Genel anestezi altında verilecek diş tedavileri bedelleri nasıl fatura edilecektir?
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki Ek-2Ç-1 “Diş Tedavileri Fiyat Listesine İlişkin
Açıklamalar” başlığı altında “MADDE 4. EK-2/Ç Listesinde yer alan işlemlerin genel
anestezi ile yapılması durumunda işlem ücretinin %30’u anestezi ücreti olarak alınır.
MADDE 5. SUT eki EK-2/Ç Listesinde bulunmayan işlemler için hizmet başına ödeme
yöntemi uygulanır.
MADDE 7. 5 ve 6 nolu bölümlerde; “ yatak, laboratuar, ileri tetkik ve ameliyatlarda kullanılan
faturalandırılabilir greft materyalleri, membranlar, plaklar, her türlü şant ve protezler ile
ilaçlar
ayrıca
fatura
edilebilecektir.
Diğer
malzemelerin
bedeli fiyatlara
dahildir.”
denilmektedir. Verilen diş tedavileri hizmet bedellerinin alınan maddeler dikkate alınarak
fatura edilmesi gerekmektedir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu