Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışması
(Yabancılar Hukuku)
Çift – İ. Ö.
05.01.2016
Olay I
Suriye vatandaşı Bay (A) ülkesinde yaşanan iç savaş nedeni ile evine yapılan füzeli saldırı
sonucu eşini ve kız çocuklarını kaybetmiştir. Ülkesinde kalmaya devam etmesi halinde ülke
genelindeki silahlı çatışmalardan ötürü ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına
yönelik ciddi hayati tehlikeye maruz kalma korkusundan ötürü sağ kalan dört çocuğu ile birlikte
Türkiye’ye gelmiştir. Bay (A), doktora sahibi bir bilim adamıdır ve Türkiye’de kalıp yeni bir
hayat kurmayı istemektedir.
Sorular:
1. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca Bay (A)’nın hukuki statüsü nedir?
2. Bay (A) ve sağ kalan çocukları Suriye’yi acil olarak terk etmek zorunda kalıp Suriyeli
akınıyla birlikte Türkiye’ye gelselerdi ilk soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?
3. Yabancıların Türkiye’de çalışması için izlemeleri gereken usul ve aranan şartlar nelerdir?
Alabilecekleri izin türleri nelerdir? Açıklayınız. Somut olaydaki koşullar dikkate alındığında
Bay (A) için bu şartlar aranacak mıdır? Gerekçeleriyle belirtiniz.
4. Bay (A) kendi ülkesinde bir bilim adamı olduğu, yazmış olduğu kitapların Türkiye’de
üniversitelerde ders kitabı olarak okutulduğundan bahisle bilimsel araştırmalarına devam
edebilmek için Türkiye’de bir Üniversitede çalışmak istemektedir. Bu mümkün müdür?
Olay II
İran vatandaşı Bay (A) ve kardeşi Bay (B), Türkiye- İran hattı arasında çalışmak üzere
Türkiye’de bir nakliye şirketi kurmak istemektedirler.
Sorular:
1. Türkiye’de kurulacak bu şirket, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında bir
yabancı yatırım olarak değerlendirilebilir mi? Açıklayınız.
2. Bay (B) işlerin başında durmak amacı ile Türkiye’de kurmuş oldukları nakliye şirketinde
müdür olarak çalışmak istemektedir. Bu hangi şartlarda mümkün olabilir?
3. Bay (B) Türkiye’de uzun bir süre çalıştıktan sonra Türk vatandaşı Bayan (C) ile tanışıp
onunla evlenmeye karar vermiştir. Bayan (C) ile evliliğinden 2 yıl sonra, önceden evliymiş gibi
göstererek Türk vatandaşlığını başvurmuş ve kazanmıştır. Bu durumu öğrenen idari
makamların ne şekilde hareket etmesi gerekir?
Download

Pratik Çalışma Metni İçin Tıklayınız