumda çıktıyı kullanıcının bilgisayarı yazıcıya gönderecektir.
Resim-35
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 21 / 23
SYST21 uygulaması çalıştırıldığında sistemde tanımlanmış olan yazıcılar
ekrana listelenir. Bu kayıtlar seçilmek kaydı ile silinebilir, değiştirilebilir ve
istendiğinde buradan yeni tanımlamalar yapılabilir.
Yazıcı adı: Yapılacak olan tanımlamaya verilecek olan adı ifade eder.
Yazıcı tipi: Yazıcı tipi girilir. SYST20 den seçilebilir.
Codepage : Buraya girilmesi gereken bilgi zoomlanarak yada doğrudan
girilebilir. Ekranda bu alanda görülen Cp857 türkçe karakter setini ifade
etmektedir.
Yazıcı yolu: Bu alana yazıcının bulunduğu yol girilir. Yazıcının ağ yolu
tanımlanırken çıktının uygulama sunucusu tarafından yazıcıya gönderilmesi
isteniyor ise uygulama sunucusundan söz konusu yazıcıya olan ağ yolu
girilmelidir. Çıktı eğer kullanıcının bulunduğu ağdaki bir makineden alınmak
isteniyor ise yazıcının ağ yolunun önüne * konulmalıdır. Bu durumda çıktıyı
kullanıcının bilgisayarı yazıcıya gönderecektir.
Açıklama: Yapılan tanımlama için açıklama girilir.
Sınama
sayfası
yazdırma:
Sınama
sayfası
yazdırma
tanımladığınız yazıcıya bir test dökümü gönderebilirsiniz.
bölümünde
Satır sayısı: Bastırılmak istenen test sayfasının satır sayısıdır.
Kolon sayısı: Bastırılmak istenen test sayfasının kolon sayısıdır.
Test sayfası tipi: “Sayılar” seçili ise sayfaya sadece 0-9 arası rakamlar yazılır.
“Harfler” seçili ise sayfaya A-Z arasındaki karakterler yazılır.
“Yazdır” ile test sayfası yazıcıya yollanmış olur.
Yazıcıya komut yollama: Bu uygulama ile yazıcıya direkt olarak text
kutusuna yazılan komutlar gönderilerek test edilebilir.
14.SYST22 – Rapor Çıktı Tipi
Bu uygulama ile hangi raporun, hangi yazıcıdan, hangi kullanıcıların ve
hangi formatta(TEXT,PDF) yazdıracağının tanımlaması yapılır. SYST22
uygulaması çalıştırıldığında daha önceden yapılmış olan rapor tanımlamaları
ekrana listelenir. Listeden kayıtlar seçilme kaydı ile silinebilir veya
değiştirilebilir. Yine bu uygulama ile yeni tanımlamalar yapabilmek mümkündür.
Resim-36
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 22 / 23
Rapor adı: çıktısı alınmak istenen rapor için geliştirme ortanımda hazırlanan
raporun 10 karakterden oluşan adı girilmelidir.
Rapor tipi: Alınacak olan çıktının tipi girilmelidir. TEXT yada PDF gibi.
Printer adı: yazıcı adı girilmelidir. SYST21 de yapılan tanımlamalardan seçilir.
Kullanıcı adı: kullanıcı adı girilir. * girilmesi durumunda tüm kullanıcılar için
geçerli olduğu anlamını taşır.
Dil : Tanımlamanın hangi dil için yapıldığını ifade eder.
15.SYST40 – Kullanıcı Grupları
Bu uygulama ile CANIAS sisteminde dile bağlı olarak kullanıcı grupları
tanımlayabilir, daha sonra bu gruplar için kullanıcı seçimlerini yapabilirsiniz.
SYST40 uygulaması çalıştırıldığında aşağıdaki ekran açılır.
Resim-37
Klavyeden insert tuşuna basılarak yeni bir satır açılır ve satırdaki kolon
bilgileri doldurulur. Bu mantıkla istenildiği kadar kayıt eklenir. Ekleme işlemi
tamamlandığında “Kaydet” butonu ile eklenen kayıtlar sisteme kaydedilir.
Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012
Sayfa 23 / 23
Download

SYS – SİSTEM YÖNETİMİ