TİG KOORDİNASYON TOPLANTISI
Farabi Toplantı Salonunda 17.10.2014 tarihinde saat 14.00’da Finansal Analiz
Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen TİG Değerlendirme toplantısı
yapılmıştır. Toplantıya, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşhis İlişkili
Gruplar Daire Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı ile
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finansal Analiz Daire Başkanlığı, Döner
Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşleri Daire Başkanlığı, Stok Takip ve Analiz
Daire Başkanlığı, Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığı, İstatistik,
Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı, Hastane Hizmetleri Daire Başkanlığı
temsilcileri katılmıştır.
Toplantıda;
- TİG Bilgilendirme Eğitiminin verilmesi
- TİG Koordinasyonunda görevli kişilere iletişimi daha iyi sağlayabilmek adına
mail grubu oluşturulması,
- TİG Koordinasyonunda görev alan Daire Başkanlıklarına Ek Ödeme Daire
Başkanlığının da dahil edilmesi,
- TİG Değerlendirme Toplantılarının 2 ayda bir düzenli yapılması,
- İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı tarafından yapılandırılan TİG
ile ilgili bilgi sistemine Daire Başkanlıkları tarafından talep edilmesi halinde
çeşitli istatistik ve raporlamaların oluşturulması gibi kararlar alınmıştır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

TİG KOORDİNASYON TOPLANTISI - Türkiye Kamu Hastaneleri