KONYA – SELÇUKLU KEMAL RIZVANOĞLU İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
Kemal Rızvanoğlu İlkokulu Müdürlüğü
“GERÇEK KAHRAMANLARI TANIYOR MUSUN?”
3. SINIFLAR
ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA
YARIŞMASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
2016
“GERÇEK KAHRAMANLARI TANIYOR MUSUN” ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI
1
KONYA – SELÇUKLU KEMAL RIZVANOĞLU İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Madde 1: Bu şartname Konya – Selçuklu Kemal Rızvanoğlu İlkokulu tarafından
organize edilen “Gerçek Kahramanları Tanıyor musun?” adlı ödüllü 3. Sınıflar Kitap
Okuma Yarışması” projesinin amacını, yarışmaya katılım şartlarını, yarışmanın ve
yarışmaya başvurunun şeklini, yürütme kurulunu, sınav yerleri ve tarihlerini,
yapılacak değerlendirme sınavının kriterlerini, verilecek ödülleri, ödül töreni ile
proje takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
GENEL VE ÖZEL AMAÇLAR:
Madde 2: Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda; Okulumuz
öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların kitap okumaya olan ilgisini
artırmaktır.
Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanan bazı gerçek olayları okutarak, şahsiyetlerin
örnek davranışlarını tanıtmak, bu sayede öğrencilerin tarihini ve milletini
tanıyarak kendine olan güvenini arttırmak, kendini ve okulunu temsil edebilme
bilincini kazandırmaktır.
KOMİSYONLAR
Madde 3 :Proje yürütme Komisyonu aşağıda isimleri yazılı idareciler ile 20152016 Eğitim Öğretim Yılında 3. Sınıfları okutan öğretmenlerden oluşmaktadır.
Proje Yürütme Komisyonu
Umut ŞENER – Okul Müdürü – Proje Yürütme Komisyonu Başkanı
Yakup DÖNMEZ- Müdür Yardımcısı - Proje Yürütme Sorumlusu
Cem GÖKBUDAK- 3-A Sınıf Öğretmeni - Proje Yürütme Komisyonu Üyesi
Mefkure TUGAY- 3-B Sınıf Öğretmeni - Proje Yürütme Komisyonu Üyesi
İsmail KÖSEN- 3-C Sınıf Öğretmeni - Proje Yürütme Komisyonu Üyesi
İsmail SAĞLAR- 3-D Sınıf Öğretmeni - Proje Yürütme Komisyonu Üyesi
Süleyman ONAT- 3-E Sınıf Öğretmeni - Proje Yürütme Komisyonu Üyesi
Erdal SOYKAN- 3-F Sınıf Öğretmeni - Proje Yürütme Komisyonu Üyesi
İnci ARSLAN- 3-G Sınıf Öğretmeni - Proje Yürütme Komisyonu Üyesi
“GERÇEK KAHRAMANLARI TANIYOR MUSUN” ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI
2
KONYA – SELÇUKLU KEMAL RIZVANOĞLU İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Madde 4: Sınav soruları aşağıda isimleri ve görevleri yazılı komisyon tarafından
hazırlanacaktır.
Sınav Sorularını Hazırlama Komisyonu
Cem GÖKBUDAK - 3/A Sınıf Öğretmeni
İsmail SAĞLAR - 3/D Sınıf Öğretmeni
Erdal SOYKAN - 3/F Sınıf Öğretmeni
YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:
Madde 5: Yarışmaya Kemal Rızvanoğlu İlkokulu 3. sınıflarında öğrenim gören ve
15 Şubat 2016 tarihine kadar sınıf öğretmenlerinden temin edilecek olan “Başvuru
Formu ’nu” dolduran bütün öğrenciler katılabilecektir. 11 Ocak 2016 tarihinden
itibaren “Başvuru Formu’nu teslim eden ve kitaplarını temin eden öğrenci
yarışmaya başlayabilecektir. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 15 Şubat
2016.
YARIŞMADA OKUNACAK KİTAPLAR
Madde 6: Yarışma kitapları sınıf seviyelerine uygun olarak 3. Sınıf zümre
öğretmenleri kararıyla belirlenmiş olan ve 5 kitaptan oluşan ‘’ANADOLU’YA CAN
VERENLER’’ seti kitaplarıdır.
Set dahilinde olan ve okunacak kitaplar şunlardır:
12345-
VECİHİ
FATMA SEHER HANIM
NUSRET MAYIN GEMİSİ
YÖRÜK ALİ EFE
HALİME ÇAVUŞ
KİTAPLARIN TEMİNİ
Madde 7: Yarışmacılar yarışma kapsamında okuyacakları kitapları kendileri temin
edeceklerdir.
“GERÇEK KAHRAMANLARI TANIYOR MUSUN” ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI
3
KONYA – SELÇUKLU KEMAL RIZVANOĞLU İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
VERİLECEK ÖDÜLLER
Madde 8: Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller aşağıda
listelenmiştir.
Ödül almaya hak kazanan öğrenciler ödüllerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı Kutlamaları (2016) içinde yapılacak olan ödül töreninde
alacaklardır.
DERECE
VERİLECEK ÖDÜLLER
1.
BİSİKLET
2.
TABLET
3.
FOTOĞRAF MAKİNESİ
4.
KELİMELİK OYUNU
5.
HEDEF DÖRT OYUNU
6.
FUTBOL TOPU
7.
VOLEYBOL TOPU
8.
İKİ KİŞİLİK SİNEMA BİLETİ
9.
BUZ PATENİ BİLETİ
10.
LUNAPARK BİLETİ
Özel Ödül: Her sınıf düzeyinde sınavda 1.2.3. olan öğrencilere sürpriz ödüller
verilecektir.
YARIŞMA SINAVI:
Madde 9: Sınava belirtilen süre içerisinde yarışmaya müracaat etmiş tüm 3. Sınıf
öğrencileri katılabilecektir. Sınavda öğrencilere kitap içerikleri ile ilgili ve her
kitaptan 10 tane olmak üzere toplam 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır.
Çoktan seçmeli sorular üç seçenekli olacaktır.
Sınav süresi 60 dakika olacaktır.
“GERÇEK KAHRAMANLARI TANIYOR MUSUN” ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI
4
KONYA – SELÇUKLU KEMAL RIZVANOĞLU İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Her doğru cevap 2 puan olarak değerlendirilecektir.
*Eşitlik durumunda e-okul kayıtları esas alınarak yaşça daha küçük olan öğrenci
seçilecektir.
SINAVIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR
Madde 10: Sınavlar okul idaresince belirlenmiş salonlarda ve aşağıda belirtilen
tarih ve saatte yapılacaktır. Öğrenciler kendileri için belirlenmiş olan salon ve
sırada sınava gireceklerdir.
Sınav Tarihi
: 04 NİSAN 2016 Pazartesi
Sınav Başlama Saati: 09:00
Sınavın başlamasından sonra 5 dakika içinde gelen öğrenciler sınava
alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sağlık sorunları dışında
sınav süresince sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınavı erken bitiren öğrenci
salondan dışarı çıkarılmayacaktır. Salonlarda gözetmenlik yapacak öğretmenler
diğer zümre öğretmenleri arasından okul idaresince seçilecektir.
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Madde 11: Sınav sonuçları 11 Nisan 2016 tarihinde açıklanacak ve sonuçlar
sınıflarda ve okul panosunda duyurulacaktır.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Madde 12- Sınav sonuçlarına itirazlar 15 Nisan 2016 tarihine kadar proje yürütme
kuruluna dilekçe ile yapılacaktır. İtirazlar kurulca en geç 5 gün içinde
değerlendirilecek ve itiraz sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Madde 13: Proje Yürütme Komisyonu şartnamede her türlü değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.
“GERÇEK KAHRAMANLARI TANIYOR MUSUN” ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI
5
KONYA – SELÇUKLU KEMAL RIZVANOĞLU İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE TAKVİMİ
Projenin Duyurulması
06 Ocak 2016 tarihinden itibaren
Başvuru Süresi
11 Ocak 2016 – 15 Şubat 2016
Yarışma Başlangıcı
11 Ocak 2016 tarihinden itibaren
Yarışma Sınavı
04 Nisan 2016 Saat:09:00
Sınav Sonuçlarının Duyurulması
11 Nisan 2016
Sınav Sonuçlarına İtiraz
11-15 Nisan 2016
Ödül Töreni
23 Nisan 2016
“GERÇEK KAHRAMANLARI TANIYOR MUSUN” ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI
6
Download

teknik şartname için tıklayınız - SELÇUKLU