FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN; HASTA KABUL,
PROVİZYON VE FATURALANDIRMA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE
GÖRGÜLERİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK EĞİTİM
Daire Başkanlığımızın Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Biriminde görev yapan
personelin; hasta kabul, provizyon, faturalandırma ve MEDULA dönem sonlandırma
konularında, saha uygulamalarına yönelik bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla, Ankara
1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen eğitim süreci tamamlanmıştır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu