ANKARA 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİNİN FİNANSAL ANALİZ DEĞERLENDİRMESİ
Kurumumuza bağlı Ankara 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin
Finansal Analiz Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır.
Konu ile ilgili aşağıda iletişim bilgileri verilen Mali Analiz Birimi Sorumlusu ile iletişime
geçebilirsiniz.
Salih HEKİM
705 13 61
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

ANKARA 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL