Gebelikte yapılan ikili tarama testi nasıl faturalandırılır?
Gebelere yapılan tarama testlerinden ikili test yüksek doğruluk değeri nedeniyle tercih
edilmektedir. Bahse konu test Sağlık Uygulama Tebliği Hizmet Başı İşlem Puan Listesi
(Ek 2/B)’nde 901.120 Down sendrom1 (PAPP-A+Serbest Beta HCG) koduyla aynı olup, bu
kod üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na faturalandırılabilir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu