KIRIKKALE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
FATURALANDIRMA PERSONELİNE EĞİTİM VERİLMESİ
28 Nisan 2015 tarihinde “Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi,
Faturalandırılmasında Sorun Yaşanan Hizmetler, Tanı İlişkili Gruplar (TİG),
MEDULA Dönem Sonlandırma, Maliyet Analizi, Hizmet Protokolleri, Özel
Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı” konularında,
Kırıkkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ilgili personeline, Birlik
bağlı sağlık tesislerinde görevli faturalandırma ve TİG personeline yönelik
olarak eğitim programı gerçekleştirilecektir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu