Serbest Ticaret Anlaşmaları
Hangi ülkelerle ticaretimiz serbestleşecek?
Ticaretin yeni kuralları sektörünüzü nasıl etkileyecek?
Dünyada yeni nesil serbest ticaret anlaşmaları ne getiriyor?
Serbest Ticaret Anlaşmaları ile Çeşitlenen Pazarlar
Semineri
20 Şubat 2014, Odakule Meclis Salonu
İstanbul Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi, 20
Şubat 2014 tarihinde 10.00 – 17.00 saatleri arasında Odakule Meclis Salonu’nda “Serbest
Ticaret Anlaşmaları ile Çeşitlenen Pazarlar” konulu seminer düzenliyor.
Günümüzde ticaretin serbestleşmesi daha çok ikili ve bölgesel anlaşmalarla şekilleniyor.
OECD’nin verilerine göre imzalanan bölgesel ticari anlaşmalar uluslararası ticaretin yarısından
fazlasını kapsıyor ve bu serbestleşme artık yeni nesil anlaşmalar kapsamında sadece malları değil
hizmetleri, yatırım alanını, mevzuatların uyumlaştırılmasını ve standardizasyon gibi konuları da
içeriyor.
Bunun en güncel örneği, AB ile ABD arasında müzakereleri süren Transatlantik Ticaret ve
Yatırım Ortaklığı anlaşması. Türkiye olarak bu sistemin dışında kalmamamız gerekiyor. Sadece
AB ile olan Gümrük Birliği dolayısıyla değil dünyada gerçekleşmekte olan ve sadece gümrük
indirimlerinden ibaret olmayan yeni nesil anlaşmalar, bu anlaşmalara taraf olan ülkeler ve
firmaları için yeni pazarlar ve fırsatlar anlamına geliyor.
Seminer kapsamında dünyadaki yeni nesil ticaret anlaşmaları, Türkiye’nin serbest ticaret
anlaşmaları (STA) politikası ve STA’larda menşe kurallarına değinilecek. Öğleden sonraki
bölümde ise sektör temsilcilerinin katıldığı panelde sektörlerin STA’larla ilgili yaşadıkları
sıkıntılar ve müzakere masasında dikkat edilmesini gereken hususlar ele alınacak.
Serbest Ticaret Anlaşmalarını bir fırsat olarak görerek en fazla faydayı elde etmek isteyen
firmalarımız katılımın ücretsiz olduğu seminerin programına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve
https://e-hizmet.iso.org.tr/seminersistemi/seminersecimi.aspx?Kodu=AIA0314
web adresindeki katılım formunu doldurarak 18 Şubat 2014 tarihine kadar başvurabilirler.
7.2.2014 / 6107
Saygılarımızla,
Serap IŞIKLAR
AB ve Dış Ekonomik İlişkiler Şube Müdürü
Detaylı bilgi için: Elif Özman Pusat | [email protected] | (212) 252 29 00 / dahili:172
SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI İLE ÇEŞİTLENEN PAZARLAR
20 Şubat 2014 - Odakule
09:30-10:00
Kayıt
10:00-10:15
Açılış konuşması
Ali Eren, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi
10:15-11:15
Dünya Ticaret Örgütü Kuralları-Yeni Nesil Çok Taraflı Anlaşmalar
Bozkurt Aran, Em. Büyükelçi, TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi
Direktörü, Türkiye’nin DTÖ Nezdinde Eski Daimi Temsilcisi
11:15-12:00
Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları Politikası
Serpil Oğuz, Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdür Yrd.
12:00-13:30
Yemek Arası
13:30-14:30
Menşe Kuralları’nın Dış Ticarette Etkin Kullanımı / Serbest Ticaret
Anlaşmalarında Menşe Kurallarının önemi
Ahmet Şevket Dayıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uzmanı
14:30-14:45
Kahve Arası
14:45-16:15
Panel: Serbest Ticaret Anlaşmalarının Sektörler Açısından
Değerlendirmesi
Moderatör: Ali Eren, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi




7.2.2014 / 6107

16:15-17:00
Tekstil: İsmail Gülle, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkan Yrd. İTHİB
Yönetim Kurulu Başkanı
Hazır Giyim: Süleyman Orakçıoğlu, İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi
Demir Çelik: Namık Ekinci, İstanbul Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı
Otomotiv: Prof. Dr. Ercan Tezer, Otomotiv Sanayi Derneği Genel
Sekreteri
Tarım ve Gıda: Ahmet Tekin Özdener, İstanbul Yaş Meyve ve Sebze
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Soru-Cevap
Download

İndir