MEB ORTAK SINAVLAR
UYGULAMADA TEMEL İLKELER
Ali ERDOĞAN
PSİKOLOJİK DANIŞMAN
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Eğitimin doğasında var olan değişim ve
gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçişe dair
yeni uygulamanın işlevsel,sürdürülebilir
ve
esnek bir nitelik göstermesi büyük önem
taşımaktadır.
Bu çerçevede, öğrenci, öğretmen ve okul
arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi
hedefleyen
eğitim
politikamızın
gereği
olarak,
ortaöğretime geçiş uygulaması güncellenmiştir.
2
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Bu uygulamanın temel
niteliği,
öğrenci başarısını anlık bir performansa
dayalı olarak değil, geniş bir zaman
dilimine yayarak belirlemektir.
3
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
4
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
ORTAK SINAVLAR
Sınavın
İçselleştirilmesi
İçin
Sınavın
Kurumsallaştırılma
sı İçin
• Sorunların
Çözülmesi
• Altyapısal
Aksaklıkların
Giderilmesi
5
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
6
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
AMAÇLAR
7
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek,
 Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü
daha etkin kılmak,
Ülke çapında müfredatın eş zamanlı
uygulanmasını sağlamak
Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak
8
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Öğretmenin mesleki performansını artırmak,
Öğretim programlarının uygulanmasını ve
öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde
izlemek ve değerlendirmek,
Başarı değerlendirmesini sürece yaymak,
9
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan
kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak,
Öğrencilerin
indirmek,
okula
devamsızlığını
en
aza
Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini
değerlendirmek
10
SINAVA GİRME ŞARTLARI
Ortaokul Öğrencilerinin Sınava Girme Şartları
2014–2015 eğitim ve öğretim yılında örgün
ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor
olmak.
Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınava
Girme Şartları
Örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt ve
devamda yaş sınırını doldurmamış olmak ve açık
öğretim ortaokulunun 8‘inci sınıfında öğrenim
görüyor olmak.
11
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Yurt dışında Bakanlığımıza Bağlı Okullarda Öğrenim
Gören Öğrencilerin Sınava Girme Şartları
2014–2015 eğitim ve öğretim yılında yurt dışında
Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim
görüyor olmak.
Yurt dışında Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda
Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınava Girme Şartları
Yurt dışında öğrenim gördükleri sınıf düzeyi,
Türkiye’deki 8’inci sınıfa denk okullarda öğrenim
görüyor olmak.
12
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
KKTC de Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınava
Girme Şartları
KKTC’deki öğrenciler için Türkiye’deki 8’inci sınıfa
denk okullarda öğrenim görüyor olmak.
13
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
ORTAK SINAVLARA GİRMEK İÇİN
BAŞVURU İŞLEMLERİ
8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için
ücret yatırmayacaklardır.
E-okul sistemine kayıtlı 8’inci sınıf öğrencileri
ortak sınavlara girmek için başvuru
yapmayacaklardır.
14
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
8’inci sınıf öğrencileri ayrıca 2015 yılı
PYBS’ye girmeyeceklerdir.
Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından
yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin
başvuruları 2015 yılı PYBS kılavuzunda
belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim
gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul
sistemi üzerinden yapılacaktır.
15
UYGULAMA
ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ
Sınav Tarihleri
Mazeret Sınavı
Tarihleri
Sınav
Sonuçlarının İlanı
Sınıf
Dönem
8. sınıf
I. Dönem
26-27 Kasım
2014
13-14 Aralık
2014
Ocak 2015
8.sınıf
II. Dönem
29-30 Nisan
2015
16-17 Mayıs
2015
Haziran 2015
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde olağanüstü
haller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri
okullarla, yurt dışında; KKTC ve Bakanlığımıza
bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması
uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle
09.00, 10.10 ve 11.20’de başlayacak ve aynı
anda yapılacaktır.
18
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından
yararlanmak isteyen
8’inci sınıf öğrencileri
ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime
yerleştirmeye esas puan değerleri ile
değerlendirilecektir.
Öğrenciler, ortak sınavlar e- kılavuzuna
http://www.meb.gov.tr ve
http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden
ulaşabileceklerdir.
19
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak Sınavlar Kapsamındaki Dersler
20
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak sınavlarda, okullarımızda yabancı dil olarak
okutulan İngilizce, Almanca, İtalyanca ve
Fransızca derslerinden soru sorulacaktır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Talim ve Terbiye
Kurulunun belirlediği temel dersler arasında
bulunmakla beraber, Anayasada da zorunlu ders
olarak yer almaktadır. Bu dersi almayan
öğrenciler Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden
ortak sınavlarda muaf olacaktır. Bu öğrencilerin
yerleştirmeye esas olacak puanı üzerinde 5
temel dersin etkisi olacaktır.
21
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan
derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise
ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre
işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacaktır.
22
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe
yayılarak yapılacak, o günlerde sınav yapılacak
okullarda ders işlenmeyecektir.
ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMU / 26 Kasım 2014
DERS ADI
BAŞLAMA SAATİ
SORU SAYISI
SÜRESİ
Türkçe
09:00
20
40 DAKİKA
Matematik
10:10
20
40 DAKİKA
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
11:20
20
40 DAKİKA
23
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMU / 27 Kasım 2014
DERS ADI
BAŞLAMA SAATİ
SORU SAYISI
SÜRESİ
Fen ve Teknoloji
09:00
20
40 DAKİKA
T.C. İnkılâp Tarihi
ve Atatürkçülük
10:10
20
40 DAKİKA
Yabancı Dil
11:20
20
40 DAKİKA
24
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak Sınavların Konu Kapsamı
Ortak sınavlar, öğrencilerin okullarında hâlihazırda
girmiş oldukları yazılılardan bir tanesinin daha
denetimli bir şekilde yapılmasıdır. Öğrenciler,
birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav
tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci
dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim
yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan
sorumlu olacaklardır.
25
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak
sınavlarda
sorulacak
sorular
belirlenirken, ders kitapları içeriklerinin değil,
öğretim programları içeriklerini göz önünde
bulundurulacaktır.
Öğretim
programlarının
yaklaşımıyla
örtüşmeyen, öğrencinin bilgisinin ölçülmesine
ağırlık veren tek yönlü ölçüm yapan, ilgili sınıf
düzeyinin kazanımlarıyla ilişkisiz madde
kökleriyle oluşturulan, geçerliliği güvenirliği
düşük sorular sorulmayacaktır.
26
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
KAZANIMLAR
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN VE TEKNOLOJİ
TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
YABANCI DİL
27
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
ORTAK SINAVIN UYGULANMASI
Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli
(4 seçenekli) 20 soru sorulacak.
Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak
üzere dört çeşit kitapçık verilecek.
Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller
ve özel durumlar dışında kendi okullarında
girecek.
28
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi
okullarından farklı bir okulda görev yapacak.
Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak
sınava giremeyen öğrenciler için önceden
belirlenen bir haftasonunda mazeret sınavı
yapılacak.
Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde
yapılacak.
29
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Yanlış
cevaplar
doğru
cevapları
etkilemeyecektir.
Öğrencilerin
hâlihazırda
okullarında girmekte oldukları yazılılarda yanlış
cevaplar
doğru
cevapları
olumsuz
etkilememektedir. Ortak sınavlar uygulanan
yazılılardan farklı olmadığı için yanlış cevapların
doğru cevapları etkilememesi değerlendirme
açısından daha uygun görülmektedir.
30
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Önceki uygulamada olduğu gibi bu
uygulamada da hastanede ve evde eğitim
gören öğrencilerin sınavı hastanede ve evde
yapılacak.
Kaynaştırma öğrencileri de bu sınava
girecek.
31
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli
öğrenciler,
sınav
uygulaması
hakkında
düzenlenmiş sınav kılavuzunda belirtildiği üzere
ortak sınavlara dahil edilmeyecek.
Başta Suriye’den gelen öğrenciler olmak üzere
misafir
durumdaki
öğrenciler,
Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş ise sınava
girecekler, ancak geçici vatandaşlık verilmiş olan
misafir öğrenciler sınava alınmayacak.
32
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Sınava geç kalan öğrenciler sınav salonuna
kabul edilecek, ancak bu durumdaki öğrencilere
ek süre verilmeyecek.
Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi
dakika salondan çıkamayacak.
İlk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya
kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak
son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacak.
33
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık
türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun
kalemle yapacaktır.
Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava
devam
edemeyen
öğrenciler
sağlık
sorunlarını
belgelendirdikleri
takdirde
mazeret sınavına girebilecektir.
34
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında
kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri
bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli,
hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu,
telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü
bilgisayar
özelliği
bulunan
cihazlar
bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları
bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı,
sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla
geçersiz sayılacaktır.
35
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde
belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır.
Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme
yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait
olacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra
sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak
kuralları
hatırlatacak,
sınav
evrakının
bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin
önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru
kitapçıklarını dağıtacaktır.
36
Sınıf Yoklama Çizelgesi
37
Sınıf Oturma Planı
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C.
kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini
kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine
söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu
tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına
düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya
kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap
kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda
görevli öğretmenin açıklamalarına göre
yazacak ve kodlayacaktır.
39
Yedek Cevap Kağıdı
40
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK
SINAVLARI
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK
İŞLEMLER
• Okulda kayıtlı 8’inci sınıf öğrencilerine ait bilgileri, e-okul
sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini
kontrol ve takip etmek,
• Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan
öğrenci varsa bu öğrencileri RAM’lara yönlendirmek,
• Öğrenciler, ortak sınavlarda, e-Okul sisteminde kayıtlı olduğu
zorunlu yabancı dil dersinden sorumlu olacaktır. Buna bağlı olarak,
-Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin,
- Şubesi değişen öğrencilerin,
- Nakil işlemi yapılan öğrencilerin,
zorunlu yabancı dil dersini e-Okul sistemine işlemek,
• Yabancı dil sınavına katılmak için velisinin/vasisinin dilekçesi RAM
Modülüne işlenmeyen öğrenciler kesinlikle söz konusu sınava
alınmayacaktır. İşitme ve/veya zihinsel engeli olan öğrencinin
yabancı dil sınavına katılması için velisinin/vasisinin dilekçesi
üzerine, bu dilekçeyi/dilekçeleri RAM’a göndermek,
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK
SINAVLARI
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK
İŞLEMLER
• Ortak sınavlara girecek öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini
bilgilendirmek ve rehberlik etmek,
• Sınava girecek öğrencilerin YBP’lerini kontrol etmek,
• 8’inci sınıf öğrencilerinin sınava gireceği sınıf ve sırayı gösteren
listenin çıktısını e-okul sistemi üzerinden alarak okullarında ilan
etmek,
• Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü
mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen ve yedek
salonda sınavlara giren öğrencilerin bilgilerini sınavların yapıldığı
gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının
ardından e-okul sistemine işlemek,
Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgilerini
sınavlar tamamlandıktan sonra e-okul sistemine 5 (beş) gün
içerisinde giriş yapmak,
• Yedek salonda ortak sınavlara giren öğrencilerin kullandıkları cevap
kağıtlarında yer alan öğrenci tarafından doldurulması gereken
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI
İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK
İŞLEMLER
• Okulların ortak sınavlara ilişkin iş ve işlemleri devam ettirebilmesi
için gerekli tedbirleri almak,
• Öğrenci ve velilere ortak sınavlar ile ilgili gerekli açıklamaların
yapılmasını sağlamak,
• Sınavlara girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin RAM
Modülü’nde öncelikli işlem görmesini sağlamak,
• Sınav günleri bu kılavuzun 7’inci maddesinde açıklanan özel eğitim
ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli tedbirleri almak, oluşabilecek
sorunları yerinde ve kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek,
• Sınav yapılacak okul binalarına ilişkin değişikliklerde gerekli
tedbirleri alarak, bu durumu ÖDSGM’ye yazılı olarak bildirmek,
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
ORTAK SINAVLAR GÜVENLİĞİ
Sınav Güvenliği Nasıl Sağlanacak?
• İçişleri Bakanlığı ile daha evvel yapılan protokol çerçevesinde sınav
evraklarının dağıtımı ve korunmasında İçişleri Bakanlığı personel
görevlendirecektir.
• Sınav yapılacak okullarda her oturumda doğru sınav poşetinin açılması
için, ders isimlerinin bulunduğu etiketler farklı renkle renklendirilerek
sınav evrakı güvenlik poşetleri üzerine yapıştırılacaktır.
• Öğrenciler sınava gelirken yanlarında hesap makinesi, sözlük, cep
telefonu, telsiz gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları
bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
• Sınav esnasında ve sonrasında kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin
sınavları iptal edilecektir.
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK
SINAVLARA KATILAMAYAN ÖĞRENCİLER
Ortak Sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları ne olacak?
• Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü
mazeretli/mazeretsiz ortak sınavlara girmeyen ve yedek salonda
sınavlara giren öğrencilerin bilgilerini sınavların yapıldığı gün her bir
ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-okul
sistemine işlemek,
• Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “Millî Eğitim
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin
23’üncü
maddesi”nde
belirtilen
hükümler
çerçevesinde
değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir. Ayrıca mazeret sınavına
katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüklerince eokul sistemine sınavlar tamamlandıktan sonra 5 (beş) gün içerisinde
giriş yapılacaktır. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen
öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret
sınavı yapılacaktır.
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK
SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ
Ortak sınavlarda derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır.
Ders
Numarası
1
2
3
4
5
6
TOPLAM
Ders Adı
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Yabancı Dil
Ağırlık
Katsayıları
4
4
4
2
2
2
18
Ortak Sınavların Değerlendirmesi
Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde
hesaplanacaktır.
Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.
Her öğrencinin cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol
sistemiyle okutulacaktır.
Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.
Ortak Sınavlarda
Karşılaşılan
Yanlış Kodlama
Örnekleri
Yanlış Kodlama Örnekleri
T.C. Kimlik Numarası
Girilmemiş!
Kodlama Hatası
Yanlış Kodlama Örnekleri
T.C. Kimlik Numarası
Girilmemiş!
Kodlama Hatası
Yanlış Kodlama Örnekleri
T.C. Kimlik
Kodlama Hatası
Yanlış Kodlama Örnekleri
T.C. Kimlik Numarası
Girilmemiş!
Kısmi Kodlama
Hatası
Yanlış Kodlama Örnekleri
Kitapçık Türü
Girilmemiş!
Yanlış Kodlama Örnekleri
SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM
54
Download

Ortaöğretime Geçiş Uygulaması - Özel Tevfik Fikret Okulları