YENİ NESİL DNA DİZİLEME YÖNTEMİ
MALİYET ANALİZİ
Yeni Nesil DNA Dizileme İşlemi ile yapılan moleküler tetkikler için SUT ve eki listelerde
bir düzenleme bulunmadığından SGK’ya fatura edilememektedir.
Geri ödemeye esas düzenleme yapılmak kaydıyla yeni nesil DNA dizileme yönteminin
kamu hastanelerinde de yaygınlaştırılması halinde paydaşlar açısından ortaya çıkacak
ekonomik değerin belirlenmesi amacıyla bu çalışma planlanmıştır.
Çalışma
Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt
Eğitim
ve
Araştırma
Hastanesinde
gerçekleştirilmiştir.
Merkezlerin yıllık toplam veri üretim miktarına göre, cihazın kurum tarafından temin
edilmesi ve kit karşılığı cihaz edinilmesine göre alternatifli maliyet hesaplamaları yapılmıştır.
Cihaz tiplerinin ve tedarik yöntemlerinin belirlenmesinde maliyetler açısından en
önemli unsurun veri üretim kapasitesi olduğu saptanmıştır.
Bu tetkikler için yurt dışına ne kadar sevk ve ödeme yapıldığı konusundaki kurumlar
arası veri paylaşımı hesaplanan maliyetlerle mukayese yapmayı da mümkün kılacaktır.
Bu cihazlara yatırım yapmayı düşünen sağlık tesislerinin yıllık üretebilecekleri veri
miktarına göre cihaz seçimi yapmaları gerekmektedir.
Cihaz seçiminde daha isabetli kararların alınabilmesi için Ülke genelinde üst düzey
ihtiyaç planlamasının yapılması önem arz etmektedir.
Yeni Nesil DNA Dizileme İşlemi için SUT’ta düzenleme yapılması gerektiği kanaati
hasıl olmuştur.
Detaylı bilgi için Finansal Analiz Daire Başkanlığı ile irtibata geçebilirsiniz.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

YENİ NESİL DNA DİZİLEME YÖNTEMİ MALİYET ANALİZİ