SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN FATURALANDIRMA REHBERİNİN HAZIRLANMASI
Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin faturalandırma/muhasebeleştirme sürecinde sorun
yaşanan işlemler/kişilere yönelik olarak süreçlerin açıklığa kavuşturulması ve bu alanda
görev yapan Kurumumuz taşra teşkilatı personeline rehber olması amacıyla, aşağıdaki
revize edilen algoritmaları içeren “Sağlık Tesisleri İçin Faturalandırma Rehberi” başlıklı
uygulama rehberi hazırlanmıştır.
1- Geçici Koruma Sağlanan Uluslararası Hastalar
2- İnsan Ticareti Mağdurları Algoritması
3- Nato Bünyesinde Ülkemiz Sınırları İçerisinde Görevli Yabancı Askerler
4- Kurum İle Protokolü Bulunan Banka Sandığı Vakfı Mensupları ve Bakmakla Yükümlü Oldukları
Kişiler
5- Ücretli T.C. Vatandaşı Hasta Alacak Takibi
6- Şehit ve Gazi, Dul ve Yetimleri İçin Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları
7- Türk Soylu Yabancılar-Çok Vatandaşlığı Bulunanlar (Çifte Vatandaş)-Çıkma İzni Almak Suretiyle
Türk Vatandaşlığını Kaybedenler (Mavi Kartlılar)
8- Ambulans ve Hasta Nakil Hizmetleri Algoritması
9- Adli Makamlar Tarafından Gönderilenler
10- Öğrenci Sağlık Kurulu Raporu İçin Başvuranlar
11- Acil Servise Başvuran T.C. Vatandaşı Hastalar
12- Acil Serviste Yeşil Alan Uygulaması
13- Askeri Öğrenci Adayları İçin Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları
14- 3359 Sayılı Kanun'un Ek 14. Maddesi Kapsamındaki Uluslararası Hastalar (400 Hasta)
15- 3359 Sayılı Kanun'un Ek 14. Maddesi Kapsamındaki Uluslararası Hastalar (400 Hasta) Tedavi
Gideri Ödenek Talebi
16- 3359 Sayılı Kanun'un Ek 14. Maddesi Kapsamındaki Uluslararası Hastalar (400 Hasta) Ulaşım ve
Konaklama Giderleri Ödenek Talebi
17- Ücretli Yabancı Hasta Alacak Takibi
18- Sağlık Taramaları Algoritması
19- Sağlık ve Tıp Alanında İkili İşbirliği Anlaşmaları Kapsamındaki Uluslararası Hastaların Tedavi
Giderleri
20- Acil Servise Başvuran Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamındaki Hastalar (Yeşil
Alan Dahil)
21- Sporcu Sağlık Raporları
22- Acil Servise Başvuran Er ve Erbaşlar (Yeşil Alan Dahil)
23- MEDULA-HASTANE/YUPASS Sisteminde Provizyon İşlemi
24- Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Kurumlarına Alınacak Öğrenci Adayları İçin Düzenlenen Sağlık
Kurulu Raporları
25- Gaziler İçin Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları
26- Engelli Sağlık Kurulu Raporu İçin Başvuranlar
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu