Dönem Sonlandırma İşlemlerinden Sonra Tespit Edilen Hatalı İşlemler
Medula Üzerinden Nasıl Düzeltilir?
Sağlık tesisi veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hatalı olduğu tespit
edilen işlemler için sağlık tesisi söz konusu kayıtların düzeltilmesine ilişkin gerekçeli
üst yazı ile ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden ilgili dönem sonlandırma işleminin
iptal edilmesi için gerekli yetkiyi vermesini talep eder.
İlgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından talebin uygun bulunması halinde
dönem sonlandırma işleminin iptal etme yetkisi sağlık tesisine verilir. Sağlık tesisi
tarafından dönem sonlandırma ekranından gerekli iptal eşlemi yapılır. HBYS
(Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra
düzeltilen veri tekrar Medula’da faturalandırılarak iptal edilen döneme kaydedilir ve
ilgili dönem sonlandırılır.
İlgili Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne kayıt düzeltme işlemlerinin gerçekleştirildiği
resmi yazı bildirilir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu