TÜRKİYE
ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ
DERNEĞİ
13 Kasım 2014
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nden
Basın Duyurusu
Bilindiği gibi 26-27 Kasım 2014 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı’nca birinci
TEOG sınavları gerçekleştirilecektir.
2015-2016 öğretim yılı için Türk ve yabancı özel okulların kayıt kabullerini
ne şekilde gerçekleştirecekleri hususunda Bakanlığımızla yapılan
çalışmalar sürmektedir.
Şu ana kadar okullarla yapılan görüşmelerde; bir kısım özel okulun geçen
yıl uygulanan benzer bir sistemi uygulamayı arzu ettiği, bir kısım özel
okulun ise YEP puanına göre öğrenci almayı düşündüğü anlaşılmaktadır.
Okullar, Bakanlıkla yapılan görüşmeleri takiben 05 Temmuz 2014 tarihinde
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere uygun olarak
hazırlayıp onaylatacakları yeni yönetmeliklerine göre kayıt kabul usulleri
belirleyecek ve kamuoyuna ilan edeceklerdir.
Geçmiş tecrübelerimiz, konunun birinci sınavlardan önce kesinlik
kazanmayacağı yönünde olduğundan, öğrenci ve velilerimize önerimiz
TEOG sisteminin tüm gereklerini özenle yerine getirmeleridir.
Tüm öğrencilere ve velilere öncelikle sağlık ve mutluluk ardından başarılar
dileriz.
Türkiye
Özel Okullar Birliği Derneği
Yönetim Kurulu
Türkiye
Özel Okullar Birliği,
ECIS üyesidir.
İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi No: 142 K: 5 Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: ( 0212 ) 249 00 00 (Pbx) - Faks: ( 0212 ) 249 00 10
web: www.turkozokbir.org.tr – e-mail: [email protected]
Download

Basın Duyurusu - Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği