MEDULA-HASTANE/YUPASS SİSTEMİNDEN PROVİZYON İŞLEMİ
Hasta sağlık tesisine müracaat eder
MEDULA-Hastane/
YUPASS Sisteminden
provizyon alındı mı?
E
120.05.01- Sosyal Güvenlik Kurumu Hesabının
ilgili alt hesabına BORÇ kaydı yapılır
600.01.-Sağlık Hizmeti Gelirleri
Hesabının İlgili alt hesabına ALACAK kaydı yapılır.
H
İstisnai hal
kapsamında
mı?
H
E
Ücretli hasta olarak
değerlendirilir.
SGK’ya MEDULA
üzerinden
fatura edilir
Sadece istisnai hal için
fatura düzenlenir
Global bütçeden ödenek geldiğinde
102.01-Vadesiz hesabının ilgili alt hesabı Borç
120.05.01 Sosyal Güvenlik Kurumu Hesabının
ilgili alt hesabına Alacak kaydedilir.
Ücret bilgilendirme
düzenlenir
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış
Tarifesi üzerinden fatura
düzenlenir.
120.11.01-Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar Borç
600.01 Sağlık Hizmeti Gelirleri Hesabının
ilgili alt hesabına Alacak
E
102.01-Vadesiz Hesabının ilgili alt hesabı Borç
120.11.01-Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar
Hesabı Alacak
Borç
ödendi mi?
H
Bkz. Yabancı/T.C.
Vatandaşı Hasta Alacak
Takibi Algoritmaları
Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını
ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle sağlık tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır.
Download

Document