2014 YILI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI
SAĞLIK TESİSLERİNİN BAZI FİNANSAL GÖSTERGELERE GÖRE ROL
BAZLI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı sağlık tesislerince sunulan sağlık
hizmetlerinde; ulaşılabilir, kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmeti sunulmasının yanında
finansal sürdürülebilirliğinin de sağlanması, birliklerin finansal olarak izlenmesi, finansal risk
alanlarının belirlenmesi ve riskli alanlar ile ilgili karar vericilere bilgi sağlanması amacıyla
2014 Yılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinin Bazı Finansal
göstergelere göre rol bazlı karşılaştırmalı analiz çalışmaları yürütülmektedir.
Çalışma ile rol grupları bazında bazı finansal göstergelere göre en riskli hastaneler
tespit edilecek ve Birlik ve bağlı sağlık tesislerine ulaştırılarak farkındalık oluşturulmaya
çalışılacaktır.
Çalışmanın Şubat ayı içerisinde sonuçlandırılması planlanmaktadır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu