Bakanlığımız Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esaslarında yer
almayan ya da tarifede açıklaması bulunmayan durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) usul ve esasları çerçevesinde işlem tesis edilebilir
mi?
Konuya ilişkin Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 11/09/2014
tarihli ve 5409.807 sayılı görüş yazısında; Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinin
uygulanmasına dair usul ve esasları belirleyen, “Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul
ve Esasları”nda özel düzenleme bulunmayan işlemlerin Sağlık Uygulama Tebliği
hükümlerine benzer şekilde yürütülmesinin uygun olduğu ifade edilmiştir.
Söz konusu görüş çerçevesinde, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve
Esaslarında
düzenleme
bulunmayan
durumlarda ve
tarifede
yer
alan
işlemlerin
açıklamasında yer almayan hususlarda, usul ve esas yönünden Sağlık Uygulama Tebliği
çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu