SAĞLIK TARAMALARI ALGORİTMASI
Periyodik Muayene, Sözleşme Yenileme Raporları, Sınıfı Görev Yapar/Yapamaz, Yurtdışı Görev Yapar/Yapamaz,
Sözleşmeli Subay ve Astsubay Aday Raporları, Göreve Yönelik Periyodik Koruyucu Sağlık Muayenesi vb
4736 sayılı Kanunun 1 inci
maddesinin birinci fıkrası
hükmünden muaf mı?
SGK Tarafından
Düzenlenmiş bir sevk
belgesi var mı?
H
EHLİYET, İŞE GİRİŞ VB.
DURUM BİLDİRİR
RAPORLAR
H
E
Ücretli hasta olarak
değerlendirilir
H
6331 Sayılı Kanun Kapsamında
sağlık taraması istenen kamu
kurumu çalışanları
Katılım payı alınmaması için provizyon alınmaz
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi
üzerinden fatura edilir
E
Çalıştığı kurumdan
resmi yazı ile mi
geldi?
E
SUT Hükümleri doğrultusunda
SGK’ya fatura edilir
E
Bedeli Ödendi
mi?
120.11.01-Yurtiçi Gerçek Kişilerden
Alacaklar Hesabı Alacak
102.01-Vadesiz Hesabının veya
100.01-Kasa Hesabının İlgili Alt
Hesabına Borç
H
120.05.01.03. Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar, MEDULA
Sisteminde kaydı yapılamayanlar hesabına borç
600.01.Sağlık Hizmeti Gelirleri hesabının ilgili alt
hesabına alacak
102.01-Vadesiz hesabının ilgili alt hesabı borç,
120.05.01 Hesabının ilgili alt hesabı alacak
BKZ.Ücretli Hasta Alacak Takibi
Algoritması
Ücret Alınmaz
994.05.09 Sağlık Taramaları Periyodik Muayene v.b. Sağlık Kurulu Raporları borçlu,
995.05.09 Sağlık Taramaları Periyodik Muayene v.b. Sağlık Kurulu Raporları alacaklı
Download