9-13 Mart 2015 tarihleri arasında Antalya ilinde TİG - Klinik Veri Validasyon Çalışma
Eğitimi-1 Gerçekleştirilecektir.
Kurumumuza bağlı TİG analiz ve saha gözlemi çalışmalarında yer almaları için
kurumlarında temel klinik kodlama eğitimini almış, aktif olarak klinik kodlama yapan,
seyahat engeli olmayan kişilerden alınacak başvurular sonucu 9-13 Mart 2015 tarihleri
arasında Antalya ilinde Klinik Veri Validasyon Çalışma Eğitimi-1 gerçekleştirilecektir.
Eğitim Başvurusu









Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerde çalışan, Temel Klinik Kodlama
Eğitimi almış ve şu anda aktif kodlama yapanlar arasından seçilecektir.
Hastane yönetimi, belirtilen koşulları taşıyan personelden eğitime katılım talebi
bulunan kişileri Ek’teki listede yer alan forma uygun olarak kurum resmi e-posta
adresi üzerinden [email protected] e-posta adresine en geç 23 Şubat 2015
günü saat 17:00’a kadar gönderecektir.
Klinik Veri Validasyon Çalışma Eğitimi-1 için katılımcı kontenjanı 200 kişi ile
sınırlı olacağı için en fazla 2 kişinin başvurusu her kurum yöneticisi tarafından
onaylanarak pdf ve excel halinde gönderilecektir. Başkanlığımız tarafından tüm
başvurular değerlendirilecek olup nihai liste 27 Şubat 2015 günü Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu, İstatistik Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı resmi web
sayfasından http://www.tkhk.gov.tr/DB/21 duyurulacaktır.
Resmi olmayan e-posta adreslerinden gönderilen başvurular ve bireysel olan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
Eğitime katılacak kişiler yanlarında diz üstü bilgisayar getireceklerdir.
Eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılacak olup 70 puan ve üzeri alanlar TİG
Gözlemciliği için aday olarak mülakata alınacaktır.
Mülakat sonucu başarılı olan katılımcılar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TİG
çalışmalarında TİG Gözlemcisi olarak görevlendirileceklerdir.
Değerlendirme sınavına katılanlara Katılım Belgesi verilecektir.
Konuyla ilgili irtibat için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, İstatistik Analiz ve
Raporlama Daire Başkanlığı’na 312 705 16 07 no’lu telefondan ulaşılabilecektir.
Ek: Başvuru Formu
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu