2014- 2015
ÖZEL OKULLAR
BAŞVURU KILAVUZU
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN
ÖZEL ORTAÖĞRETİM OKULLARINA
TEOG MODELİNE GÖRE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME AMACIYLA
ÖZEL OKULLAR KAYIT KOMİSYONU TARAFINDAN
HAZIRLANMIŞTIR.
1
ÖZEL OKULLAR KAYIT KOMİSYONU
BAŞKAN
GÜLER KAMER
ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ
BAŞKAN YRD.
M. TURGUT ŞAHİN
İSTEK ÖZEL ULUĞBEY LİSESİ
SAYMAN
KUDRET ULUKÖY
İTÜ GVO ÖZEL EKREM ELGİNKAN L.
SEKRETER
MİNA AKCEN
STE. PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ
ÜYE
WHİTMAN SHEPARD
ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
ÜYE
GALİP ÇAĞATAY
ÖZEL OĞUZKAAN LİSESİ
ÜYE
GÜLSEREN ASLAN
ÖZEL ALMAN LİSESİ
ÜYE
NACİ ŞAHİN
FMV ÖZEL IŞIK LİSESİ
ÜYE
YASİN BEŞER
ST.GEORG AVUSTURYA LİS. VE TİC. OKULU
ÜYE
FİKRET MULHAN
ÖZEL MEF LİSESİ
ÜYE
CAHİT OKATAN
ÖZEL ANAKENT LİSESİ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------İRTİBAT ADRESİ
:TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ
İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi No. 142 K. 5
Beyoğlu / İSTANBUL
TELEFONLAR
FAX
http
e-mail
:0212 249 00 00 (Pbx)
:0212 249 00 10
:www.turkozokbir.org.tr
:[email protected]
[email protected]-----------------------------------------------•
•
Kılavuzda 4 yıllık veya 1+4 yıllık lise programı uygulayan özel okullar yer almaktadır.
Öğrenci velileri kayıtlar döneminde Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nden ya da ilgili
özel okullardan bilgi alabilirler.
2
TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE
ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN
KAYIT TAKVİMİ
1) TEOG 8. SINIF ORTAK 1.Sınav: 28-29 Kasım 2013
SINAVLAR
2.Sınav: 28-29 Nisan 2014
2) SINAV SONUÇ İLANI
1.Sınav : Ocak 2014
2.Sınav : Haziran 2014
3) I. ÖN KAYIT DÖNEMİ
11-12-13 AĞUSTOS 2014 ÖN KAYIT
14-15 AĞUSTOS 2014 KESİN KAYIT
4) II. ÖN KAYIT DÖNEMİ
18-19-20 AĞUSTOS 2014 ÖN KAYIT
21-22 AĞUSTOS 2014 KESİN KAYIT
5) III. ÖN KAYIT DÖNEMİ
25-26-27 AĞUSTOS 2014 ÖN KAYIT
28-29 AĞUSTOS 2014 KESİN KAYIT
6) SON KAYIT DÖNEMİ
01 EYLÜL 2014’DEN İTİBAREN
Özel Okullar Kayıt Komisyonunca
alınacak karara göre
NOT: Bütün başvurular kayıt olunmak istenilen okullara yapılacaktır.
3
1. TEOG 8. SINIF ORTAK SINAVLARI
Bakanlığımızca 8.Sınıf Birinci Dönem Ortak Sınavı 28-29 Kasım 2013 tarihinde, İkinci
Dönem Ortak Sınavları ise 28-29 Nisan 2014 tarihinde yapılan gerçekleştirilecektir. Özel
okullara (EK 1 No’lu listede yer alan okullar) öğrenci kayıt kabul işlemleri de, özel okullar
yerleştirme puanına (ÖYP) göre okullar tarafından taban puan ilanı ve ön kayıt - kesin
kayıt yoluyla yapılır.
2. ÖZEL OKULLARA BAŞVURU ŞARTLARI
Adayın, bu kılavuzda yer alan özel okullardan birine yerleştirilme işlemlerine dahil
edilebilmesi için, 8.Sınıf Birinci ve İkinci Dönem Ortak Sınavlarına katılmış ve sınavlarının
Bakanlıkça geçerli sayılmış olması gerekir.
Bu kılavuzda yer alan özel okullara, 8. Sınıf Birinci ve İkinci Dönem Ortak Sınavlarına
girmiş ve okulun açıkladığı taban puanın üzerinde puan almış her aday başvuruda
bulunabilir.
3. ÖZEL OKULLAR YERLEŞTİRME PUANI (ÖYP)
Özel Okullar Yerleştirme Puanı (ÖYP), Bakanlıkça gerçekleştirilecek 8.Sınıf merkezi
Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Bilgisi sınavları ile öğrencinin 8’inci sınıf yıl sonu
başarı puanından oluşmaktadır.
Merkezi sınavlar;
•
•
•
•
•
•
T1:
M1:
F1:
T2:
M2:
F2:
Türkçe dersinden yapılacak birinci merkezi sınav
Matematik dersinden yapılacak birinci merkezi sınav
Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılacak birinci merkezi sınav
Türkçe dersinden yapılacak ikinci merkezi sınav
Matematik dersinden yapılacak ikinci merkezi sınav
Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılacak ikinci merkezi sınav
Derslerin ağırlık katsayıları;
• Türkçe
• Matematik
• Fen ve Teknoloji
Merkezi Sınavların ağırlığı;
• Birinci sınavlar
• İkinci sınavlar
3
2
2
% 30
% 70
8’inci sınıf yılsonu başarı puanı; YBP 8
ÖYP hesaplama formülü
ÖYP = (3T1+2M1+2F1)*0,30 + (3T2+2M2+2F2)*0,70 + YBP8
TEOG Özel Okullar Modeline göre öğrenci alımı puanı hesaplama linki:
http://teogozokpuanhs.toob.org.tr
4
4. ÖZEL OKULLARA KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR
4.1. Kayıt kabullerde öğrenci velileri Sınav Sonuç Belgelerini ibraz edeceklerdir.
4.2. Adaylar, puanı tutan birden fazla okula ön kayıt yaptırabilirler.
4.3. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla:
•
•
•
•
•
•
•
•
Türkçe 2.sınav puanı
Matematik 2.sınav puanı
Fen 2.sınav puanı
Türkçe 1.sınav puanı
Matematik 1.sınav puanı
Fen ve Teknoloji 1.sınav puanı yüksek olan adaya,
Bunların eşit olması durumunda 8’inci sınıf YBP’si yüksek adaya,
Bunlarında eşit olması durumunda yaşı küçük adaya
öncelik verilir.
4.4. Ön kayıt sonucunda okula kesin kaydını yaptırıp herhangi bir sebepten dolayı kaydını
geri alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ücretlerin
iadesiyle ilgili 56.maddesi hükümlerine göre yapılır.
Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılışı hangi kayıt dönemine
denk gelmişse o kayıt dönemi içinde sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılır.
Kesin kayıt yapıldıktan sonra okuldan ayrılan adaylar, daha sonra aynı okula başvuruda
bulunamazlar. (O okulda açık kontenjan bulunması halinde resmi okullara kayıt yaptırıp
sonradan geri dönen öğrenciler bu kapsam dışındadırlar.)
Okullar açıldıktan sonraki dönemde herhangi bir okuldan kaydını alan öğrencinin ödediği
ücretin iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin güncel hükümlerine göre yapılır.
I. Ön Kayıt Dönemi:
a. I. Ön kayıt, 11-12-13 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılacaktır. Okullar, özel okullar
yerleştirme puanına göre I.ön kayıt dönemi için taban puanlarını 4 Ağustos 2014 tarihinde
okullarında velilerin görebileceği şekilde ilan edecek ve Türkiye Özel Okullar Birliği
Derneği’ne bildireceklerdir.
b. Adaylar, okullarca belirlenen taban puanına göre kayıt yaptırmak istedikleri okullara,
11-12-13 Ağustos 2014 tarihlerinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır.
Ön kayıt yaptıracak adayların, özel okullar yerleştirme puanı sonuç belgelerini ibraz
etmeleri gerekmektedir.
c. Okul kayıt-kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 13 Ağustos 2014 tarihinde
saat 17.00’den sonra okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında
yayınlayarak ilan edeceklerdir.
d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 14-15 Ağustos 2014 tarihlerinde
yapılacaktır.
e. 15 Ağustos 2014 tarihi saat 15.00 itibarıyla kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık
kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı
5
yapılıp yapılmamasına veya II. ön kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince karar
verilir.
Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan
ederek, saat 15:00’te okulda bulunanlardan kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesinden
en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralama listesi yaparak, kayıt işlemine
devam edebilir.
f. Okullar,15 Ağustos 2014 tarihi saat 17.00’de kayıt durumlarını inceleyerek II. ön kayıt
dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, Türkiye Özel Okullar Birliği
Derneği’ne bildirecek ve web sayfalarında ilan edeceklerdir.
II. Ön Kayıt Dönemi:
a. II. Ön kayıt, 18-19-20 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılacaktır.
b. Adaylar, okullarca belirlenen taban puana göre kayıt yaptırmak istedikleri okullara,
18-19-20 Ağustos 2014 tarihlerinde başvuruda bulunarak, ön kayıtlarını yaptıracaklardır.
Ön kayıt yaptıracak adayların, özel okullar yerleştirme puanı sonuç belgelerini ibraz
etmeleri gerekmektedir.
c. Okul kayıt - kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 20 Ağustos 2014 tarihinde
saat 17.00’den sonra okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında
yayınlayarak ilan edeceklerdir.
d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 21-22 Ağustos 2014 tarihlerinde
yapılacaktır.
e. 22 Ağustos 2014 tarihi saat 15.00 itibarıyla kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık
kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı
yapılıp yapılmamasına veya III. ön kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince karar
verilir.
Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan
ederek, saat 15:00’te okulda bulunanlardan kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesinden
en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralama listesi yaparak, kayıt işlemine
devam edebilir.
f. Okullar 22 Ağustos 2014 tarihi saat 17.00 kayıt durumlarını inceleyerek III. ön kayıt
dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, Türkiye Özel Okullar Birliği
Derneği’ne bildirecek ve web sayfalarında ilan edeceklerdir.
III. Ön Kayıt Dönemi:
a. III. Ön kayıt, 25-26-27 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılacaktır.
b. Adaylar, okullarca belirlenen taban puanına göre kayıt yaptırmak istedikleri okullara,
25-26-27 Ağustos 2014 tarihlerinde başvuruda bulunarak ön kayıt yaptıracaklardır. Ön
kayıt yaptıracak adayların, özel okullar yerleştirme puanı sonuç belgelerini ibraz etmeleri
gerekmektedir.
c. Okul kayıt - kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 27 Ağustos 2014 tarihinde
saat 17.00’den sonra okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında
yayınlayarak ilan edeceklerdir.
6
d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 28-29 Ağustos 2014 tarihlerinde
yapılacaktır.
e. 29 Ağustos 2014 tarihi saat 15.00 itibarıyla kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık
kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı
yapılıp yapılmamasına veya son kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince karar
verilir.
Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan
ederek, saat 15:00’te okulda bulunanlardan kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesinden
en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralama listesi yaparak, kayıt işlemine
devam edebilir.
f. Okullar 29 Ağustos 2014 tarihi saat 17.00’de kayıt durumlarını inceleyerek 1 Eylül
2014 tarihi itibariyle başlayacak son kayıt dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban
puanlarını belirleyerek, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne bildirecek ve web
sayfalarında ilan edeceklerdir.
Son Kayıt Dönemi:
Özel Okullar Kayıt Komisyonu, okullardan aldığı bilgileri değerlendirerek 01 Eylül 2014
tarihinden itibaren yapılacak kayıtlarla ilgili esasları okullara ve velilere duyuracaktır.
Açıklamalar:
a. Herhangi bir dönemde taban puan ilan etmesi gereken okulların taban puanları, o
okulun kayıt kabul komisyonlarınca tespit ve ilan olunacaktır.
b. Okullar bu kılavuzda belirtilen kontenjanlarını doldurmak zorunda değillerdir.
c. Kılavuzda bulunmayan durumlarda Özel Okullar Kayıt Komisyonu’nun alacağı karara
göre hareket edilecektir.
7
Download

özel okullar kayıt komisyonu