2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ
UYGULAMASI
TERCİH VE YERLEŞTİRME
•
2014 - 2015 eğitim - öğretim yılından
başlayarak 6 temel ders için 8. sınıfta öğretmen
tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan
bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek.
Ortak Değerlendirme Kapsamındaki
Dersler
• Türkçe
• Matematik
• Fen ve Teknoloji
• Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
• T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
•Yabancı Dil
Okulda gerçekleşen Din Kültürü ve İnkılap
Tarihi sınavlarının birincisi,
Türkçe, Matematik, Fen ve Yabancı Dil
derslerinin ise ikincisi,
işlenen müfredatı kapsayarak ortak sınavlar
şeklinde yapılmaktadır.
•
•
Ortak yapılan sınavlar, her dönem 2 yazılısı olan derslerden
birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere,
akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde
yapılacak.
Ortak sınavlar iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde
okullar tatil edilecek, ders yapılmayacak.
•
Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak.
•
Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
•
Sınavlarda A, B, C ve D diye dört kitapçık türü bulunacak.
Öğrenciler ortak sınavlara
katılamazsa,mazeretlerini gösterir belge ile
mazeret sınavına girebilirler.

8.Sınıf I.Dönem Sınav Tarihleri
/
Kasım Ayı Son Haftası
Mazeret Sınavı Tarihleri
Aralık Ayı İkinci haftası
8.Sınıf II.Dönem Sınav Tarihleri
Nisan Ayı Son Haftası
Mazeret Sınavı Tarihleri
Mayıs Ayı Üçüncü haftası
Sınav Sonuçlarının İlanı
Haziran Ayı İkinci Haftası
TEOG’DA DERSLERİN AĞIRLIKLARINI
BELİRLEYEN STANDART PUAN
KATSAYILARI
TEOG
AĞIRLIKLI
PUAN
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN VE
TEKNOLOJİ
SOSYAL
BİLGİLER
YABANCI
DİL
DİN
KÜLTÜRÜ
4
4
4
2
2
2
TEOG’DA HANGİ DERSLERDEN KAÇ SORU
SORULACAK VE SÜRELER NE KADAR OLACAK?
1. GÜN OTURUMLARI )
Ders adı
Başlama saati
Soru sayısı
Sınav süresi
Türkçe
09:00
20
40 dakika
Matematik
10:10
20
40 dakika
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
11:20
20
40 dakika
2. GÜN OTURUMLARI
Ders adı
Başlama saati
Soru sayısı
Sınav süresi
Fen ve
Teknoloji
09:00
20
40 dakika
T.C. İnkilap
Tarihi ve
Atatürkçülük
10:10
20
40 dakika
Yabancı Dil
11:20
20
40 dakika
TEOG PUAN HESAPLAMA
6, 7 ve 8. sınıf yılsonu
başarı puanları ve 8.sınıf
ortak sınav puanı
ortalaması toplanacak.
Elde edilen
toplam ikiye
bölünecek ve 500
üzerinden
alacağınız
ortaöğretime
yerleştirme
puanınıza
ulaşacaksınız.
YIL SONU BAŞARI PUANI HESAPLAMASI
Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere
ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları
hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati
toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecektir.
Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak
sınavlardan aldığı puanlar, 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı
hesaplamasında da kullanılacaktır.
TEOG PUAN HESABI
Örn:
1. Dönem Teog Ortak Sınav
Puanı=(((90*4+95*4+100*4+85*2+90*2+95*2)/18)/100)*700 = 653,3333
2. Dönem Teog Ortak Sınav
Puanı=(((100*4+85*4+90*4+95*2+80*2+80*2)/18)/100)*700 = 626.1111
Bu iki sınavın aritmetik ortalaması alınarak ağırlıklandırılmış Teog ortak
sınav puanı elde edilecektir.
Ağırlıklandırılmış Teog ortak sınav puanı =
(1. Dönem Teog OSP +2. Dönem Teog OSP)/2= 639.7222
SON OLARAK TEOG YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI

700 üzerinden hesaplanan Teog ortak sınav puanın üzerine 6. 7.
ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları eklenip 2’ye bölünerek Teog
Yerleştirme puanı elde edilir.

6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı = 85,97
7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı = 90,78
8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı = 97,88
Teog Yerleştirme Puanı =
( 639.7222 +85,97 +90,78 +97,88 )/2 = 457.1761
Kısacası 2016 TEOG’da YEP’i
- Öğrencinin okul başarısı %30
- TEOG başarısı % 70 etkileyecek.
PUANLARIN EŞİT OLMASI DURUMUNDA NE
YAPILACAK ?
YEP’lerin eşit olması halinde TEOG Sınavı puanı,

Eşitliğin devam etmesi halinde 8. sınıf YBP

Eşitliğin devam etmesi halinde 7. sınıf YBP

Eşitliğin devam etmesi halinde 6. sınıf YBP
yüksek olana öncelik verilecektir.

Bunların eşit olması halinde tercih önceliği

Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı
dikkate alınacaktır.
EK PUAN NEDİR?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından
gerçekleştirilen Uluslararası Bilim Olimpiyat Sınavları ve Matematik
Olimpiyat Sınavları ile Proje Yarışmalarında, ulusal elemelerden
geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere,
katıldıkları yılın Yıl Sonu Başarı Puanına belirlenen oranda ek puan
verilecektir.
EK PUANIN KATKISI NASIL OLACAK ?
Öğrencilerin yarışmalara ve olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait
Yıl Sonu Başarı Puanına;




Altın madalya alan veya birinci olanlar için yıl sonu başarı puanının
%10’u
Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için yıl sonu başarı puanının
%9’u
Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için yıl sonu başarı puanının
%8’i
Bu etkinliklere katılanlar için de yıl sonu başarı puanının %7’si oranında
EK PUAN verilecektir.

TARİH
İŞLEM
08 Haziran 2015
Ortak Sınavlar Puanlarının İlanı
24 Haziran 2015
Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
24 Haziran 2015
8’inci Sınıf Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) İlanı
24 Haziran 2015 –
05 Temmuz 2015
Sınavla Öğrenci Alacak Özel Okulların Kayıt İşlemleri
10 Temmuz 2015
Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerine Öğrenci
Kayıtlarının Tamamlanması
06-16 Temmuz 2015
(Saat 13.00’ a kadar)
Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
14 Ağustos 2015
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
14 AĞUSTOS 2015
BOŞ KONTENJANLARIN İLAN EDİLMESİ
17-21 Ağustos 2015
Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularının Alınması
24 Ağustos 2015
Yerleştirmeye Esas Nakil Sonuçlarının İlanı
24 -28 Ağustos 2015
Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularının Alınması
31 Ağustos 2015
Yerleştirmeye Esas Nakil Sonuçlarının İlanı
31 Ağustos - 4 Eylül 2015
Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularının Alınması
7 Eylül 2015
Yerleştirmeye Esas Nakil Sonuçlarının İlanı
7-10 Eylül 2015
İl İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca İl İlçe
Sınırları İçerisinde Nakil Tercih Başvurularının Alınması
11 Eylül 2015
İl İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Nakil
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
14 Eylül 2015
2015-2016 Öğretim Yılı Açılışı
 Yerleştirme işlemleri için tercih başvuruları geçen yıl 31 Temmuz-8 Ağustos
tarihleri arasında alındı.
Yerleştirme sonuçları 22 Ağustos 2014’te ilan edildi.
Tercih başvurusu için herhangi bir kısıtlama yoktu. Özel okul kayıtları e-okulda
görülmediğinden öğrenci hem özel okula ön kayıt yaptırıyor, hem de devlet lisesi
tercihi yapabiliyordu.
Öğrenciler devlet okulları için A grubu ve B grubu olmak üzere iki ayrı tercih
listesi oluşturuyordu. A grubundan okul kodlarına göre en çok 15 lise seçebiliyor, B
grubundan ise okul türlerine göre en az dört tercih yapıyordu.

Geçen yıl A ve B grubu tercihlerinden hiçbirine yerleşemeyen
öğrenciler, sistem tarafından otomatik olarak herhangi bir okula
yerleştiriliyordu.

Eski sistemde, öğrenciler her defasında bir okul için olmak üzere 5
defa nakil başvurusunda bulunabiliyordu.

Aileler tercih listesini onaylatmak için çocuğunun kayıtlı olduğu okul
müdürlüğüne gitmek zorundaydı.









Fen Liselerine,
Sosyal Bilimler Liselerine,
Anadolu Liselerine,
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine,
Çok Programlı Anadolu Liselerine,
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerine,
Anadolu İmam‐Hatip Liselerine,
Açık öğretim Kurumlarına
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel okullara
merkezi sistemle öğrenci yerleştirilecektir.


Sınavla öğrenci alacak özel okullar 24 Haziran -05 Temmuz 2015
tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecektir.
Kayıt işlemini yapan bu öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır.
Ancak bu öğrenciler okul değiştirmek isterlerse bu işlem nakil
döneminde, nakil şartlarını taşıyanlar için mümkün olabilecektir.
ÖZEL OKULLAR FARKLI PUAN TÜRÜ HESAPLAYACAK
1 - YEP ile öğrenci alacak okullar
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her aday için e-okul’da ilan edilen
Yerleştirmeye Esas Puan (YEP).
2 - Kendi okul puanlarını belirlemek üzere ayrı yönetmelik onaylatan
okullar
Bunlar da 8’inci sınıfta merkezi olarak yapılan sınavlardan Türkçe,
matematik, Fen Bilgisi, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ya da yabancı
dil sınav sonuçlarını kullanarak puanlarını belirleyecek.
4 ayrı puan türü görülecek. Biri 400’lük, ikisi 900’lük ve biri 1000’lik
sistemde olacak.



Örneğin Koç Okulları, Türkçe ve TOEFL / IELTS (General Training )
sınavlarının sonucuna göre açık kontenjanı kadar öğrenci alacağını
duyurdu. Türkçe sınavı Koç Özel Lisesi tarafından yapılacak ve
barajı aşmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekecek.
Bunun yanında İngilizce için öğrencilerin Cambridge IELTS (General
Training -Minimum not 5,5) ve TOEFL (Bilgisayar Üzerinden Minimum not 65) sınavlarına girmeleri ve belirlenen minimum puanı
almaları gerekiyor.
Terakki Vakfı Okulları, Bilfen, FMV Işık Okulları ile MEF Okulları gibi
okullar da öğrencilerini TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime
Geçiş) sonucuna göre oluşacak (YEP)’e göre alacaklar.





İzmir, Üsküdar, Tarsus Amerikan Kolejleri ve SEV Lisesi: Matematik,
Türkçe, fen ve inkılap tarihi dersleri ile alacak. Okul ortalaması dahil
edilmeyecek.
Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu: 6 dersin
notlarıyla (TEOG puanı) öğrenci alacak. Okul notları dahil edilecek.
Özel Alman Lisesi: Matematik, Türkçe, fen ve yabancı dil ders
notlarıyla alacak. İlk ve ikinci sınavın yüzde 50 ağırlığı olacak. Okul
notları dahil edilmeyecek.
Özel Galieo Galiei İtalyan Lisesi: Sınava girilen 6 dersin notlarıyla
(TEOG puanı) öğrenci alacak. Okul notları dahil edilecek.
Özel İtalyan Lisesi: 6 dersin notlarıyla (TEOG puanı) öğrenci alacak.
Okul notları dahil edilecek.
Alman Lisesi
-Türkçe, matematik, Fen ve Teknoloji, yabancı dil derslerinden
oluşan, ilk ve ikinci dönem eşit hesaplanacak ve okul yılsonu başarı
puanı katılmayacaktır.
-1000 Tam puan üzerinden hesaplama yapılacak.
Amerikan Robert Lisesi Notre Dame De Sion Fransız Lisesi St.
Benoit Fransız Lisesi St. Joseph Fransız Lisesi St. Michel Fransız
Lisesi St. Pulcherie Fransız Lisesi St. Joseph Fransız Lisesi İzmir
-Türkçe, matematik ve Fen ve Teknoloji ile T.c. inkılap Tarihi ve
Atatürkçülük derslerinin sonucuna göre öğrenci alınacaktır.
-Amerikan Robert lisesi, puanlamayı 1000 Tam puan üzerinden
yapacak.
-Fransız liseleri, puanlamayı 900 puan üzerinden gerçekleştirecekler.
Tarsus
Amerikan Koleji İzmir Amerikan Koleji Üsküdar Amerikan Lisesi
-Türkçe, matematik, Fen ve Teknoloji ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
derslerinin merkezi ortaöğretime Geçiş sınavları sonuçlarına göre öğrenci
alacaktır. I. veya II. TEOG sınavlarının ağırlıkları aynı olacak, dört dersin
sınav sonuçları eşit ağırlıkta hesaplanıp farklı katsayı kullanılmayacaktır.
Öğrencinin kayıt puanı 400 tam puan üzerinden hesaplanacaktır. okul
ortalamaları,
puan
hesaplamalarına
dâhil
edilmeyecektir.
-Özel Amerikan liseleri, puanlamayı 400 puan üzerinden yapacaklar.
St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu (Lise Bölümü) St. Georg
Avusturya
Lisesi
ve
Ticaret
Okulu
(
Ticaret
Bölümü)
TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sonucuna göre yerleştirmeye
esas Puanla (YEP) öğrenci alacak.
Açıköğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren
öğrencilerden tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkânı
olmayanlar tercihlerini YEP’e göre http://www.meb.gov.tr veya
http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan Ek‐2 formunu
doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu, Ölçme
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü‐06500
Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine 16 Temmuz 2015
tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile
göndermeleri gerekmektedir
GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNE
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ


Güzel sanatlar ve spor liselerine giriş mevzuatı esas alınarak, 10
TEMMUZ 2015 tarihinde tamamlanacak.
Ancak, söz konusu okullara kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştirme ve
yerleştirmeye esas nakil tercihleri doğrultusunda bir okula
yerleşmeleri hâlinde önceki okul (Güzel Sanatlar Lisesi veya Spor
Lisesi) hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır.
%70 YETENEK SINAVI
%30 YEP
a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler yerleştirme
işlemleri için tercihte bulunabilecektir.
b) Tercihler öğrenci/veli tarafından, https://eokul.meb.gov.tr internet
adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da
herhangi bir ortaokul müdürlüğünden de yapılabilecektir.
c) Sınavla öğrenci alacak özel okullara kayıt işlemini yaptıran
öğrenciler tercihte bulunamazlar.
ç) İnternet adresinden tercih işlemleri için giriş yapıldığında, tercih
işlemleri ekranında, «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRDIM TERCİH
YAPMAYACAĞIM » ve «TERCİH YAPMAK İSTİYORUM»
butonlarının seçenek olarak sunulması sağlanacaktır.
d) Yerleştirmede öğrenciler tüm okul türlerini içeren 25 okula kadar
tercihte bulunabileceklerdir.
e)
Tercih
işlemleri,
Bakanlığımız
http://www.meb.gov.tr,
http://oges.meb.gov.tr
veya
https://eokul.meb.gov.tr
internet
adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih
kodlarına göre, öğrenci velisi tarafından 06-16 Temmuz 2015 (saat
13:00’e kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
f) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir örgün ortaokul
müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabilecektir.
b) Tercih ekranında hiçbir işlemi yapmayan öğrencilerin
yerleştirme işlemleri ise sistem tarafından açık öğretim
kurumlarına gerçekleştirilecektir.
c)17-21 Ağustos 2015, 24-28 Ağustos 2015, 31 Ağustos-4
Eylül 2015 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi
gerçekleştirilecektir. Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 (üç)
tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi
doğrultusunda merkezî olarak yapılacaktır.
ç) Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri
halinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil
mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 07-10 Eylül 2015
tarihlerinde, 3 (üç) tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe
sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacaktır.
d) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak
kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından
otomatik olarak yapılacaktır.
i) Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan
üstünlüğü esasına göre %5’lik dilimden seçilerek yapılacaktır. Yerel
şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5’lik dilimden öğrenci
alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş
kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden
karşılayabileceklerdir.

Yerleştirme işlemleri bir defaya mahsus yapılacak
olup yedek yerleştirme yapılmayacaktır.
ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM BUTONUNU
İŞARETLEMESİNE RAĞMEN 11 EYLÜL 2015
TARİHİNE KADAR HERHANGİ BİR OKULA
KAYDINI YAPTIRMAYAN ÖĞRENCİNİN KAYDI
AÇIKÖĞRETİM KURUMUNA OTOMATİK
OLARAK YAPILACAKTIR.
YEP’ lerin eşit olması hâlinde ;





8’inci sınıf AOSP
Bunun da eşit olması hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı
sınıflarda YBP üstünlüğü,
Eşitliğin devam etmesi halinde tercih önceliği,
Özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı,
Yine eşitlik bozulmaz ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça
küçük olanların önceliği dikkate alınacaktır.

a) Öğrencilerin tercih ve talep başvurularını onaylamak,

b) Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili velileri bilgilendirmek,
isteyen veliye tercih ve yerleştirme e‐kılavuzunun çıktısını vermek,

c) Tercih işlemlerini öğrenci velisinin doldurduğu Ek‐1’deki
“Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu”na bağlı kalarak 06-16
Temmuz 2015 tarihinde yapmak ve onaylamak,

ç) Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 (iki) nüsha
çıktısını alıp veliye imzalattıktan sonra 1 (bir) nüshasını okulda
saklayıp, diğer nüshasını veliye vermek,

d) Tercih yapması gereken tüm öğrencilerin tercih başvurularını
kontrol ederek yapmayanları uyarmak,

e) Genel ilköğretim programını takip eden özel eğitim ihtiyacı olan
8’inci sınıf öğrencilerini, sürece ilişkin iş ve işlemlerin yürütülebilmesi
amacıyla, okulun bulunduğu bölgede hizmet veren rehberlik ve
araştırma merkezine yönlendirmek.

f) Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularını almak,
başvurularını onaylayarak çıktısını almak ve onaylı bir örneğini
öğrenci velisine vermek.

g) Kendi okulunun öğrencilerinin yanı sıra il içi ya da il dışından
müracaat eden her öğrencinin tercih başvurularını onaylamak.

1.10. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

YEP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları, 14 Ağustos
2015 tarihinde http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ve
https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç
bilgilerini sorgulayabilecektir.

Öğrencilere ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem
üzerinden otomatik olarak yapılacaktır.
KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR
YEP ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını
yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen
öğrencilerden parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine
uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve
Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümleri gereğince; YEP’e göre
yapılacak sıralama ve yerleştirme ile parasız yatılı olarak öğrenim
görme hakkı sağlanır. Bu öğrencilerde ayrıca PYBS’yi kazanma
şartı aranmaz.
Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise
kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabileceklerdir.
TEŞEKKÜR EDERİZ.
Kaynaklar
http://odsgm.meb.gov.tr/
oges.meb.gov.tr
Download

bilgilendirme sunusu için tıklayın - KOCAELİ