İSTANBUL BAKIRKÖY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİNE BAĞLI LEPRA DERİ VE ZÜHREVİ
HASTALIKLARI HASTANESİNİN FİNANSAL ANALİZ
DEĞERLENDİRMESİ
İl değerlendirme toplantıları kapsamında İstanbul Bakırköy Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliğine Bağlı Lepra Deri Ve Zührevi Hastalıkları Hastanesinin Finansal
Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu