TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI BİRLİK VE
SAĞLIK TESİSLERİNİN
PERİYODİK MALİ DURUM RAPORU
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı birlik ve sağlık tesislerinin borçluluk
durumları, haftalık periyotlarla analiz edilerek Kurum üst yönetimine rapor hazırlanmaktadır.
Raporda; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı birlik ve sağlık tesislerinin toplam
borçları, banka mevcutları, net borçları, stok durumları, net işletme sermayeleri, ortalama
aylık tahakkuk tutarları, finansal risk oranları ve borçluluk gün süreleri tablo ve grafikler
halinde yer almaktadır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI BİRLİK VE