Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Öncesinde Başlayan ve Tedavi İşlemleri
Söz Konusu Tarife Sonrasında Tamamlanan Hastalara Ait Faturalar Hangi Tarifeye
Göre Düzenlenir?
Konu ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.07.2014 tarihli yazısında;
“Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları ile üniversite hastaneleri (vakıf
üniversiteleri hariç) tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin bedellerin belirlenmesi amacıyla
04.06.2014 tarihinde Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi yayımlanarak, yayımlandığı
tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda 04.06.2014 tarihinden
önce başlanan tedavilere yönelik faturalandırma işlemlerinin Tarife öncesi uygulanan usul
ve esaslara göre yürütülmesi gerektiği” ifade edilmektedir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu