Sayın Velimiz,
2014-2015 Eğitim Öğretim yılında uygulanacak olan Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş sınavının birincisi 26 Kasım 2014 –
27 Kasım 2014 tarihlerinde 09.00 – 12.00 saatleri arasında okulumuzda uygulanacaktır.
Ortak Sınavlar nasıl uygulanacak?
Sınav takviminde belirtilen tarihlerde, öğrencimiz günde, iki günde altı oturum şeklinde yapılacak sınavlara girecektir. Ortak
sınavların birinci gün oturumlarında Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavları; ikinci gün oturumlarında Fen ve
Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil sınavları uygulanacaktır. Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli
20 soru sorulacaktır. Öğrencimize ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçıktan biri verilecektir.
Sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır. Merkezi değerlendirmeler, uygulanan yazılılardan farklı olmadığı için yanlış
cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Her sınav bittikten sonra 30 dakika ara verilecektir.
ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI
ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI
BAŞLAMA
SAATİ
SORU
SAYISI
SÜRESİ
Türkçe
09.00
20
40 DAKİKA
Fen ve Teknoloji
09.00
20
40 DAKİKA
Matematik
10.10
20
40 DAKİKA
T.C. İnkılâp Tarihi
10.10
20
40 DAKİKA
Din Kültürü
11.20
20
40 DAKİKA
Yabancı Dil
11.20
20
40 DAKİKA
DERS ADI
DERS ADI
BAŞLAMA SORU
SAATİ
SAYISI
SÜRESİ
Sınavlara başvurular nasıl olacak?
Başvuru için gerekli işlemler okulumuz tarafından yapılmıştır.
Sınava nerede girilecek?
Öğrencilerimiz olağanüstü haller ve özel durumlar dışında oklumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınıflarda
sınava alınacaklardır. Öğrencimizin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden
yayımlanacaktır.
Sınavlarda kendi öğretmenlerimiz görevli olacak mı?
Sınavlara gözetmenlik yapmak üzere farklı okulların öğretmenleri görevlendirilecektir ancak sınavı uygulanan ders
öğretmenlerimiz sınav süresi boyunca okulumuzda bulunacaktır.
Sınav günü servis olacak mı?
Öğrencilerimizin trafik vb. olumsuz nedenlerden toplu halde en az etkilenmelerini sağlamak ve öğrencilerimizin ilk ciddi sınavı
olması nedeniyle en büyük destekçisi olan ailesi tarafından okula getirilmek öğrencimizi motive edecektir. Bu nedenle
öğrencilerimizi sınav günleri okulumuza aileleri getirecektir.
Öğrencimiz sınava okul üniforması ile mi gelecek, yanında ne olacak?
Öğrencimiz sınavda rahat edebileceği, diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmayacak kıyafetler ile sınava gireceklerdir.
Öğrencilerimiz, sınav salonlarına kalem ve silgi dışında bir malzeme ile giremeyeceklerdir.
Öğrencimizin sınava geç kalması durumunda ne yapılacak?
Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre
verilmeyecektir. Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 20 dakika ve sınav süresinin tamamlanmasına 5 dakika kala öğrenciler
sınıftan çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.
Sınav bitiminde öğrencilerimiz ne yapacak?
İki sınavın arasında öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 30 dakika mola verilecektir. Verilen molalarda
öğrencilerimizin sonraki sınava dikkatlerini yoğunlaştırabilmeleri, hareket edip önceki sınavın etkisini azaltmaları, ihtiyaçlarını
karşılamaları amacıyla sınav sınıfları boşaltılarak etkinlikler yapılacaktır. Verilen molalarda öğrencilerimizin çıktıkları sınavı
değerlendirmeleri, sonraki sınavdaki motivasyonlarını etkileyeceği için değerlendirme yapılmaması pedagojik olarak daha
uygun bulunmaktadır.
Sınav sırasında veli olarak ne yapmalıyım?
Milli Eğitim Bakanlığı, görevli öğretmenler dışında okula girişleri yasaklamış olmakla birlikte verilen molalarda velileri olarak
okulda bulunmanız, öğrencimizdeki kaygı seviyesini yükseltip gireceği sınav için baskı oluşturabileceğinden siz değerli
velilerimizin ilk sınav başlamadan önce öğrencimizi okula bırakıp 12.00 olan bitiş saatinde karşılamanız daha doğru olacaktır.
Merkezi sınavın diğer yazılı sınavlardan farklı olmadığını hissettirmek adına bu konuda duyarlılığınız öğrencimiz ve bizim için
önemlidir.
İsteyen öğrencilerimizin sınav kitapçıkları, ikinci gün oturumu sona erdiğinde dağıtılacak, öğretmenlerimiz ile soru çözümü ve
değerlendirmesi yapılacaktır.
Sınava katılamayan öğrenci ne yapacak?
Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerimizin bilgileri Mimar Sinan Özel Ortaokulu yönetimi tarafından sınav günü bitiminde eokul sistemine işlenecektir. Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerimiz, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret
sınavına girme taleplerini, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra okul yönetimimize teslim etmesi gerekmektedir.
Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrenciler sağlık sorunlarını belgelendirdikleri takdirde mazeret
sınavına girebilecektir. Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerimizin durumları değerlendirilerek aynı gün ilçe milli eğitim
müdürlüklerine bildirilecektir. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler 13 – 14 Aralık 2014 tarihlerinde mazeret
sınavlarına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği yerde girebileceklerdir. Pedagojik açıdan öğrenci için uygun olan,
arkadaşları ile birlikte ortak değerlendirilecekleri ve okulumuzda girecekleri 26 Kasım 2014 – 27 Kasım 2014 tarihlerindeki
sınavlardır.
Sınav sonuçları ne zaman, ne şekilde duyurulacak?
Ortak sınavların sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015 Ocak ayı içinde e-okul sisteminde yazılı notu olarak
işlenecektir. Öğrencilerimize ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
DÖNEM
1.Dönem
2.Dönem
SINAV TARİHLERİ
26 – 27 Kasım 2014
29 – 30 Nisan 2015
MAZERET SINAV TARİHLERİ
13 – 14 Aralık 2014
16 – 17 Mayıs 2015
SINAV SONUÇLARININ İLANI
Ocak 2015
Haziran 2015
Sınavın değerlendirilmesi nasıl yapılacak?
ORTAK SINAVLAR DERS AĞIRLIK KATSAYILARI
Ders Adı
Ağırlık Katsayısı
Türkçe
4
Matematik
4
Fen ve Teknoloji
4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
2
Yabancı Dil
2
8’inci sınıfta yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile
o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki
dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav
puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.
Derslerin kendi içinde tüm sorularının ağırlığı eşit olacaktır.
Soru iptali olması durumunda değerlendirme, geçerli soru sayısı
dikkate alınarak yapılacaktır.
Yıl Sonu Başarı Puanı Hesaplaması (YBP)
Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl
sonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu
başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar,
8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması (AOSP)
Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır.
Çarpımların toplamından elde edilen değerin, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesiyle ağırlıklandırılmış ortak
sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması (YEP)
Öğrencilerimizin ortaöğretim kurumlarına devamını sağlayacak olan puan türü olan YEP hesaplanırken 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl
sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek
yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Ortak Sınavlara İtiraz Nasıl Gerçekleşecek?
Sorulara ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların ve sonuçların e-okul sistemi üzerinden yayımlandıktan itibaren en geç 5
takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye
yapılabilecektir. Yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve
Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL yatırılması gerekmektedir.
Puanlar nasıl hesaplanacak?
I.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1)
Örnek puan hesabı;
(Her sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir.)
DERS ADI
ALINAN
AĞIRLIK
AĞIRLIKLI
PUAN
KATSAYISI
PUAN
Türkçe
85 ×
4 =
340
Matematik
35 ×
4 =
140
Fen Bilimleri
90 ×
4 =
360
İnkılap Tarihi
85 ×
2 =
170
İngilizce
60 ×
2 =
120
Din Kültürü
75 ×
2 =
150
PUAN HESAPLAMA
340 + 140 + 360 + 170 + 120 + 150 = 1280
1280 / 18 (Ders saati toplamı) / 100(x 700 (tam puan) =
497.7778 (OSP1)
II.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2)
Örnek puan hesabı;
(Her sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir.)
DERS ADI
ALINAN
AĞIRLIK
AĞIRLIKLI
PUAN
KATSAYISI
PUAN
Türkçe
90 ×
4 =
360
Matematik
75 ×
4 =
300
Fen Bilimleri
70 ×
4 =
280
İnkılap Tarihi
80 ×
2 =
160
İngilizce
70 ×
2 =
140
Din Kültürü
75 ×
2 =
150
PUAN HESAPLAMA
360 + 300 + 280 + 160 + 140 + 150= 1390
1390 / 18 /100 x 700= 540.5556 (OSP2)
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP)
497.7778 + 540.5556 / 2 = 519.1667
8. Sınıf Yılsonu Başarı
Puanı
78.2292
Yerleştirmeye Esas Puan (YEP)
Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = (YBP8 + YBP 7 + YBP6 + AOSP) / 2
= (78.2292 + 68.9781 + 75.8759 + 519.1667) / 2
= 371.1179
7. Sınıf Yılsonu Başarı
6. Sınıf Yılsonu Başarı
Ağırlıklandırılmış
Puanı
Puanı
Ortak Sınav Puanı
68.9700
75.8700
519.1667
Yerleştirme Esas
Puanı
371.1179
Puan eşitliği halinde yerleştirme nasıl yapılacak?
Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan, virgülden sonraki dört haneye kadar hesaplandığı için eşitlik olma ihtimali çok
düşüktür. Buna rağmen puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır;
• Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı yüksekliği,
• Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği,
• Tercih önceliği,
• Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı.
Girecekleri sınavlarda tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.
Mimar Sinan Özel Ortaokulu
Download

TEOG Bilgilendirme Kılavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayınız